Rigsfællesskabet i et føderalt perspektiv

Forfattere

  • Jens Christian Svabo Justinussen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v51i4.131171

Resumé

En idealtypisk føderation bygger på en aftale mellem delstaterne, har en føderal forfatning, har et separat parlament, har to lag, et delstats- og et føderalt niveau, og har en uafhængig institution til at løse tvister imellem disse to lag. Hvor langt fra en sådan idealtypisk forbundsstat ligger rigsfællesskabet i det 21 århundrede, og er der muligheder for at etablere en fuld føderation bestående af Grønland, Færøerne og Danmark? Analysen viser, at rigsfællesskabet har flere føderale karakteristika og kan betegnes som en semiføderation. Der er mulighed for yderligere føderalisme, men demografiske forskelle imellem rigets dele forhindrer en fuld forbundsstat i traditionel forstand. Det føderale perspektiv er interessant, da det på mange måder er i stand til at indfange og begrebsliggøre rigsfællesskabets indre dynamik og de udfordringer, det står over for.

Referencer

Azzi, Stephen (2017). Constitution of Canada, i The Canadian Encyclopedia.

Historica Canada. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/constitution (19. november 2019).

Bertelsen, Rasmus Gjedssø og Morten Rasch (2016). Rigsfællesskabet i multilateralt arktisk forskningssamarbejde. Udenrigs – Tidsskritet på Dansk om Udenrigspolitik og Internationale Forhold 1: 48-53. http://udenrigs.dk/wp-content/uploads/2016/06/20161.pdf (19. november 2019).

Breum, Martin (2018). Hvis Grønland river sig løs – en rejse i kongerigets sprækker. København: Gyldendal.

Buchardt, Knud (1992). Hvor flyder Grønland hen? Samvirke, pp. 80–82.

https://tidslinje.samvirke.dk/magasin-artikel/hvor-flyder-gronland-hen (19. november 2019).

DIIS (2007). Afviklingen af Grønlands Kolonistatus 1945-54 – En historisk udredning. København: Dansk Institut for Internationale Studier.

Elazar, Daniel J. (1987). Exploring Federalism. Tuscaloosa: University of Alabama Press. http://www.getcited.org/pub/102460017%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Exploring+Federalism#0

Elazar, Daniel J. (1994). Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements, 2. udg. London: Longman Current Affairs.

FN (1945). Charter of the United Nations, Chapter XI: Declaration Regarding Non-Self-governing Territories. https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xi/index.html (28. juni 2019).

FN (2011). Third International Decade for the Eradication of Colonialism - A/RES/65/119. https://undocs.org/en/A/RES/65/119 (28. juli 2019).

Fólkaflokkurin (2019). Valskráin til løgtingsvalið.

http://folkaflokkurin.fo//valskrain+til+logtingsvalid.html (28. juni 2019).

Fonseca, Ana Monica og Daniel Marcos (2013). Cold war constraints: France, West Germany and Portuguese decolonization. Portuguese Studies 29 (2): 209-226.

https://doi.org/10.5699/portstudies.29.2.0209 (28. juli 2019).

Gouraige, G.J. Eddy (1974). The United Nations and decolonization. The Black Scholar 5 (7): 16-23. https://doi.org/10.1017/cbo9781316258330.014 (3. juli 2019).

Hammond, Nicholas G.L. og Howard H. Scullard (red.) (1970). The Oxford Classical Dictionary, 2. udg. Oxford: Oxford at The Clarendon Press.

Hansen, Klaus Georg (2017). Fra passiv iagttager til aktiv deltager, 1. udg. Nuuk: Naalakkersuisut.

Harhoff, Frederik (1993). Rigsfællesskabet, 1. udg. Aarhus: Klim.

Harhoff, Frederik (1999). Hvad udad vindes, kan indad tabes ... Om Danmarks grundlov og de oversøiske rigsdele, pp. 55-74 i Grundlovens nutid og fremtid. Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning 1998. København: Samf.Fak.Repro-Center/Hertz Bogtrykkergård.

