Had, humor og bystander-reaktioner: danske unges reaktioner på politisk hadefulde memes

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i2.132523

Nøgleord:

politisk had, humor, bystander-reaktioner

Resumé

En udfordring med hadefuldt indhold på sociale medier er, at det ofte er pakket ind i en tilsyneladende uskyldig humor. Det gør det hadefulde materiale sværere at genkende og afkode. De fleste kan genkende hadefuld propaganda, når det følges af et hagekors eller et IS-flag. Men hvordan ser det ud, når det hadefulde budskab er præsenteret som et humoristisk meme? Samtidig rejser eksponering for hadefuldt materiale på sociale medier et vigtigt spørgsmål om, hvordan vi som bystanders reagerer. Hvornår intervenerer bystanders prosocialt og for eksempel anmelder hadefuldt indhold, og hvornår reagerer de antisocialt og deler og liker sådant indhold? Artiklen bidrager med en første kortlægning af danske unges vurdering af hadefulde memes, og hvordan disse vurderinger medformer de unges bystander-reaktioner i forhold til deres villighed til at like, dele og anmelde indholdet. Desuden undersøges det, hvad der kendetegner dem, som er tilbøjelige til at reagere henholdsvis prosocialt og antisocialt på hadefulde budskaber på sociale medier med hensyn til køn, politisk interesse samt aktivistiske og politisk voldelige intentioner. Artiklen trækker på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 814 danske folkeskole- og gymnasieelever i alderen 13 til 18 år.

Referencer

Arceneaux, Kevin, Timothy B. Gravelle, Matthias Osmundsen, Michael Bang Petersen, Jason Reifler og Thomas J. Scotto (2021). Some people just want to watch the world burn: The prevalence, psychology and politics of the ”need for chaos”. Philosophical Transactions. Biological Sciences 376 (1822): 20200147-20200147.

Askanius, Tina (2021). On frogs, monkeys, and execution memes: Exploring the humor-hate nexus at the intersection of neo-Nazi and Alt-Right movements in Sweden. Television & New Media 22 (2): 147-165.

Bastiaensens, Sara, Heidi Vandebosch, Karolien Poels, Katrien Van Cleemput, Ann DeSmet og Ilse De Bourdeaudhuij (2014). Cyberbullying on social network sites: An experimental study into bystanders’ behavioural intentions to help the victim or reinforce the bully. Computers in Human Behavior 31: 259-271.

Benesch, Susan, Derek Ruths, Kelly P. Dillon, Haji Mohammad Saleem og Lucas Wright (2016). Considerations for successful counterspeech. Dangerous Speech Project. https://dangerousspeech.org/wp-content/uploads/2016/10/Considerations-for-Successful-Counterspeech.pdf (25. november, 2021)

Bor, Alexander og Michael Bang Petersen (2021). The psychology of online political hostility: A comprehensive, cross-national test of the mismatch hypothesis. The American Political Science Review 116 (1): 1-18.

Brandstätter, Hermann og Karl-Dieter Opp (2014). Personality traits (“Big Five”) and the propensity to political protest: Alternative models. Political Psychology 35 (4): 515-537.

Brewer, Gayle og Jade Kerslake (2015). Cyberbullying, self-esteem, empathy and loneliness. Computers in Human Behavior 48: 255-260.

Brondolo, Elizabeth, Linda C. Gallo og Hector F. Myers (2009). Race, racism and health: Disparities, mechanisms, and interventions. Journal of Behavioral Medicine 32 (1): 1-8.

Buerger, Catherine (2020). The anti-hate brigade: How a group of thousands responds collectively to online vitriol. SSRN 3748803.

Cheng, Justin, Michael Bernstein, Cristian Danescu-Niculescu-Mizil og Jure Leskovec (2017). Anyone can become a troll: Causes of trolling behavior in online discussions. Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, Portland, Oregon, pp. 1217–1230.

Citron, Danielle Keats og Helen Norton (2011). Intermediaries and hate speech: Fostering digital citizenship for our information age. Boston University Law Review 91 (4): 1435.

