Maskuliniteter, magt og intersektionalitet

Forfattere

  • Ann-Dorte Christensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v51i1.131103

Resumé

Maskulinitetsforskningen analyserer mænds identitet, holdninger og praksis. Fokus er på den betydning, ”måden at være mand på” har i en bestemt kontekst og i relation til den position, man har i samfundet. Forskningsfeltet har bidraget til fornyelse af kønsforskningen, men området har også relevans for samfundsforskere i bred forstand, fx i forhold til at nuancere forståelsen af samfundets sociale differentieringer, politiske værdier og praksis. Teoretisk har maskulinitetsforskningen været domineret af teorien om hegemonisk maskulinitet og dens fokus på patriarkalske dominansstrukturer. Der argumenteres i artiklen for, at intersektionalitetsbegrebet er et velegnet alternativ, hvad angår at analysere komplekse og modsætningsfyldte identiteter, uligheder og magtrelationer. Dette begrundes gennem to empiriske eksempler: 1) mænd som det ekstreme køn i toppen og bunden af samfundet og 2) nye maskulinitetsidealer.

Referencer

Aarseth, Helene (2009). From modernized masculinity to degendered lifestyle projects: Changes in men’s narratives on domestic participation 1990-2005. Men and Masculinities, 11 (4): 424-440.

Andersen, John og Jørgen Elm Larsen (1996). Køn, fattigdom og empowerment. Dansk Sociologi 3: 61-72.

Anderson, Eric (2009). Inclusive masculinities. The changing nature of masculinties. New York: Routledge.

Anthias, Foya og Nira Yuval-Davies (1983). Contextualizing feminism: Gender, ethnic and class divisions. Feminist Review 15: 62-75.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009). Arbejdsmarked: Mænd uden økonomisk sikkerhedsnet. Rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. København: AE.

Arensborg, Kenneth, Jytte Nielsen, Jørgen Poulsen og Michael Thing (2017). Tal og Køn. E-bog. Systime. https://talkon.systime.dk/ (2. december 2018).

Bach, Anna Sofia (2017). The ambigious construction of nondominant masculinity: Confuguring the “new” man through narratives of choice, involved fatherhood, and gender equality. Men and Masculinities, online juni 2017.

Bach, Anna Sofia (2016). Morgendagens mænd. Ph.d.-afhandling, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Beasley, Chris (2008). Rethinking hegemonic in a globalizing world. Men and Masculinities 11 (1): 86-103.

Bloksgaard, Lotte, Ann-Dorte Christensen, Sune Qvotrup Jensen, Claus D. Hansen, Morten Kyed og Kent Jacob Nielsen (2015). Masculinity ideals in a contemporary Danish context. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 3 (1): 152-169.

Bloksgaard, Lotte (2014). Negotiating leave in the workplace: Leave practices and masculinity constructions among Danish fathers, pp. 141-161 i Gudny Björk Eydal og Tine Rostgaard (red.), Fatherhood in the Nordic Welfare States: comparing Care Policies and Practice. Bristol: Polity Press.

Bonde, Hans (1995). Det tavse køn skal have mæle. Nordens män – en skiftande skara. Nord 1995: 36.

Bonde, Hans (2008). Det ekstreme køn. Sport, politik og maskulinitet. Gjern: Hovedland.

Borchorst, Anette (2015). Mor, far, staten og småbørnene, pp. 147-169 i Anette Borchorst og Drude Dahlerup (red.), Før og efter stemmeretten – køn, demokrati og velfærd. Frederiksberg: Frydenlund.

Brandt, Berit og Elin Kvale (2014). Parental leave and classed father practices, pp. 121-140 i Gudny Björk Eydal og Tina Rostgaard (red.), Fatherhood in the Nordic Welfare States: comparing Care Policies and Practice. Bristol: Policy Press.

Bridges, Tristan og C. J. Pascoe (2014). Hybrid masculinities. New directions in the sociology of men and masculinities. Sociology Compass 8 (3): 246-258.

Cho, Sumi, Kimberlé W. Crenshaw og Leslie McCall (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. Signs 38 (4): 785-810.

Choo, Hae Yeon og Myra Marx Ferree (2010). Practicing intersectionality in sociological research: A critical analysis of inclusions, interactions, and institutions in the study of inequalities. Sociological Theory 28 (2): 129-149.

Christensen, Ann-Dorte og Sune Qvotrup Jensen (2012). Doing intersectional analysis: Methodological implications for qualitative research. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 20 (2): 109-125.

Christensen Ann-Dorte og Sune Qvotrup Jensen (2014). Combining hegemonic masculinity and intersectionality. Norma – International Journal for Masculinity Studies 9 (1): 60-75.

Christensen, Ann-Dorte og Jørgen Elm Larsen (2003). Mænds ligestilling – om behovet for en differentieret ligestillingsforståelse, pp. 125-144 i Anette Borchorst og Drude Dahlerup (red.), Ligestillingspolitik som diskurs og praksis. København: Samfundslitteratur.

