Selvpåført bureaukrati i kommunerne – formålstjenlig forvaltning eller et unødvendigt onde?

Forfattere

  • Niels Ejersbo
  • Kurt Houlberg
  • Lene Holm Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v51i3.131158

Resumé

Bureaukrati og regler har været udsat for kritik i årevis. Med begrebet om ”selvpåført bureaukrati” er der sat fokus på de regler, som kommunerne selv vedtager, og det spiller samtidig videre på de negative billeder, som typisk forbindes med bureaukrati. Artiklen undersøger, hvad der driver fremvæksten af interne regler i to kommuner, og hvordan ledere og ansatte opfatter de lokale regler. Fremvæksten af interne regler er påvirket af lokale forhold som politisk opmærksomhed og sikring af ligebehandling af såvel borgere som ansatte, men nationale forhold som regulering også ser ud til at have betydning. I modsætning til de gængse fordomme over for regler opfatter ledere og medarbejdere, at de fleste regler leverer et positivt bidrag til kvaliteten i servicen.

Referencer

Bild, Tage (1989). Tvivlen om det rationaliserede samfunds fornuft. økonomi og samfund hos Max Weber, pp. 105-137 i Kurt K. Klausen og Torben H. Nielsen (red.), Stat og marked. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bozeman, Barry (1993). A theory of government ”red tape”. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART 3 (3): 273-303.

Bozeman, Barry (2000). Bureaucracy and Red Tape. Upper Sadle River: Prentice Hall.

Bozeman, Barry og Mary K. Feeney (2011). Rules and Red Tape: A Prism for Public Administration Theory and Research. Armonk: M.E. Sharpe.

Bozeman, Barry og Patrick Scott (1996). Bureaucratic red tape and formalization: Untangling conceptual knots. The American Review of Public Administration 26 (1): 1-17.

Brewer, Gene. A., Richard M. Walker, Barry Bozeman, Claudia N. Avellaneda og Gene A. Brewer (2012). External control and red tape: The mediating effects of client and organizational feedback. International Public Management Journal 15 (3): 288-314. doi:10.1080/10967494.2012.725291

Byrkjeflot, Haldor og Frederik Engelstad (red.) (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. http://ez.statsbiblioteket.dk:2048/login?url=https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S0195-6310201833

Christensen, Jørgen Grønnegård (1991). Den usynlige stat. København: Gyldendal.

Dehart-Davis, Leisha (2009). Green tape: A theory of effective organizational rules. Journal of Public Administration Research and Theory 19 (2): 361-384.

Ejersbo, Niels og Carsten Greve (2014). Modernisering af den offentlige sektor. København: Lindhart og Ringhoff.

Ejersbo, Niels, Niels Jørgen Pedersen, Martin W. Strandby og Amanda T. Andersen (2018). Selvpåført bureaukrati i to kommuner. København: VIVE.

Ejersbo, Niels, N. H. Lindeberg og Lene Holm Pedersen (2017). Dokumentationskrav på dagtilbudsområdet. København: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning.

Goodsell, Charles T. (1983). The Case for Bureaucracy: A Public Administration Polemic, 4. udg. Washington: CQ Press.

Houlberg, Kurt og Ulf Hjelmer (2017). Borgerne vil helst bruge penge på ældre og børn. By: Danske Kommuner.

Jakobsen, Mads L. F. (2013). Bureaukrati: Ven eller fjende af (offentlig sektor) innovation? Politica 45 (3): 250-266.

Jakobsen, Mads L. og Peter Bjerre Mortensen (2014). Regelstaten: Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Kaufman, Herbert (1960). The Forest Ranger: A Study in Administrative Behavior, 3. udg. Baltimore: Johns Hopkins Press.

March, James G., Martin Schulz og Xueguand Zhou (2000). The Dynamics of Rules. Stanford: Stanford University Press.

May, Peter (2002). Social regulation, i Lester M. Salamon (red.), Tools of Government. Oxford: Oxford University Press.

Mintzberg, Henry (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Mortensen, Peter Bjerre (2010). Political attention and public policy: A study of how agenda setting matters. Scandinavian Political Studies 33 (4): 356-380.

Mouritzen, Poul Erik og James H. Svara (2002). Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Olsen, Johan P. (2005). Maybe it is time to rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory 16 (1): 1-24.

Osborne, David E. og Ted Gaebler (1992). Reinventing Government. New York: Plume.

Pandey, Sanjay K. og Gordon A. Kingsley (2000). Examining red tape in public and private organizations: Alternative explanations from a social psychological model. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART 10 (4): 779-799. doi:10.1093/oxfordjournals.jpart.a024291

Pedersen, Hanne S., Martin S. Buch og Christina Holm-Petersen (2014). Dokumentation i praksis. København: KORA.

Rainey, Hal G., Sanjay Pandey og Barry Bozeman (1995). Research note: Public and private managers’ perceptions of red tape. Public Administration Review 55 (6): 567-574. doi:10.2307/3110348

Rostgaard, Tine (2015). Når fortiden er længere end fremtiden. Stockholm: Nordens Välfärdscenter.

Van Loon, Nina M., Peter L. M. Leisink, Eva Knies og Gene A. Brewer (2016). Red tape: Developing and validating a new Job‐Centered measure. Public Administration Review 76 (4): 662-673. doi:10.1111/puar.12569

Weber, Max (1992). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. City: University of California Press.

Wilson, James Q. (1989). Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. København: Nota. https://nota.dk/bibliotek/bogid/417026

Downloads

Publiceret

2019-09-09

Citation/Eksport

Ejersbo, N., Houlberg, K., & Pedersen, L. H. (2019). Selvpåført bureaukrati i kommunerne – formålstjenlig forvaltning eller et unødvendigt onde?. Politica, 51(3). https://doi.org/10.7146/politica.v51i3.131158