At udføre kvalitativ forskning med personer med kognitive funktionsnedsættelser

Metodiske udfordringer og styrker

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133070

Keywords:

kognitiv funktionsnedsættelse, interview, metode, hjerneskade, rehabiliteringspsykologisk forskning

Abstract

I takt med et øget fokus på det psykosociale bidrag til rehabiliteringen efter erhvervet hjerneskade og andre sygdomme som leder til kognitive funktionsnedsættelser, er behovet for at kunne foretage kvalitativ forskning af høj kvalitet med denne gruppe steget. Derfor er formålet med denne artikel at belyse og diskutere nogle af de metodiske udfordringer samt styrker vi har mødt i det forskningsdrevne møde med
personer med erhvervet hjerneskade (EH). Dermed bidrager denne artikel til en metodisk diskussion som i høj grad er anerkendt som vigtig, men kun i begrænset omfang diskuteres (Glintborg, 2019; Paterson & Scott-Findlay, 2002). Gennem artiklen diskuteres det, hvordan tilpasningen af metodiske tilgange til interviewet, kan lade sig inspirere af den allerede veldokumenterede viden om tilpasningen af terapeutiske samtaler med personer med EH (f.eks. Gallagher et al., 2019). Der arbejdes ud fra fem overordnede grupper af kognitive vanskeligheder og hvordan interviewet som metode bedst muligt tilpasses disse, samtidig med at berettigelse af de kvalitative metoder diskuteres indenfor forskningsområdet.

References

Baddeley, A. Eysenck, M., W. & Anderson, M., C. (2009). Memory. Psychology Press, Hove UK

Baldwin, C. (2005). Narrative, Ethics and People with Severe Mental Illness. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 39(11–12), 1022–1029. https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2005.01721.x

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2020). Kvalitative metoder: en grundbog. (3. udgave.). Hans Reitzel.

Carlsson, E., Paterson, B. L., Scott-Findlay, S., Ehnfors, M., & Ehrenberg, A. (2007). Methodological Issues in Interviews Involving People With Communication Impairments After Acquired Brain Damage. Qualitative Health Research, 17(10), 1361–1371. https://doi.org/10.1177/1049732307306926

Cloute, Karen, Annie Mitchell & Philip Yates (2008). 'Traumatic brain injury and the construction of identity: A discursive approach'. Neuropsychological Rehabilitation, 18(5/6): 651-670.

Coolican, H. (2013). Research methods and statistics in psychology (5. ed.). Hodder Education.

Dalemans, R. J., de Witte, L., Wade, D., & van den Heuvel, W. (2010). Social participation through the eyes of people with aphasia. International journal of language & communication disorders, 45(5), 537–550. DOI: 10.3109/13682820903223633

Denzin, N.K. & Lincoln, Y. (eds.) (2009). Handbook of Qualitative Research. Sage

Dickinson, J., Friary, P., & McCann, C. M. (2017). The influence of mindfulness meditation on communication and anxiety: A case study of a person with aphasia. Aphasiology, 31(9), 1044-1058. https://doi.org/10.1080/02687038.2016.1234582

Gallagher, M., McLeod, H. J. & McMillan, T. M. (2019). A systematic review of recommended modifications of CBT for people with cognitive impairments following brain injury, Neuropsychological Rehabilitation, 29:1, 1-21, https://doi.org/10.1080/09602011.2016.1258367

Glintborg, C. (2019). Identity (Re)construction After Brain Injury: Personal and 8.2005.00618.x Family Identity. Routledge. Interdisciplinary Disability Studies https://doi.org/10.4324/9781351183789

Jones, A., Morgan-Jones, P., Busse, M., Shepherd, V., & Wood, F. (2021). Conducting focus groups in neurodegenerative disease populations: ethical and methodological considerations. BMJ open, 11(1), e041869. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041869

Kagan, A. (1998). Supported conversation for adults with aphasia: methods and resources for training conversation partners. Aphasiology, 12(9), 816-830. https://doi.org/10.1080/02687039808249575

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk. (2. udg. 2. opl.). Hans Reitzel.

LeDoux J. (2003). The emotional brain, fear, and the amygdala. Cellular and molecular neurobiology, 23(4-5), 727–738. DOI: 10.1023/a:1025048802629

Lennox, N., Taylor, M., Rey-Conde, T., Bain, C., Purdie, D. M., & Boyle, F. (2005). Beating the barriers: recruitment of people with intellectual disability to participate in research. Journal of intellectual disability research: JIDR, 49(Pt 4), 296–305. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2005.00618.x

Lyons, R. & McAllister, L. (2019). Qualitative Research in Communication Disorders: An introduction for students and clinicians. J&R Press. https://doi.org/10.1044/leader.FTR2.09112004.4

Luck, A. M. & Rose, M. L. (2007). Interviewing people with aphasia: Insights into method adjustments from a pilot study, Aphasiology, 21:2, 208-224, https://doi.org/10.1080/02687030601065470

Nochi, Masahiro (1997). Dealing with the 'Void': Traumatic brain injury as a story. Disability and Society, 12(4): 533-555. https://doi.org/10.1080/09687599727119

Nochi, Masahiro (1998). "Loss of self" in the narrative of people with traumatic brain injuries: A qualitative analysis. Social Science and Medicine, 46(7): 869-878.

