Styring af myndigheders teknologianvendelse: Hvad kan og bør gøres?

Forfattere

  • Ulrik Røhl

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v55i3.140275

Nøgleord:

teknologianvendelse, automatiseret sagsbehandling, styring af teknologianvendelse, virkemidler, policyforslag

Resumé

Både i Danmark og internationalt hersker der usikkerhed om den rette vej frem i forhold til konsekvenserne af digital teknologi i den offentlige sektor. Fordele og ulemper ved automatiseret sagsbehandling kan anskues som et koncentrat af myndigheders teknologianvendelse generelt. Kronikken argumenterer for nødvendigheden af stærkere styring af anvendelsen af automatiseret sagsbehandling for blandt andet at forebygge en øget asymmetri mellem statsapparatet og borger. Med sigte på at anspore til videre debat foreslås en stærkere styring gennemført via i) styrkelse af relevant faglig ekspertise blandt særlig myndigheders top- og mellemledere; ii) udpegning af sagkyndigt udvalg med fokus på behov for supplerende lovgivning og vejledninger; og iii) opprioritering og opkvalificering af tilsynsmyndigheder med særlig fokus på systemmæssige og organisatoriske aspekter af automatiseret sagsbehandling.

Referencer

Adler, Michael og Paul Henman (2009). Justice beyond the courts: The implications of computerisation for procedural justice in social security, pp. 65-86 i Augustí C. i Martínez og Pere F. i Abat (red.), E-justice: Using information communication technologies in the court system. Hershey: IGI Global

Ahonen, Pertti og Tero Erkkilä (2020). Transparency in algorithmic decision-making: Ideational tensions and conceptual shifts in Finland. Information Polity 25 (4): 419-432.

Andersen, Søren Stig og Ulrik B.U. Røhl (2021). Offentlige myndigheder, digitalisering og god forvaltning: Holder de loven? Holder loven? Nordisk Administrativt Tidsskrift 98 (1): 1-37.

Bailey, Diane og Stephen R. Barley (2020). Beyond design and use: How scholars should study intelligent technologies. Information and Organization 30 (2): 100286.

Boe, Erik M. (2020). Forsvarlig systeminnretning i forvaltningen. Lov og Rett 59 (3): 129-140.

Busch, Peter og Helle Z. Henriksen (2018). Digital discretion: A systematic literature review of ICT and street-level discretion. Information Polity 23 (1): 3-28.

Datatilsynet (2022). Alvorlig kritik, påbud og advarsel til Region Hovedstaden efter to sikkerhedsbrud, 2020-442–8862.

Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bastow og Jane Tinkler (2006). New public management is dead: Long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory 16 (3): 467-494.

Dutch Data Protection Authority (2021). Tax Administration fined for discriminatory and unlawful data processing. Press release, 8. december.

Eubanks, Virginia (2017). Automating inequality. New York: St. Martin’s Press.

Folketingets Ombudsmand (2023). Generelle forvaltningsretlige krav til offentlige IT-systemer. Myndighedsguiden.

Government of Canada (2019). Directive on automated decision-making.

Hasenfeld, Yeheskel, Jane A. Rafferty og Mayer Zald (1987). The welfare state, citizenship, and bureaucratic encounters. Annual Review of Sociology 13 (1): 387-415.

Henman, Paul (2020). Improving public services using artificial intelligence: possibilities, pitfalls, governance. Asia Pacific Journal of Public Administration 42 (4): 209-221.

Institut for Menneskerettigheder (2021). Når algoritmer sagsbehandler – rettigheder og retssikkerhed i offentlige myndigheders brug af profileringsmodeller.

Jørgensen, Torben B. og Barry Bozeman (2007). Public values: An inventory. Administration & Society 39 (3): 354-381.

Kluckhohn, Clyde (1952). Values and value-orientations in the theory of action, pp. 388-433 i Talcott Parsons og Edward A. Shils (red.), Toward a general theory of action. Cambridge: Harvard University Press.

Knudsen Lisbeth og Andreas Berggreen (2022). Nej tak til et analogt parallelsamfund, Politiken, kronik, 17. oktober.

Mørup, Søren H. (2018). Legalitetsprincippet og grundsætningen om saglig forvaltning, pp. 299-353 i Niels Fenger (red.), Forvaltningsret. København: Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Næsborg-Andersen, Ayo, Jøren Ullits og Ole Hammerslev (2023). Beslutningsunderstøttende algoritmer i det offentlige: påvirkningen af sagsbehandlerens skøn og begrundelse. Politica 55 (3): 199-217.

Peeters, Rik (2020). The agency of algorithms: Understanding human-algorithm interaction in administrative decision-making. Information Polity 25 (4): 507-522.

Powell, Walter W. (1991). Expanding the scope of institutional analysis, pp. 183-203 i Paul J. DiMaggio og Walter W. Powell (red.), The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Rothstein, Bo og Nicholas Sorak (2017). Ethical codes for the public administration: A comparative survey, QOG Working Paper Series, No. 12.

Roehl, Ulrik B.U. (2022). Understanding automated decision-making in the public sector: A classification of automated, administrative decision-making, pp. 35-63 i Gustaf Juell-Skielse, Ida Lindgren og Maria Åkesson (red.), Service automation in the public sector. Cham: Springer.

Roehl, Ulrik B.U. (2023). Automated decision-making and good administration: Views from inside the government machinery. Government Information Quarterly 40 (4): 101864.

Røhl, Ulrik B.U. (2022). Automated, administrative decision-making and good administration: Friends, foes or complete strangers? Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Schartum, Dag W. (2021). Jus og digitalisering. Lov og Rett 60 (2): 92-109.

Sordi, Bernando (2017). Revolution, rechtsstaat and the rule of law: Historical reflections on the emergence and development of administrative law, pp. 23-37 i Susan Rose-Ackerman, Peter L. Lindseth og Blake Emerson (red.), Comparative administrative law. Cheltenham: Edward Elgar.

Thomsen, Frej Klem (2022). Hvem holder øje med algoritmerne? Politiken, kronik, 25. april.

Vang, Paul C. (2005). Nye tider – nye afgørelsesformer? Juristen 87 (1): 2-9.

Widlak, Arjan, Marlies Van Eck og Rik Peeters (2021). Towards principles of good digital administration: Fairness, accountability and proportionality in automated decision-making, pp. 67-83 i Mark Schuilenburg og Rik Peeters (red.), The algorithmic society: Technology, power, and knowledge. New York City: Routledge.

Wihlborg, Elin, Hannu Larsson og Karin Hedström (2016). “The computer says no!” A case study on automated decision-making in public authorities. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences 49: 2903-2912.

Wisborg, Thea J.R. (2022). Fuldautomatiserede afgørelser i dansk forvaltning. Ph.D.-afhandling, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Xanthaki, Helen (2022). Thornton’s legislative drafting. London: Bloomsbury Professional.

Downloads

Publiceret

2023-09-01

Citation/Eksport

Røhl, U. (2023). Styring af myndigheders teknologianvendelse: Hvad kan og bør gøres?. Politica, 55(3), 252–266. https://doi.org/10.7146/politica.v55i3.140275