Abduktive bevægelser mellem ’Mysteries’ og ’My-Stories’

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133069

Keywords:

Abudktion, pragmatisme, kontinuitet, mysterier, erfaringer

Abstract

Denne artikel retter blikket mod kvalitativ forskning som abduktive bevægelser af levede og levende erfaringer i interaktioner med konkrete situationer. Med afsæt i to centrale pragmatiske begreber, brud og kontinuitet, relateret til forståelsen af erfaringer, betegnes dette som bevægelser mellem ’mysteries’ (brud) og ’my-stories’ (kontinuitet). Artiklen trækker på forfatterens erfaringer, som er gjort i et  længerevarende eksperimentelt og kollaborativt studie af læring i ældreplejen og på en social- og sundhedsskole. Begreberne ’levende resonanskasse’ og ’levet database’ anvendes til at beskrive aspekter af forskerens mystory, som bringes i samspil med det, som sker i konkrete situationer. Artiklen reflekterer over, hvordan forskerens fortælling og identitet kommer i tilblivelse gennem forskningens tilblivelse, og hvordan dette bidrager til vidensudvikling. Dette er således, at forskerens my-stories tager form i takt med, at forskningen skaber viden om feltet. Artiklen bidrager dermed med et perspektiv på, hvordan forskeren kan gå kvalitativt til verden på en nytænkende måde, der kan bidrage til gensidig erfaringsdannelse og fælles vidensudvikling.

References

Alvesson, M., & Kärreman, D. (2007). Constructing mystery: Empirical matters in theory development. Academy of Management Review, 32(4), 1265-1281.

Brinkmann, S. (2014). Doing without data. Qualitative Inquiry, 20(6), 720-725. https://doi.org/10.1177/1077800414530254

Buchan, L., & Simpson, B. (2020). Projects-as-Practice. Project Management Journal, 51(1), 38-48. 10.1177/8756972819891277

Czarniawska, B. (2007). Shadowing: and other techniques for doing fieldwork in modern societies. Copenhagen Business School Press DK.

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. In J. A. Boydston (Ed.), The middle works, 1899 - 1924, Volume: 9 (1980th ed., ). Southern Illinois University Press.

Dewey, J. (1929). The quest for certainty: A study of the relation of knowledge and action. Gifford Lectures. In J. A. Boydston (Ed), The later works, 1925-1953, Volume: 4. (1984th ed). Southern Illinois University Press.

Dewey, J. (1934). Art as experience (1980th ed.). The Berkeley Publishing Group.

Dewey, J. (1938). Experience and Education (2015th ed.). Free Press Edition.

Dewey, J, & Bentley, A. F. (1949). Knowing and the known. Beacon Press.

Dixon, N. M. (1997). The hallways of learning. Organizational Dynamics, 25(4), 23-34. 10.1016/S0090-2616(97)90034-6

Ellingson, L. L., & Sotirin, P. (2020). Data engagement: A critical materialist framework for making data in qualitative research. Qualitative Inquiry, 26(7), 817-826. https://doi.org/10.1177/1077800419846639

Enosh, G., Ben-Ari, A., & Buchbinder, E. (2008). Sense of Differentness in the Construction of Knowledge. Qualitative Inquiry, 14(3), 450-465.10.1177/1077800407311962

Enosh, G., & Buchbinder, E. (2005). The Interactive Construction of Narrative Styles in Sensitive Interviews: The Case of Domestic Violence Research. Qualitative Inquiry, 11(4), 588-617. 10.1177/1077800405275054

Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 247-273.

Hager, P. (2004). Conceptions of learning and understanding learning at work. Studies in Continuing Education, 26(1), 3-17. 10.1080/158037042000199434

Jacobsen, B. (2010). Fæmomenologi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L.(eds.). Kvalitative Metoder. En grundbog. Hans Reitzels Forlag.

Lather, P., & St. Pierre, E. A. (2013). Post-qualitative research. International Journal of Qualitative Studies in Education, 26(6), 629-633. https://doi.org/10.1080/09518398.2013.788752

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning (1. publ. ed.). Cambridge University Press.

Marsick, V. J., & Volpe, M. (1999). The Nature and Need for Informal Learning. Advances in Developing Human Resources, 1(3), 1-9. 10.1177/152342239900100302

McDonald, S., & Simpson, B. (2014). Shadowing research in organizations: the methodological debates. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 9(1), 3–20.

Revsbæk, L. (2018). Resonant experience in emergent events of analysis. Qualitative Studies, 5(1), 20-28.

Revsbæk, L, & Tanggaard, L. (2015). Analyzing in the Present. Qualitative Inquiry, 21(4), 376-387. 10.1177/1077800414562896

Rosiek, J. L. (2013). Pragmatism and post-qualitative futures. International Journal of Qualitative Studies in Education, 26(6), 692-705. https://doi.org/10.1080/09518398.2013.788758

Møller, B. (in press). Tvivl som trigger for læring. Et pædagogisk perspektiv på læring i omsorgsarbejdet. [Ph.d.-afhandling]. Aalborg Universitets Press

Shotter, J. (2006). Understanding process from within: An argument for ‘withness’-thinking. Organization Studies 27(4), 585 – 604. doi:10.1177/0170840606062105

Stacey, R & Griffin D. (Eds.) (2005). A Complexity Perspective on Researching Organizations. Taking experience seriously. Oxon: Routledge.

St. Pierre, E. A. (1997). Methodology in the fold and the irruption of transgressive data. International journal of qualitative studies in education, 10(2), 175-189. http://doi.org/10.1080/095183997237278

St. Pierre, E. A., & Jackson, A. Y. (2014). Qualitative data analysis after coding. Qualitative Inquiry, 20(6), 715-719. https://doi.org/10.1177/1077800414532435

Wegener, C. (2013). Innovation–inside out. Change and stability in social and health care education [Ph.d.-afhandling]. Aalborg Universitet.

Willert, S. (2011) Spejling som interventionsform i professionelle samtaler. I: Alrø, H. (red) Fokus på samtalen. Hans Reitzel Forlag.

Published

2022-06-28

How to Cite

Møller, B. (2022). Abduktive bevægelser mellem ’Mysteries’ og ’My-Stories’. Qualitative Studies, 7(1), 112–131. https://doi.org/10.7146/qs.v7i1.133069

Issue

Section

Articles in Scandinavian languages