Nochi, Masahiro (2000). Reconstructing self-narratives in coping with traumatic brain injury. Social Science and Medicine, 51(12): 1795-1804.

Nunkoosing, K. (2005). The Problems With Interviews. Qualitative Health Research, 15(5), 698–706. DOI: 10.1177/1049732304273903

O'Halloran, R., Worrall, L. and Hickson, L. (2011), Environmental factors that influence communication between patients and their healthcare providers in acute hospital stroke units: an observational study. International Journal of Language & Communication Disorders,

: 30-47. https://doi.org/10.3109/13682821003660380

Panda, S., Whitworth, A., Hersh, D. & Biedermann, B. (2020): “Giving yourself some breathing room...”: an exploration of group meditation for people withaphasia, Aphasiology, https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1819956

Paterson, B., & Scott-Findlay, S. (2002). Critical Issues in Interviewing People with Traumatic Brain Injury. Qualitative Health Research, 12(3), 399–409. DOI: 10.1177/104973202129119973

Rabinowitz, A. R., & Levin, H. S. (2014). Cognitive Sequelae of Traumatic Brain Injury. Psychiatric Clinics of North America, 37(1), 1-11. DOI: 10.1016/j.psc.2013.11.004

Robson, C. Real World Research. (2011). Wiley Textbooks

Saldana, J., Miles, M.B., & Huberman, M. (2019). Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. 4th Ed. SAGE Publications

Simmons-Mackie, N. & Lynch, K. E. (2013). Qualitative research in aphasia: A review of the literature, Aphasiology, 27:11, 1281-1301, https://doi.org/10.1080/02687038.2013.818098

Span, M., Hettinga, M., Groen-van de Ven, G., Jukema, J., Janssen, R., Vernooij-Dassen, M., Eefsting, J. & Smits, C. (2018). Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach, Disability and Rehabilitation, 40:12, 1410-1420, DOI: 10.1080/09638288.2017.1298162

Taubner H., Hallén M. & Wengelin Å (2021). Stories of self when living with aphasia in a digitalized society. In: Glintborg, C., & Mata, M. (2021). Identity construction and illness narratives in persons with disabilities. Routledge.

Thøgersen, C., & Glintborg, C. (2021). Ambiguous loss and disenfranchised grief among spouses of brain injury survivors. Nordic Psychology, 1–14. DOI: 10.1080/19012276.2020.1862699

Thøgersen, C. (2022). Psykologisk intervention til personer med en erhvervet hjerneskade. Et systematisk review. Psyke & Logos. 42(2), 13–41

Thøgersen, C., Glintborg, C., Hansen, T. & Trettvik, J. (2022a). Psychotherapeutic Intervention for Adults With Acquired Brain Injury: A Case Study Using Back Up. Front. Rehabilit. Sci. 3:771416. https://doi.org/10.3389/fresc.2022.771416

Thøgersen, C., Neergaard, D. K., Back, L. B., Nielsen, P. L. & Glintborg, C. (2022b). At finde hinanden igen. En kvalitativ undersøgelse af pars oplevelse af parsamtaler. Psyke og Logos. 42(2), 13–41

Townend, E., Brady, M., & McLaughlan, K. (2007). Exclusion and inclusion criteria for people with aphasia in studies of depression after stroke: a systematic review and future recommendations. Neuroepidemiology, 29(1-2), 1–17. https://doi.org/10.1159/000108913

Van Stegeren, A. H (2008): The role of the noradrenergic system in the emotional memory. Acta psychology. 127(3):532-41. DOI: 10.1016/j.actpsy.2007.10.004

Wilson, C. & Kim, E. S. (2021). Qualitative data collection: considerations for people with Aphasia, Aphasiology, 35:3, 314-333, https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1693027

Published

2022-06-28

How to Cite

Thøgersen, C. M. S. ., & Glintborg, C. (2022). At udføre kvalitativ forskning med personer med kognitive funktionsnedsættelser: Metodiske udfordringer og styrker. Qualitative Studies, 7(1), 132–152. https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133070

Issue

Section

Articles in Scandinavian languages