Cramer, Robert Ervin, M. Rosalie McMaster, Patricia A. Bartell og Marguerite Dragna (1988). Subject competence and minimization of the bystander effect. Journal of Applied Social Psychology 18 (13): 1133-1148.

Czopp, Alexander M., Margo J. Monteith og Aimee Y. Mark (2006). Standing up for a change: Reducing bias through interpersonal confrontation. Journal of Personality and Social Psychology 90 (5): 784-803.

Darley, John M. og Bibb Latane (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology 8 (4p1): 377-383.

Darley, John M. og Bibb Latane (1970). Norms and normative behavior: Field studies of social interdependence. Altruism and Helping Behavior: 83-102.

DiFranzo, Dominic, Samuel Taylor, Franccesca Kazerooni, Olivia Wherry og Natalya Bazarova (2018). Upstanding by design: Bystander intervention in cyberbullying. Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 1-12.

Dillon, Kelly P. og Brad J. Bushman (2015). Unresponsive or un-noticed?: Cyberbystander intervention in an experimental cyberbullying context. Computers in Human Behavior 45: 144-150.

Duggan, Maeve (2017a). Experiencing online harassment. Pew Research Center, July 11. https://www.pewresearch.org/internet/2017/07/11/experiencing-online-harassment/

Duggan, Maeve (2017b). Witnessing online harassment. Pew Research Center, July 11. https://www.pewresearch.org/internet/2017/07/11/witnessing-online-harassment/

Fischer, Peter, Tobias Greitemeyer, Fabian Pollozek og Dieter Frey (2006). The unresponsive bystander: are bystanders more responsive in dangerous emergencies? European Journal of Social Psychology 36 (2): 267-278.

Fischer, Peter, Joachim I. Krueger, Tobias Greitemeyer, Claudia Vogrincic, Andreas Kastenmüller, Dieter Frey, Moritz Heene, Magdalena Wicher og Martina Kainbacher (2011). The bystander-effect: A meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerous emergencies. Psychological Bulletin 137 (4): 517-537.

Freis, Stephanie D. og Regan A. R. Gurung (2013). A Facebook analysis of helping behavior in online bullying. Psychology of Popular Media Culture 2 (1): 11-19.

Greitemeyer, Tobias, Peter Fischer, Andreas Kastenmüller og Dieter Frey (2006). Civil courage and helping behavior: Differences and similarities. European Psychologist 11 (2): 90-98.

Greitemeyer, Tobias, Silvia Osswald, Peter Fischer og Dieter Frey (2007). Civil courage: Implicit theories, related concepts, and measurement. The Journal of Positive Psychology 2 (2): 115-119.

Gøtzsche-Astrup, Oluf (2018). The time for causal designs: Review and evaluation of empirical support for mechanisms of political radicalisation. Aggression and Violent Behavior 39: 90-99.

Hangartner, Dominik, Gloria Gennaro, Sary Alasiri, Nicholas Bahrich, Alexandra Bornhoft, Joseph Boucher, Buket Buse Demirci, Laurenz Derksen, Aldo Hall, Matthias Jochum, Maria Murias Munoz, Marc Richter, Franziska Vogel, Salomé Wittwer, Felix Wüthrich, Fabrizio Gilardi og Karsten Donnay (2021). Empathy-based counterspeech can reduce racist hate speech in a social media field experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS 118 (50): 1.

Hyers, Lauri L. (2007). Resisting prejudice every day: Exploring women’s assertive responses to anti-black racism, anti-Semitism, heterosexism, and sexism. Sex Roles 56 (1): 1-12.

Iganski, Paul (2020). Civil courage as a communicative act: Countering the harms of hate violence. Pragmatics and Society 11 (2): 316-335.

Kleinsasser, Anne, Ernest N. Jouriles, Renee McDonald og David Rosenfield (2015). An online bystander intervention program for the prevention of sexual violence. Psychology of Violence 5 (3): 227-235.

