Når forskning og politikudvikling mødes. Erfaringer fra Ledelses-kommissionens sekretariat

Forfattere

  • Caroline Howard Grøn

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v51i3.131159

Resumé

Samspillet mellem forskning og praksis kan tage mange former. I denne artikel er ambitionen at give indblik i, hvordan et meget omfattende samarbejde, en reel indlejring af forskeren i en offentlig organisation, fungerede. Der er tale om en partikulær og induktiv beretning om, hvordan forskningsprocessen tog sig ud i samarbejdet, og på den baggrund identificeres en række konkurrerende hensyn i vidensproduktion, der kom til udtryk i processen. Afslutningsvis diskuterer artiklen, hvad læringspointerne kunne være for andre forskere og praktikere, der overvejer at indgå et tilsvarende langtrækkende samarbejde.

Referencer

Allison, Graham T. (1969). Conceptual models and the Cuban Missile Crisis. American Political Science Review 63 (3): 689-718.

Andersen, Lotte Bøgh, Kasper Møller Hansen og Robert Klemmensen (2012). Metoder i statskundskab. København: Hans Reitzels Forlag.

Boswell, Christina (2009). The Political Use of Expert Knowledge. Immigration Policy and Social Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Christensen, Jørgen Grønnegaard, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2009). Kommissioner og reformstrategier, pp. 247-274 i Jørgen Grønnegaard Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard (red.), De store kommissioner. Vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioter. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk og Asbjørn Sonne Nørgaard (2009). Kommissioner i dansk politik efter 1980, pp. 31-55 i Jørgen Grønnegaard Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard (red.), De store kommissioner. Vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioter. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Cunliffe, Ann L. og Rafael Alcadipani (2016). The politics of access in fieldwork: Immersion, backstage dramas, and deception. Organizational Research Methods 19 (4): 535-561.

Dahler-Larsen, Peter (2002). At fremstille kvalitative data. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Downs, Anthony (1967). Inside Bureaucracy. Illinois: Waveland Press.

Finansministeriet (2017). Kommissorium for ledelseskommissionen. København: Finansministeriet

Fixsen, Dean L., Karen A. Blase, Sandra F. Naoom og Frances Wallace (2009). Core implementation components. Research on Social Work Practice 19 (5): 531-540.

Hegnsvad, Mogens (2017). Ledelseskommissionen er (forsøgt) sat hen i en krog. DenOffentlige.dk, 31. marts.

Huberman, Michael og Matthew B. Miles (2002). The Qualitative Researcher’s Companion. Thousand Oaks: Sage Publications.

Jacobsen, Christian Bøtcher og Ole Helby Petersen (2019). Samarbejde mellem forskning og praksis i forvaltningsforskningen: potentialer, barrierer og løsningsmuligheder. Politica 51 (3): 269-287.

Jyllands-Posten (2017). Endnu en overflødig kommission, Leder, 19. marts.

Kemmis, Stephen og Robin McTaggart (2005). Participatory action research: communicative action and the public sphere, pp. 559-603 i Norman K. Denzin og Yvonna S. Lincoln (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications.

Klausen, Kurt Klaudi (2017). Ledelseskommissionen: Det kunne have været meget værre. DenOffentlige.dk, 4. april.

Ledelseskommissionen (2018). Sæt borgerne først. Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udviklingen af driften. Ledelseskommissionens rapport. https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf

McKelvey, Bill (2006). Van de Ven and Johnson’s “engaged scholarship”: Nice try, but … Academy of Management Review 31 (4): 822-829.

Pedersen, Mogens N. (1990). Politologen som konsulent. Tanker om en rolle under udvikling. Statsvetenskaplig tidskrift 93: 317–328

Reason, Peter og Hilary Bradbury (red.) (2001). Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice. London: Sage Publications.

Regeringen, KL og Danske Regioner (2019). Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/01/aftale-om-ledelse-og-kompetence

Rhodes, R.A.W. (2005). Everyday life in a ministry: Public administration as anthropology. The American Review of Public Administration 35 (1): 3-25

Røvik, Kjell Arne (2007). Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Schein, Edgar H. (2010). Organizational Culture and Leadership, 4. udg. San Francisco: Jossey-Bass.

Sørensen, Eva (2017). Professor udfordrer Ledelseskommissionen: Her er tre ting I bør tage med trods kommissoriet. DenOffentlige.dk, 4. april.

Van de Ven, Andrew H. (2007). Engaged Scholarship: Creating Knowledge for Science and Practice. Oxford: Oxford University Press.

Van de Ven, Andrew H. og Paul E. Johnson (2006). Knowledge for theory and practice. Academy of Management Review 31 (4): 802-821.

Van Maanen, John (2010). Ethnography as work: Some rules of engagement. Journal of Management Studies 48 (1): 218-234.

Watson, Tony J. (2011). Ethnography, reality, and truth: The vital need for studies of ”how things work” in organizations and management. Journal of Management Studies 48 (1): 202-217.

Weber, Max (1971). Makt og byråkrati. Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. Utvalg og innledning ved Egil Fivelsdal. Olso: Gyldendal Norsk Forlag.

Weick, Karl E. (2001). Making Sense of the Organization. Malden: Blackwell Publishers.

Downloads

Publiceret

2019-09-09

Citation/Eksport

Grøn, C. H. (2019). Når forskning og politikudvikling mødes. Erfaringer fra Ledelses-kommissionens sekretariat . Politica, 51(3). https://doi.org/10.7146/politica.v51i3.131159