Heinesen, Rósa (2018). Opportunities and Limits for a Non-Sovereign Nation on the International Stage: The Case of the Faroe Islands. Wien: Universität Wien.

Jákupsstovu, Beinta (2016). Vestnordens geopolitiske plass Øst-Vest og i Nordområdene (upubliceret), i Gjermundnes 17. august 2016: Fagdag for historie- og samfunnsfagslærere i vgs i M&R.

Knesset (2007). The Constitution. https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_hoka.htm (29. juni 2019).

Kyriazis, Nicholas og Emmanouel Marios Laz Economou (2013). A comparative analysis of federations: The Achaean federation and the European Union. MPRA Paper No. 57287. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57287/1/MPRA_paper_57287.pdf (19. november 2019).

Larsen, Bárður og Kristian Joensen (2018). Ríkisfelagsskapurin 2.0 (upubliceret). Tórshavn.

Larsen, Bárður og Kári á Rógvi (2010). Det færøske forfatningsudkast i forfatningsretlig belysning – Kritiske bemærkninger til Justitsministeriets notat af 2. juni 2010 om forslag til en færøsk forfatning. Juristen 5: 153-162.

Lijphart, Arend (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries, 2. udg. New Haven: Yale University Press.

Lintott, Andrew (2003). The Constitution of the Roman Republic. Oxford: Oxford University Press.

Livingston, William S. (red.) (1963). Federalism in the Commonwealth: A Bibliographical Commentary. London: Cassell.

Meyer, Poul (1950). Færøernes selvstyre. En imødegåelse. UfR 1950 B, 200–202.

Mitens, Edward (1950). Færøernes selvstyre. UfR 1950 B, 89–93.

Newton, Kenneth og Jan W. Van Deth (2016). Foundations of Comparative Politics, 3. udg. Cambridge: Cambridge University Press.

Naalakkersuisut (2019). Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen vært til det årlige rigsmøde.

Offerdal, Kristine og Rolf Tamnes (2014). Geopolitics and Security in the Arctic: Regional Dynamics in a Global World. London: Routledge.

Ostrom, Vincent (1994). The Meaning of American Federalism. ICE Press.

Polybius (udateret). The Histories – Book II. Udgivet i Vol. I af the Loeb Classical Library edition, 1922 thru 1927. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/2*.html (19. november 2019).

Poulsen, H. W. (2018). Orð um ymiskt: 15 tekstir um leyst og fast, 1. udg. S.l.: Halgir Winther Poulsen.

Poulsen, Søren Pape og Stine Tolstrup Christensen (2018). Besvarelse af spørgsmål nr. 1 (Alm. del), som Folketingets Færøudvalg har stillet til justitsministeren den 10. oktober 2018. København: Justitsministeriet. https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fæu/spm/1/svar/1523371/1958709.pdf (19. november 2019).

Rasmussen, Lars Løkke (2018). Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 227 stillet af Magni Arge (T). https://www.ft.dk/samling/20181/spoergsmaal/s227/svar/1532938/1974139.pdf (19. november 2019).

Riker, William H. (2007). Federalism, pp. 612-617 i Robert E. Goodin, Philip Pettit og Thomas W. Pogge (red.), A Companion to Contemporary Political Philosophy, 2. udg. Oxford: Blackwell.

Rizakis, Athanasios (2015). The Achaian League, pp. 118-131 i Hans Beck og Peter Funke (red.), Federalism in Greek Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.

Rógvi, Kári á (2013). West-Nordic Constitutional Judicial Review: A Comparative Study of Scandinavian Judicial Review and Judicial Reasoning. København: DJØF Forlag.

Ross, Alf (1947). Nogle Bemærkninger om forskellige tænkelige Ordninger af Færøernes forfatningsmæssige Stilling i Forhold til Danmark.

Ross, Alf (1959). Statsretlige studier. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Skaale, Sjúrður (red.) (2004). The Right To National Self-Determination. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Sommer, Karsten (2019). Inuit Ataqatigiit vil have en arktisk minister. Kalaallit Nunaata Radioa (KNR), 13. maj. https://knr.gl/da/nyheder/inuit-ataqatigiit-vil-have-en-arktisk-minister (19. november 2019).