Christensen, Ann-Dorte og Jørgen Elm Larsen (2008). Gender, class, and family: Men and gender equality in a Danish context. Social Politics. International Studies in Gender State and Society 15 (1): 53-78.

Christensen Ann-Dorte, Jeppe Fuglsang Larsen og Sune Qvotrup Jensen (2017). Marginalized adult ethnic minority men in Denmark: The case of Aalborg East, pp 170-188 i Thomas Johansson and Chris Haywood (red.), Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change. Oxford: Routledge.

Christensen, Ann-Dorte, Kent Jacob Nielsen, Claus D. Hansen, Morten Kyed, Lotte Bloksgaard og Sune Qvotrup Jensen (2014). MARS: Mænd, arbejdsulykker og sikkerhed. Slutrapport. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Collins, Patricia Hill (1998). It’s all in the family: Intersections of gender, race and nation. Hypatia 13 (3): 62-82.

Collins, Patricia Hill (2015). Intersectionality’s definitional dilemmas. Annual Review Sociology 41: 1-20.

Collins, Patria Hill og Sirma Bilge (2016). Intersectionality. Malden, MA: Policy Press.

Combahee River Collective (1977/1983). The Combahee River Collective statement, pp. 264-274 i Barbara Smith (red.), Home Girls: A Black Feminist Anthology. New York: Women of Color Press.

Connell, Raewyn W. (1987). Gender and Power. Cambridge: Polity Press.

Connell, Raewyn W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.

Connell, Raewyn W. og James W. Messerschmidt (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. Gender & Society 19: 829-859.

Connell, Raewyn W. (2016). Masculinities in global perspective: Hegemony, contestation, and changing structures of power. Theory and Society 45 (4): 303-318.

Crenshaw, Kimberle (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. The University of Chicago Legal Forum 1989 (1): 139-167.

Crenshaw, Kimberle (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics and violence against women of colour. Stanford Law Review 43: 1241-1299.

Davis, Kathy (2008). Intersectionality as a buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory 9 (1): 67-85.

Davis, Kathy og Dubravka Zarkov (2017). Retrospective on intersectionality. European Journal of Women’s Studies. Virtual Special Issue: Intersectionality. 24 (4): 313-320. doi.org/10.1177%2F1350506817719393.

Demetriou, Demetrakis Z. (2001). Connell’s concept of hegemonic masculinity: A critique. Theory and Society 30 (3): 337-361.

Ellersgaard, Christoph Houman og Anton Grau Larsen (2011). Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark – en domineret kapitalform. Dansk Sociologi 22 (3): 9-29.

Ervø, Søren (1999). Den politiserede mandlighed, pp. 17-29 i Søren Ervø, Peter Andersen Hove og Nanna Mik-Meyer (red.), Mænd på vej. København: Ligestillingsrådet.

Fiig, Christina (2019). Skarpere med end uden? Kønsforskning og politologi. Politica 51 (1): 5-18.

Forsberg, Lucas (2007). Negotiating involved fatherhood: Housework, childcare and spending time with children. NORMA – Nordic Journal for Masculinity Studies 2 (2): 109-126.

Gottzén, Lucas og Rickard Jonsson. (2012). Goda män och andra män, pp 7-25 i Lucas Gottzén og Rickard Jonsson (red.), Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmø: Gleerups Utbildning.

Goul Andersen, Jørgen (2017). Portræt af vælgernes social-demografi, pp. 41-67 i Kasper Møller Hansen og Rune Stubager (red.), Oprør fra udkanten – Folketingsvalget 2015. København: Djøf Forlag.

Goul Andersen, Jørgen og Ditte Shamshiri-Pedersen (red.) (2016). Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015. København: Frydenlund Academic.

Grib, Lena og Sofia Strid (2017). Intersektionella gränser. Tidsskrift för genusvetenskap 38: 3-9.

Hancock, Ange-Marie (2007a). Intersectionality as a normative and empirical paradigm. Politics and Gender 3: 248-254.

Hancock, Ange-Marie (2007b). When multiplication doesn’t equal quick addition: Examining intersectionality as a research paradigm. Perspectives on Politics 5: 63-79.

Hearn, Jeff (1987). The Gender of Oppression: Men, Masculinity and the Critique of Marxism. Brighton: Wheatsheaf.

Hearn, Jeff (1996). Is masculinity dead? A critical account of the concepts of masculinity and masculinities, pp. 202-217 i Máirtín Mac an Ghaill (red.), Understanding Masculinities: Social Relations and Cultural Arenas. Milton Keynes, PA: Open University Press.

Hearn, Jeff og Keith Pringle (2006). European Perspectives on Man and Masculinities: National and Transnational Approaches. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Hearn, Jeff, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith Pringle og Linn Sandberg (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities 15 (1): 31-55.