Krumpal, Ivar (2013). Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: A literature review. Quality & Quantity 47 (4): 2025-2047.

Kunst, Marlene, Pablo Porten-Cheé, Martin Emmer og Christiane Eilders (2021). Do “good citizens” fight hate speech online? Effects of solidarity citizenship norms on user responses to hate comments. Journal of Information Technology & Politics 18 (3): 258-273.

Latane, Bibb og Steve Nida (1981). Ten years of research on group size and helping. Psychological Bulletin 89 (2): 308-324.

Leonhard, Larissa., Cristina Rueß, Magdelena Obermaier, og Carsten Reinemann. (2018). Perceiving threat and feeling responsible. How severity of hate speech, number of bystanders, and prior reactions of others affect bystanders’ intention to counterargue against hate speech on Facebook. SCM Studies in Communication and Media 7 (4): 555-579.

Liebst, Lasse Suonperä, Marie B. Heinskou og Peter Ejbye-Ernst (2018). On the actual risk of bystander intervention: A statistical study based on naturally occurring violent emergencies. The Journal of Research in Crime and Delinquency 55 (1): 27-50.

Liebst, Lasse S., Richard Philpot, Marie B. Heinskou og Marie R. Lindegaard (2019). Bystander intervention in street violence: Current evidence and implications for practice. SocArXiv. https://osf.io/preprints/socarxiv/7m9uv/

Liebst, Lasse Suonperä, Peter Ejbye-Ernst, Kasper Lykke Dausel, Peter Verbeek, Richard Philpot, Wim Bernasco, Marie Bruvik Heinskou og Marie Rosenkrantz Lindegaard (2018). Bystanders in real-life dangerous emergencies: Group relationships predict intervention. The Danish Sociological Conference 2018, Esbjerg, Denmark.

Machackova, Hana (2020). Bystander reactions to cyberbullying and cyberaggression: Individual, contextual, and social factors. Current Opinion in Psychology 36: 130-134.

Mackay, Yasmin (2019). Teens who intervene: Identifying factors related to adolescent cyber-bystander intervention in cyberbullying. Canterbury: Christ Church University.

McDougall, Julian, Marketa Zezulkova, Barry Van Driel og Dalibor Sternadel (2018). Teaching media literacy in Europe: Evidence of effective school practices in primary and secondary education. NESET II Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Moskalenko, Sophia og Clark McCauley (2009). Measuring political mobilization: The distinction between activism and radicalism. Terrorism and Political Violence 21 (2): 239-260.

Moxey, Natasha og Kay Bussey (2020). Styles of bystander intervention in cyberbullying incidents. International Journal of Bullying Prevention 2 (1): 6-15.

Mulvey, Kelly Lynn, Sally B. Palmer og Dominic Abrams (2016). Race-based humor and peer group dynamics in adolescence: Bystander intervention and social exclusion. Child Development 87 (5): 1379-1391.

Munger, Kevin (2017). Tweetment effects on the tweeted: Experimentally reducing racist harassment. Political Behavior 39 (3): 629-649.

Mutz, Diana C. (2015). In-your-face politics: The consequences of uncivil media. Princeton: Princeton University Press.

Naab, Teresa K., Anja Kalch og Tino G. K. Meitz (2018). Flagging uncivil user comments: Effects of intervention information, type of victim, and response comments on bystander behavior. New Media & Society 20 (2): 777-795.

Ndoen, Maria Cherry Rondang Cattleya (2018). Political meme in Instagram: How online humour became a political weapon. Language in the Online & Offline World 6: The Fortitude: 186.

Obermaier, Magdalena, Nayla Fawzi og Thomas Koch (2016). Bystanding or standing by? How the number of bystanders affects the intention to intervene in cyberbullying. New Media & Society 18 (8): 1491-1507.

Paluck, Elizabeth Levy (2011). Peer pressure against prejudice: A high school field experiment examining social network change. Journal of Experimental Social Psychology 47 (2): 350-358.

