Danskernes klassebevidsthed 1954 og 2015: Plus ça change, plus c’est la même chose

Forfattere

  • Rune Stubager

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v49i2.131256

Resumé

Over de senere år har der i såvel videnskabelige kredse som i den bredere offentlighed bredt sig en opfattelse af, at befolkningerne i vestlige lande som Danmark ikke længere ser samfundet som klasseopdelt eller i det hele taget kan forholde sig til begrebet “klasse” – det er blevet irrelevant for dem. Med udgangspunkt i teorier om klassebevidsthed og ved hjælp af Valgundersøgelsen 2015 viser artiklen, at der ikke er hold i denne påstand. Tværtimod mener fx tre ud af fire danskere adspurgt i 2014/15, at samfundet er klassedelt, og betydelige andele giver også udtryk for andre elementer af klassebevidsthed. Resultaterne fra 2014/15 er ydermere – og på trods af store samfundsændringer i den mellemliggende periode – stort set på niveau med svarene i en tilsvarende undersøgelse gennemført i 1954.

Referencer

Andersen, Robert og Josh Curtis (2012). The polarizing effect of economic inequality on class identification: Evidence from 44 countries. Research in Social Stratification and Mobility 30 (1): 129-141.

Atkinson, Anthony B. og Jakob E. Søgaard (2016). The long-run history of income inequality in Denmark. Scandinavian Journal of Economics 118 (2): 264-291.

Beck, Ulrich og Elisabeth Beck-Gersheim (2002). Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences. London: Sage.

Bennett, Tony, Mike Savage, Elisabeth B. Silva, Alan Warde, Modesto Gayo-Cal og David Wright (2009). Culture, Class, Distinction. London: Routledge.

Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge.

Dahrendorf, Ralf (1959). Classes and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, CA: Stanford University Press.

Dalton, Russell J. (1996). Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Chatham: Chatham House Publishers, Inc.

Elo, Irma T. (2009). Social class differentials in health and mortality: patterns and explanations in comparative perspective. Annual Review of Sociology 35 (553): 572.

Erikson, Robert, John H. Goldthorpe og Lucienne Portocarero (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden. The British Journal of Sociology 30 (4): 415-441.

Evans, Geoffrey og James R. Tilley (2017). The New Politics of Class in Britain: The Political Exclusion of the Working Class. Oxford: Oxford University Press.

Faber, Stine T., Annick Prieur, Jakob Skjott-Larsen og Lennart Rosenlund (2012). Det skjulte klassesamfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Giddens, Anthony (1973). The Class Structure of the Advanced Societies. London: Hutchinson.

Goldthorpe, John H. og Michelle Jackson (2008). Education-based meritocracy: the barriers to its realization, pp. 93-117 i Annette Lareau og Dalton Conley (red.), Social Class. How Does It Work? New York, NY: Russell Sage Foundation.

Goldthorpe, John H., David Lockwood, Frank Bechhofer og Jennifer Platt (1969). The Affluent Worker in the Class Structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Hansen, Kasper M. og Rune Stubager (2016). Den danske valgundersøgelse 2015. København: Centre for Voting and Parties, Københanvs Universitet.

Harrits, Gitte S. (2014). Klasse. En introduktion. København: Hans Reitzels Forlag.

Harrits, Gitte S. og Helene H. Pedersen (2017a). Class categories and the subjective dimensions of class: The case of Denmark. Under udgivelse i British Journal of Sociology.

Harrits, Gitte S. og Helene H. Pedersen (2017b). De er over det hele. En eksplorativ undersøgelse af danskernes opfattede overlap mellem klasse- og partipositioner. Politica 49 (2): 120-138.

Hout, Michael (2008). How class works: objective and subjective aspects of class since the 1970s, pp. 25-64 i Annette Lareau og Dalton Conley (red.), Social Class. How Does it Work? New York, NY: Russell Sage Foundation.

Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lamont, Michele (2000). The Dignity of Working Men. Morality and the Boundaries of Race, Class and Immigration. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Mann, Michael (1973). Consciousness and Action among the Western Working Class. London: Macmillan.

Marshall, Gordon, David Rose, Howard Newby og Carolyn Vogler (1988). Social Class in Modern Britain. London: Unwin Hyman.

Olsen, Lars, Niels Ploug, Lars Andersen og Jonas S. Juul (2012). Det danske klassesamfund. København: Gyldendal.

Pérez-Ahumada, Pablo (2014). Class consciousness in a mature neoliberal society: Evidence from Chile. Research in Social Stratification and Mobility, 38: 57-75.

Robison, Joshua og Rune Stubager (2017). The class pictures in citizens’ minds. I review.

Rosenberg, Morris (1953). Perceptual obstacles to class consciousness. Social Forces 32 (1): 22-27.

Stubager, Rune og Kasper M. Hansen (2013). Social baggrund og partivalg, pp. 61-88 i Rune Stubager, Kasper M. Hansen og Jørgen Goul Andersen (red.), Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Stubager, Rune, Kasper M. Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed og Christine Enevoldsen (2016). Danske vælgere 1971-2015. En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Aarhus: Det danske valgprojekt.

Svalastoga, Kaare (1959). Prestige, Class and Mobiity. London: William Heinemann.

Svalastoga, Kaare og Preben Wolf (1961). Social rang og mobilitet. København: Gyldendal.

Thau, Mads (2017). Demobilisering af klassepolitik i Danmark: Socialdemokratiets gruppeeappeller 1961-2004. Politica 49 (2): 158-178.

Wallace, Michael og Azamat Junisbai (2003). Finding class consciousness in the new economy. Research in Social Stratification and Mobility 20: 385-421.

Weber, Max (2003). Politiske fællesskaber, pp. 28-43 i Max Weber (red.), Udvalgte tekster. Bind 2. København: Hans Reitzels Forlag.

Wright, Erik O. (1997). Class Counts. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Publiceret

2017-05-02

Citation/Eksport

Stubager, R. (2017). Danskernes klassebevidsthed 1954 og 2015: Plus ça change, plus c’est la même chose. Politica, 49(2). https://doi.org/10.7146/politica.v49i2.131256