Hearn, Jeff (2015). Men of the World, Genders, Globalizations, Transnational Times. London: Sage.

Hearn, Jeff. (2011). Neglected intersectionalities in studying men: Age(ing), virtuality, transnationality, pp. 89-104 i Helma Lutz, Maria Teresa Herrera Vivar og Linda Supik (red.), Framing Intersectionality: Debates on a Multi-faceted Concept in Gender Studies. Farnham: Ashgate.

hooks, bell (1989). Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black. Cambridge, MA: South End Press.

Hoel, Anette (2015). From ”difference” to complexity in men and masculinity studies: Exploring research methods. NORMA – International Journal for Masculinity Studies 10 (1): 5-9.

Inglehart, Ronald og Pippa Norris (2000). The developmental theory of the gender gap: Women’s and men’s voting behavior in global perspective. International Political Science Review 21 (4): 441-463.

Johansson, Thomas og Andreas Ottemo (2013). Ruptures in hegemonic masculinity: The dialectic between ideology and utopia. Journal of Gender Studies 24 (2): 192-206.

Kimmel, Michael (red.) (1987). Changing Men: New Directions in Research in Men and Masculinity. Newbury Park, CA: Sage.

Kimmel, Michael (2000/2004). The Gendered Society. New York: Oxford University Press.

Kimmel, Michael (2013). Angry White Men. American Masculinity at the End of an Era. New York: Nation Books.

Kofoed, Jette (2005). Holddeling: Når der gøres maskulinitet og hvidhed. Kvinder, Køn og Forskning 14 (3): 42-52.

Kyed, Morten (2014). John Wayne og Tarzan arbejder her ikke længere. En etnografisk fortælling om maskulinitet, sikkerhed og redderskab. Ph.d.-afhandling, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Lykke, Nina (2005). Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem og möjligheter. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2-3: 7-17.

McCall, Leslie (2005). The complexity of intersectionality. Signs 30 (3): 1771-1800.

Mellström, Ulf (2006). Nytt faderskap i skärningspunkten mellan produktion och reproduktion? Män och fäder i högteknologiska yrken. Socialvetenskaplig Tidskrift 13 (2): 114-129.

Messerschmidt, James W. (2012). Engendering gendered knowledge: Assessing academic appropriation of hegemonic masculinity. Men and Masculinities 15: 56-76.

Messerschmidt, James W. (2014). Masculinities in the Making. From the Local to the Global. Lanham: Rowman & Littlefield.

Messerschmidt, James W. (2016). Hegemonic Masculinity: Formulation, Reformulation, and Amplification. Lanham: Rowman & Littlefield.

Messerschmidt, James W. og Achim Rohde (2018). Osama Bin Laden and his Jihadist global hegemonic masculinity. Gender & Society 32 (5): 663-685.

Minister for ligestilling (2017). Redegørelse/perspektiv – og handlingsplan.

Necef, Mehmet Ümit (2016). If men were men then women would be women: ISIL’s construction of masculinity and femininity. News Analysis May 2016, Center for Mellemøststudier.

Norocel, Cristian (2010). Constructing radical right populist resistance: Metaphors of heterosexist masculinities and the family question in Sweden. NORMA – International Journal for Masculinity Studies 5 (2): 169-183.

Phoenix, Ann (2006). Interrogating intersectionality: Productive ways of theorising multiple positioning. Kvinder, Køn og Forskning 15: 21-30.

Phoenix, Ann og Avtar Brah (2004). Ain’t I a woman? Revisting Intersectionality. Journal of International Women’s Studies 5 (3): 75-86.

Phoenix, Ann og Pamela Pattynama (2006). Editorial: Intersectionality. European Journal of Women’s Studies 13 (3): 187-192.

Staunæs, Dorthe (2003). Where have all the subjects gone? Bringing together the concepts of intersectionality and subjectification. Nora – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 11 (2): 101-110.

Sundhedsstyrelsen (2013). Rigtige mænd går til lægen. https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/maend (2. december 2018).

Wetherell, Margaret og Nigel Edley (1999). Negotiating hegemonic masculinity: Imaginary positions and psycho-discursive practices. Feminism & Psychology 9: 335-356.

World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report. https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016 (8. januar 2019).

Yuval-Davis, Nira (2006). Intersectionality and feminist politics. European Journal of Women’s Studies 13 (3): 193-209.

Yuval-Davis, Nira (2007). Intersectionality, citizenship and contemporary politics of belonging. Critical Review of International, Social and Political Philosophy 10 (4): 561-574.

Downloads

Publiceret

2019-02-04

Citation/Eksport

Christensen, A.-D. (2019). Maskuliniteter, magt og intersektionalitet . Politica, 51(1). https://doi.org/10.7146/politica.v51i1.131103

Nummer

Sektion

Artikler