Treatment of Dual Diagnosis in Denmark

Models for Cooperation and Positions of Power

  • Katrine Schepelern Johansen Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri
Keywords: Dual diagnosis, cooperation, organizational interfaces, power

Abstract

Treatment for dual diagnosis in Denmark is divided between a medically based psychiatric treatment system and a socially oriented substance use treatment system; consequently, in order to deliver the most effective treatment to people with dual diagnosis, the two need to cooperate. A number of projects have been initiated to try out different models for cooperation, yet, on a larger, societal scale, we have not solved the puzzle of how it can be made to work in practice. My focus in this article is to suggest some reasons why it is so difficult to introduce cooperation between psychiatry and addiction treatment despite the many projects directed explicitly towards this. I suggest that at least part of the answer lies in the unequal power relations between psychiatry and substance use treatment.

References

Bengtsson, S. (2011). Danmark venter stadig på sin psykiatrireform: et rids af udviklingen de seneste årtier. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Brown, L. D. (1983). Managing Conflict at Organizational Interfaces. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Buch, M. S., & Petersen, A. (2017). Model for koordinerende indsatsplaner og tilhørende koordinatorfunktioner. Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune. København: KORA.

Buch, M. S., Thygesen, P., & Johansen, K. S. (2015). Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug. Kvalitativ evaluering af det tværsektorielle samarbejde omkring etableringen af Klinik for ikke-psykotiske sindslidelser og misbrug på Psykiatrisk Center Glostrup. København: KORA.

Carrà, G., Bartoli, F., Brambilla, G., Crocamo, C., & Clerici, M. (2015). Comorbid addiction and major mental illness in Europe: a narrative review. Substance abuse, 36(1), 75-81. doi: 10.1080/08897077.2014.960551

Christensen, J. K. B. (2011). Samarbejde på tværs. Et kvalitativt casestudie af den interorganisatoriske grænseflade mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Aalborg Kommune på dobbeltdiagnoseområdet. (Speciale), Aalborg Universitet, Aalborg.

Deloitte.Social. (2016). Model for integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug. Håndbog. Odense: Socialstyrelsen.

Drake, R. E., McHugo, G. J., Xie, H., Fox, M., Packard, J., & Helmstetter, B. (2006). Ten-year recovery outcomes for clients with co-occurring schizophrenia and substance use disorders. Schizophrenia bulletin, 32(3), 464-473.

Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). Writing Ethnographic Fieldnotes (Second ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Flensborg-Madsen, T., Knop, J., Mortensen, E. L., Becker, U., Makhija, N., Sher, L., & Grønbaek, M. (2008). Beverage preference and risk of alcohol-use disorders: a Danish prospective cohort study. Journal of studies on alcohol and drugs, 69(3), 371-377.

Folker, A. P., Kristensen, M. M., Sølvhøj, I. N., Flint, S., Kusier, A. O., & Rod, M. H. (2017). Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Analyse af personcases, oplevelser og evalueringer. København: Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Frederiksen, K. S. (2009). ’Projekt Bedre Udredning’ hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs. STOF. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet(14), 60-63.

Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse–ROP-lidelser: Helsedirektoratet Oslo.

Houborg, E. (2014). Construction and handling of drug problems in Denmark from the 1870s to the 1980s. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 31(5-6), 527-550.

Johansen, K. S. (2009). Dobbelt diagnose - Dobbelt behandling. Glostrup: KABS VIDEN.

Johansen, K. S., & Børsting-Andersen, S. (2015). Kultursporet i Projekt Integreret Indsats. København: KORA.

Johansen, K. S., Larsen, J., & Nielsen, A. (2012). Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien. Videns- og erfaringsopsamling. København: KORA.

Johansen, K. S., & Wiuff, M. B. (2014). Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland. En evaluering. København: KORA.

Kragh, J. V. (2015). Fra morfinisme til dobbeltdiagnoser. Bibliotek for læger, 207, 312-332.

Ludvigsen, K. B., & Brünés, N. (2013). Socialsygepleje i somatik og psykiatri. En antopolgi over erfaringerne fra Projekt Socialsygepleje - det gode patientforløb. Glostrup.

Merinder, L. B. (2007). Psykiatriens Stedbørn. STOF. Tidsskrift for Stofmisbrugsområdet(9), 28-29.

Mueser, K. T., Noordsy, D. L., Drake, R. E., & Fox, L. (2003). Integrated Treatment for Dual Disorders. A Guide to Effective Practice. New York: The Guilford Press.

NICE. (2011). Coexisting severe mental illness (psychosis) and substance misuse: assessment and management in healthcare settings: National Institute for Health and Care Excellence.

NICE. (2016). Coexisting severe mental illness and substance misuse: community health and social care services: National Institute for Health and Care Excellence.

O'Reilly, K. (2005). Ethnographic Methods. New York: Routledge.

Psykiatri, R. U. O. (2013). En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. København: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Rambøl, & Implement. (2017). Sammenfattende rapport. Analyse af sammenhæng i forløb for borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug: Upubliseret undersøgelse for Digitaliseringsstyrelsen.

Seemann, J. (2008). Om grænsefladers organisering. Socialpsykiatri(5).

Shore, C., & Wright, S. (1997). Policy. A new field of antrhopology. In C. Shore & S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical Perspectives on Governance and Power (pp. 3-39). London: Routledge.

Socialstyrelsen, & Sundhedsstyrelsen. (2015). Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykisk lidelse. Odense: Socialstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen. (2017). Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin. Lovkrav og anbefalinger. København: Sundhedsstyrelsen.

Toftdahl, N. G., Nordentoft, M., & Hjorthoj, C. (2016). Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: a nationwide Danish population-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 51(1), 129-140. doi: 10.1007/s00127-015-1104-4

Ware, N. C., Tugenberg, T., Dickey, B., & McHorney, C. A. (1999). An Ethnographic Study of the Meaning of Continuity of Care in Mental Health Services. Psychiatric Services, 50(3), 395-400.

Winsløw, J. H. (1984). Narreskibet - en rejse i stofmisbrugerens selskab fra centrum til periferi af det danske samfund. Holte: SocPol.

Ældreministeren, S.-o. (2016). Vedr. ansvar for misbrugsbehandling af personer, som ud over misbruget har en psykisk lidelse. København: Sundheds- og Ældreministeriet.

Published
2018-12-04
How to Cite
Johansen, K. (2018). Treatment of Dual Diagnosis in Denmark. Qualitative Studies, 5(2), 125-139. https://doi.org/10.7146/qs.v5i2.104500