Ledelsesspænd og ledertilfredshed i offentlige og private organisationer

Forfattere

  • Louise Ladegaard Bro
  • Joachim Langagergaard
  • Christian Bøtcher Jacobsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v51i3.131157

Resumé

Offentlige ledere får ansvar for stadig flere medarbejdere. Forskningslitteraturen om ledelsesspænd indeholder argumenter for både positive og negative effekter af større ledelsesspænd, men der mangler empiriske studier, som direkte sammenligner betydningen af ledelsesspænd for ledelse i offentlige og private organisationer. Derudover mangler der panelstudier, som undersøger konsekvenserne af ændringer i ledelsesspænd. Artiklen fokuserer på ledertilfredshed og ser på betydningen af ledelsesspænd i en tværsnitsanalyse af 11.234 offentlige og private medarbejdere, som viser faldende ledertilfredshed med ledelsesspændet og lidt stærkere negativ betydning for ledertilfredsheden i offentlige organisationer sammenlignet med private. Derudover viser en panelanalyse af en mindre stikprøve en vis støtte til, at ændringer i ledertilfredsheden sker i forbindelse med ændringer i ledelsesspændet – især ved små ledelsesspænd.

Referencer

Andersen Lotte Bøgh, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft et al. (2017). Ledelse i offentlige og private organisationer. København: Hans Reitzel Forlag.

Andersen Lotte Bøgh, Louise Ladegaard Bro, Bente Bjørnholt og Christina Holm-Petersen (2018). Achieving high quality through transformational leadership: A qualitative multi-level analysis of transformational leadership and perceived professional quality. Public Personnel Management 47 (1): 51-72.

Bro Louise Ladegaard (2016). Små, store eller rettere mellemstore ledelsesspænd? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica 48 (2): 158-178.

Cathcart, Deb, Susan Jeska, Joan Karnas, Sue E. Miller, Judy Pechacek og Lolita Rheault (2004). Span of control matters. Journal of Nursing Administration 34 (9): 395-399.

Doran, Diane, Amy Sanchez McCutcheron, Martin G. Evans, Kathleen MacMillan, Linda McGillis Hall, Dorothy Pringle, Susan Smith og Antonio Valente (2004). Impact of the Manager’s Span of Control on Leadership and Performance. Toronto: Canadian Health Services Research Foundation.

Downs, Anthony. (1967). Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown.

Gittell, Jody Hoffer (2001). Supervisory span, relational coordination, and flight departure performance: A reassessment of postbureaucracy theory. Organization Science 12 (4): 468-483.

Grøn, Caroline Louise Howard, Louise Ladegaard Bro og Lotte Bøgh Andersen (2018). Leadership identity: Concept, causes and consequences among public managers. Paper præsenteret på EGPA.

Gulick, Luther og L. Urwick (1937). Papers on the Science of Administration. New York: Institute of Public Administration.

Gumusluoglu, Lale, Zahide Karakitapoğlu-Aygüna og Giles Hirst (2013). Transformational leadership and R&D workers’ multiple commitments: Do justice and span of control matter? Journal of Business Research 66 (11): 2269-2278.

Hechanova-Alampay, Regina og Terry A. Beehr (2001). Empowerment, span of control, and safety performance in work teams after workforce reduction. Journal of Occupational Health Psychology 6 (4): 275-282.

Holm-Petersen, Christina og Olaf Rieper (2013). Når ledelsesspændet vokser. Lederes erfaringer fra social- og ældrområdet samt kommunal forvaltning. Rapport. København: KORA.

Holm-Petersen, Christina, Lotte Bøgh Andersen, Bente Bjørnholt, Matilde Høybye-Mortensen , Louise Ladegaard Bro og Vibeke Normann Andersen (2015). Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet. Størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel. Rapport. København: VIVE.

Jacobsen, Christian Bøtcher og Ole Helby Petersen (2019). Samarbejde mellem forskning og praksis i forvaltningsforskningen: potentialer, barrierer og løsningsmuligheder. Politica 51 (3): 269-287.

Jakobsen, Mads L., Anne Mette Kjeldsen og Thomas Pallesen (2016). Distribueret ledelse i offentlige serviceorganisationer. Politica 48 (2): 208-227.

Ledelseskommissionen (2018). Offentlige ledere og ledelse anno 2017. Samlet afrapportering fra ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse. https://ledelseskom.dk/publikationer

Lee, Jung Wook, Hal G. Rainey og Young Han Chun (2010). Goal Ambiguity, Work Complexity, and Work Routineness in federal Agencies. The American Review of Public Administration 40 (3): 284-308.

Liden, Robert C. og John M. Maslyn (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of Management 24 (1): 43-72.

Lipsky, Michael (1980). Street-level Bureaucracy. New York: Russell Sage Foundation.

Lucas, Victoria, Heather K. Spence Laschinger og Carol A. Wong (2008). The impact of emotional intelligent leadership on staff nurse empowerment: The moderating effect of span of control. Journal of Nursing Management 16 (8): 964-973.

March, James G. og Johan P. Olsen (1976). Ambiguity and Choice in Organizations. Oslo: Scandinavian University Press.

Mardanov, Ismatilla, Jack Sterrett og Julie Baker (2007). Satisfaction with supervision and member job satisfaction in leader-member exchange: An empirical study in the restaurant industry. Journal of Applied Management and Entrepreneurship 12 (3): 37-56.

Meier, Kenneth J. og John Bohte (2000). Ode to Luther Gulick: Span of control and organizational performance. Administration & Society 32 (2): 115-137.

Pandey, K. Sanjay og Bradley E. Wright (2006). Connecting the dots in public management: Political environment, organizational goal ambiguity, and the public manager’s role ambiguity. Journal of Public Administration Research and Theory 16 (4): 511-532.

Pedersen, Mogens J. and Christian Vestergaard Nielsen (2016). Improving survey response rates in online panels: Effects of low-cost incentives and cost-free text appeal interventions. Social Science Computer Review 34 (2): 229-243.

Simon, Herbert A. (1947). Administrative Behavior, 3. udg. New York: Free Press.

Theobald, Nick A. og Sean Nicholson-Crotty (2005). The many faces of span of control: Organizational structure and multiple goals. Administration and Society 36 (6): 648-660.

Tummers, Lars G. og Eva Knies (2013). Leadership and meaningful work in the public sector. Public Administration Review 73 (6): 859-868.

Wilson, James Q. (1989). Bureaucracy. New York: Basic Books.

Downloads

Publiceret

2019-09-09

Citation/Eksport

Bro, L. L., Langagergaard, J., & Jacobsen, C. B. (2019). Ledelsesspænd og ledertilfredshed i offentlige og private organisationer. Politica, 51(3). https://doi.org/10.7146/politica.v51i3.131157