Sorinskrivarin. Grindadómurin (2016).

Spiermann, Ole (2008). Vore grundlovsstridige hjemmestyreordninger. Juristen 1: 5-15.

Statsministeriet (2018). Rigsmøde på Færøerne. Pressemeddelelse. http://www.stm.dk/_p_14693.html (6. august 2019).

Suksi, Markku (2018). Double Enumeration of Legislative Powers in a Sub-state Context: A Comparison between Canada, Denmark and Finland. Cham: Springer.

Sundberg, Jan og Maria Ackrén (2015). Unitary states following federal principles: Faroe Islands, Greenland, and Åland Islands compared. Paper, ECPR General Conference, Montreal 26.-29. august.

Sølvará, Hans Andrias (2002). Løgtingið 150, hátíðarrit, 150 ár liðin, siðani Løgtingið varð endurstovnað. Tórshavn: Løgtingið.

Sølvará, Hans Andrias (2014). Frá sjálvstýri móti loysing, 1. udg. Tórshavn: Fróðskapur.

Sørensen, Max og Peter Germer (1988). Statsforfatningsret, 2. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Taksøe-Jensen, Peter (2016). Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Vejen frem for Danmarks interesser og værdier mod 2030. København: Udenrigsministeriet.

TCU (2019). What is the UK Constitution? https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/what-uk-constitution/what-uk-constitution (29. juni 2019).

Thorsteinsson, Jákup og Hans Andrias Sølvará (red.) (2014). Loysingarpolitikkur í 1940-árunum: við serligum atliti at virki Erlends Paturssonar, 1. udg. Vestmanna: Fólkatingsgrunnurin Sprotin.

Upprit (1946). Upprit av Munnliga orðaskiftinum í donsk-føroysku sendinevndini í Keypmannahavn januar-mars 1946. Tórshavn: Bókaprent.

Wang, Zakarias (2010). Fólkaatkvøðan 14 september 1946. Stíðin.

Watts, Ronald L. (1998). Federalism, federal political systems, and federations. Annual Review of Political Science 1 (1): 117-137.

West, Hallbera (2018). MP Firefighting: When Do MPs Hold Government Accountable? Politicas ph.d. serie, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. https://politica.dk/politicas-phd-serie/hallbera-west/ (10. oktober 2019).

Zahle, Henrik (1998). Hjemmestyret i dansk forfatningsret – en fredelig pluralisme, pp. 51-59 i Hanne Petersen og Jakob Janussen (red.), Retsforhold og samfund i Grønland. Nuuk: Atuagkat/København: Gyldendal.

Zahle, Henrik (2003). Dansk forfatningsret, 3. udg., bd. 1. København: Christian Ejlers’ Forlag.

Zick, Timothy (2005). Are the states sovereign? Washington University Law Quarterly 83 (1): 229-337.

Østergaard, Uffe (2008). Færøerne i det danske Rigsfællesskab – nation uden stat eller med? Working Paper No. 44, International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. https://openarchive.cbs.dk/handle/10398/7360 (19. november 2019).

Love

Lov nr. 137 af 23/03/1948. Lov om Færøernes Hjemmestyre. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1948/137 (19.11.2019).

Lov nr. 473 af 12/06/2009. Lov om Grønlands Selvstyre. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125052 (19.11.2019).

Lov nr. 577 af 29/11/1978. Lov om Grønlands hjemmestyre. https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l87176.html (19.11.2019).

Lov nr. 578 af 24/06/2005. Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20991 (19.11.2019)

Lov nr. 579 af 24/06/2005. Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20992 (19.11.2019)

Downloads

Publiceret

2019-12-11

Citation/Eksport

Justinussen, J. C. S. (2019). Rigsfællesskabet i et føderalt perspektiv. Politica, 51(4). https://doi.org/10.7146/politica.v51i4.131171