Pennycook, Gordon, Jonathon McPhetres, Yunhao Zhang, Jackson G. Lu og David G. Rand (2020). Fighting COVID-19 misinformation on social media: Experimental evidence for a scalable accuracy-nudge intervention. Psychological Science 31 (7): 770-780.

Pennycook, Gordon, Ziv Epstein, Mohsen Mosleh, Antonio A. Arechar, Dean Eckles og David G. Rand (2021). Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. Nature 592 (7855): 590-595.

Petersen, Michael Bang, Mathias Osmundsen og Alexander Bor (2021). The psychology of status-seeking and extreme political discontent, pp. 62-80 i Joseph P. Forgas, William D. Crano og Klaus Fiedler (red.), The psychology of populism: The tribal challenge to liberal democracy. New York: Routledge.

Porten-Chee, Pablo, Marlene Kunst og Martin Emmer (2020). Online civic intervention: A new form of political participation under conditions of a disruptive online discourse. International Journal of Communication 14: 21.

Price, Deborah, Deborah Green, Barbara Spears, Margaret Scrimgeour, Alan Barnes, Ruth Geer og Bruce Johnson (2014). A qualitative exploration of cyber-bystanders and moral engagement. Australian Journal of Guidance and Counselling 24 (1): 1-17.

Quirk, Roslynn og Marilyn Campbell (2015). On standby? A comparison of online and offline witnesses to bullying and their bystander behaviour. Educational Psychology (Dorchester-on-Thames) 35 (4): 430-448.

Rains, Stephen A., Kate Kenski, Kevin Coe og Jake Harwood (2017). Incivility and political identity on the internet: Intergroup factors as predictors of incivility in discussions of news online. Journal of Computer-Mediated Communication 22 (4): 163-178.

Rasmussen, Jesper (2021). The online hate speech consensus: Severity shapes Americans’ and Danes’ preferences for restricting online hate speech. Upubliceret materiale. https://github.com/jesper-rasmussen/jesper-rasmussen.github.io/raw/main/jr_hatespeech.pdf

Rasmussen, Jesper, Lasse Lindekilde og Michael Bang Petersen (2021). The effectiveness of accuracy-nudge interventions on intentions to share COVID-19 misinformation on social media. https://osf.io/akybg

Rasmussen, Stig Hebbelstrup Rye, Alexander Bor, Mathias Osmundsen og Michael Bang Petersen (2021). Super-unsupervised text classification for labeling online political hate. PsyArXiv.

Reijntjes, Albert, Marjolijn Vermande, Tjeert Olthof, Frits A. Goossens, Liesbeth Aleva og Matty van der Meulen (2016). Defending victimized peers: Opposing the bully, supporting the victim, or both?: Defending victims of peer bullying. Aggressive Behavior 42 (6): 585-597.

Roozenbeek, Jon, Alexandra L. J. Freeman og Sander van der Linden (2021). How accurate are accuracy-nudge interventions? A preregistered direct replication of Pennycook et al. (2020). Psychological Science 32 (7): 1169-1178.

Siegel, Alexandra A. og Vivienne Badaan (2020). No2Sectarianism: Experimental approaches to reducing sectarian hate speech online. The American Political Science Review 114 (3): 837-855.

van den Bos, Kees, Patrick A. Müller og Anke A. L. van Bussel (2009). Helping to overcome intervention inertia in bystander’s dilemmas: Behavioral disinhibition can improve the greater good. Journal of Experimental Social Psychology 45 (4): 873-878.

Webb, Thomas L. og Paschal Sheeran (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin 132 (2): 249-268.

Wilhelm, Claudia, Sven Joeckel og Isabell Ziegler (2020). Reporting hate comments: Investigating the effects of deviance characteristics, neutralization strategies, and users’ moral orientation. Communication Research 47 (6): 921-944.

Downloads

Publiceret

2022-05-04

Citation/Eksport

Lindekilde, L., & Rasmussen, J. (2022). Had, humor og bystander-reaktioner: danske unges reaktioner på politisk hadefulde memes. Politica, 54(2), 170–203. https://doi.org/10.7146/politica.v54i2.132523