Etiske perspektiver på offentlig topledelse af digitalisering

Forfattere

  • Kenneth Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v55i3.140274

Nøgleord:

etik, topledelse, digitalisering, offentlige værdier, samskabelse

Resumé

Digitaliseringen af den offentlige sektor er kommet for at blive, og den indebærer væsentlige etiske dilemmaer, som topledelsen aktivt må gå ind i. Denne videnskabelige kronik tilbyder et overblik over etiske temaer i digitaliseringen og en række konkrete eksempler. Topledelsen har ansvaret, magten og mulighederne, og det er derfor tydeligt, at der ikke er en neutral position for topledelsen i forhold til anvendelse af digitale teknologier. Kronikken argumenterer for, at det ikke er tilstrækkeligt, at topledelsen respekterer politiske prioriteringer og afsøger offentlige værdier blandt interessenterne. Topledelsen må med afsæt i den kommunikative etik også søge indsigt i digitaliseringen og formulere sit eget etiske ståsted i de digitale dilemmaer.

Referencer

Akademiet for Tekniske Videnskaber (2023). ATV’s Faglige Dataetiske Råd. https://atv.dk/temaer-projekter/projekt/atvs-faglige-dataetiske-raad (2. juni 2023).

Andersen, Lotte Bøgh, Stefan Boye, Martin Bækgaard, Christian Bøtcher Jacobsen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2019). Politisk og administrativ ledelse: Roller, relationer og personlighed i toppen af de danske kommuner. København: Djøf Forlag.

Andersen, Svend (1998). Som dig selv: En indføring i etik, 2. udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bo Smith-udvalget (2015). Embedsmanden i det moderne folkestyre: Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd. København: DJØF’s Forlag.

Bygstad, Bendik, Gjermund Lanestedt og Jon Iden (2019). Some elements to a theory of digital management. NOKOBIT conference, Narvik,

Dataetisk Råd (udateret). https://nationaltcenterforetik.dk/etiske-temaer/dataetik (2. juni 2023).

Dataetisk Råd (2022). Dataetiske værktøjer. https://nationaltcenterforetik.dk/etiske-temaer/dataetik/2022/dataetiske-vaerktoejer (2. juni 2023).

Drengsgaard, Sidsel Marie Hegnsvad (2014). At vove at tabe fodfæste en kort stund ... Kristeligt Dagblad, 25. november.

Erhvervsministeriet (2019). Kommissorium for Dataetisk Råd. https://nationaltcenterforetik.dk/raad-og-komiteer/dataetisk-raad/om-dataetisk-raad/baggrund-og-formaal (2. juni 2023).

Gjerding, Sebastian (2018). Kommune ville hjælpe udsatte børn – nu bliver den beskyldt for at gøre Danmark til DDR. Information, 7. marts. https://www.information.dk/indland/2018/03/kommune-hjaelpe-udsatte-boern-beskyldt-goere-danmark-ddr (3. november 2020).

Grundtvig, N.F.S. (1841 [Johansen, 1955]). Om dannelse. Tale af NF S Grundtvig i ”Danske Samfund”, 4. maj 1841. Grundtvig-Studier 8 (1): 86-93.

Jensen, Tom og Mette Østergaard (2018). Den gode vilje fører direkte til overvågningssamfundet. Berlingske, 15. marts. https://www.berlingske.dk/ledere/den-gode-vilje-foerer-direkte-til-overvaagningssamfundet (3. november 2020).

Jørgensen, Torben Beck og Barry Bozeman (2007). Public values: An inventory. Administration & Society 39 (3): 354-381.

Kristensen, Kenneth (2021). Veje til politisk deltagelse i digitalisering. København: KL.

Kristensen, Kenneth (2022). Hvorfor Gladsaxemodellen fejlede – om anvendelse af algoritmer på socialt udsatte børn. Samfundslederskab i Skandinavien 37 (1): 27-49.

Ledelseskommissionen (2018). Sæt borgerne først – anbefalinger fra Ledelseskommissionen. I. København.

Mouritzen, Poul Erik og James H. Svara (2002). Leadership at the apex: Politicians and administrators in Western local governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Nationalt Center for Etik (2016) Introduktion til etik. https://nationaltcenterforetik.dk/undervisning/gymnasieskolen/introduktion-til-etik#1 (27. maj 2023).

Orlikowski, Wanda J. og Susan V. Scott (2008). Sociomateriality: Challenging the separation of technology, work and organization. Academy of Management Annals 2 (1): 433-474.

Royakkers, Lambèr, Jelte Timmer, Linda Kool og Rinie van Est (2018). Societal and ethical issues of digitization. Ethics and Information Technology 20 (2): 127-142.

Thomassen, Niels (1995). Etik: En introduktion. København: Gyldendal.

Downloads

Publiceret

2023-09-01

Citation/Eksport

Kristensen, K. (2023). Etiske perspektiver på offentlig topledelse af digitalisering. Politica, 55(3), 242–251. https://doi.org/10.7146/politica.v55i3.140274