Imperiet slår igen: handlemuligheder og reformbeslutninger

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130813

Nøgleord:

interessegruppepolitik, reformpolitik, reformusikkerhed, partiernes indflydelse, efter klassepolitikken

Resumé

Koordinerede beslutningsprocesser og institutionaliseret samspil mellem stat og relevante interessegrupper skabte konsensus og stabilitet om politiske løsninger i den klassepolitiske æra. Det var en velegnet model i udviklingen af velfærdssamfundet, mens regeringer på den anden side af klassepolitikken har sværere ved at anvende korporativ konsensuspolitik i forbindelse med reformer, som påfører organiserede interesser koncentrerede tab. Vi argumenterer for, at det nye postklassepolitiske terræn til gengæld tilbyder reformregeringer øget fleksibilitet i alliancedannelserne med samfundets organiserede interesser, og øger de strategiske muligheder regeringer har for at maksimere eget aftryk på den førte politik. Men det er samtidig en fleksibilitet, der har en pris i form af reduceret konsensus og stabilitet omkring trufne beslutninger. Vi illustrerer relevansen af argumentet i casestudier af (dele af) kommunalreformen fra 2007, loven om lærernes tjenestetidsaftale fra 2013 samt nedsættelsen af familieejede virksomheders arveafgift i Danmark fra 2017. Skiftende danske regeringer gennemførte i alle tre tilfælde politiske reformer gennem strategiske alliancer med nogle organisationer mod andre, og der blev i alle tilfælde brudt med traditionelle allierede i det interessepolitiske terræn. I alle tilfælde fik reformregeringen også sin politik igennem. Men vi viser også, at de valgte løsninger vedvarende antastes af alternative politiske koalitioner.

Referencer

Anzia, Sarah F. (2018). Looking for influence in all the wrong places: How studying subnational policy can revive research on interest groups. The Journal of Politics 81 (1): 343-351.

Berlingske (2018). DF siger klart nej til at fjerne arveafgiften, 8. august.

Binderkrantz, Anne Skorkjær og Peter Munk Christiansen (2010). Tordenskjolds soldater: interesseorganisationerne i medierne. Politica 42 (1): 27-48.

Binderkrantz, Anne Skorkjær, Peter Munk Christiansen og Helene Helboe Pedersen (2014). A privileged position? The influence of business interests in government consultations. Journal of Public Administration Research and Theory 24 (4): 879-896.

Blom-Hansen, Jens (2002). Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Blom-Hansen, Jens, Peter Munk Christiansen, Anne Lise Fimreite og Per Selle (2012). Reform strategies matter: Explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies 38 (1): 70-90.

Chiaramonte, Alessandro og Vincenzo Emanuele (2017). Party system volatility, regeneration and de-institutionalization in Western Europe (1945–2015). Party Politics 23 (4). https://doi.org/10.1177%2F1354068815601330.

Christiansen, Peter Munk (2018). Mørket sænker sig. Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser. Økonomi & Politik 91 (1): 95-105.

Christiansen, Peter Munk og Michael Baggesen Klitgaard (2008). Den utænkelige reform. Strukturreformens tilblivelse 2002-2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk og Michael Baggesen Klitgaard (2009a). Behind the veil of vagueness: Success and failure in institutional reform. Journal of Public Policy 30 (2): 183-200.

Christiansen, Peter Munk og Michael Baggesen Klitgaard (2009b). Som en tyv om natten. Etableringen af den enstrengede arbejdsmarkedsforvaltning. Samfundsøkonomen 5: 5-9.

Christiansen, Peter Munk, Asbjørn Sonne Nørgaard og Niels Chr. Sidenius (2004). Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Coen, David C. (1998). The European business interest and the nation state: Large-firm lobbying in the European Union and member states. Journal of Public Policy 18 (1): 75-100.

Culpepper, Pepper D. (2011). Quiet Politics and Business Power. Corporate Control in Europe and Japan. Cambridge: Cambridge University Press

DI (2017). Høringssvar – lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. København: DI.

DI (2018). DI’s 2025-plan. Sådan fortsætter vi fremgangen. København: Dansk Industri. https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/publikationer/2025-plan-di.pdf

Gilens, Martin (2011). Affluence and Influence. Princeton: Princeton University Press.

Hacker, Jacob S. og Paul Pierson (2010). Winner-take-all politics: Public policy, political organization, and the precipitous rise of top incomes in the United States. Politics & Society 38 (2): 152–204.

Harrits, Gitte Sommer og Rune Stubager (2020). Classes and politics: A changing relationship, pp. 242-258 i Peter Munk Christiansen, Jørgen Elklit og Peter Nedergaard (red.), The Oxford Handbook of Danish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Häusermann, Silja (2010). The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe: Modernization in Hard Times. Cambridge: Cambridge University Press.

Klitgaard, Michael Baggesen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2014). Structural stress or deliberate decision? How governments have disempowered unions in Denmark. European Journal of Political Research 53 (2): 404-421.

Klitgaard, Michael Baggesen, Gijs Schumacher og Menno Soentken (2015). The partisan politics of institutional welfare state reform. Journal of European Public Policy 22 (7): 948-966.

Lindblom, Charles (1977). Politics and Markets: The World’s Political-Economic Systems. New York: Basic.

Lærerkommissionen (2019). Lærerkommissionens rapport. København. https://www.dlf.org/media/12970722/laererkommisionsrapporten.pdf

Mahoney, James og Kathleen Thelen (2010). A theory of gradual institutional change, i James Mahoney og Kathleen Thelen (red.), Explaining Institutional Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Mailand, Mikkel (2015). Lærerkonflikten under OK 2013 – fra forberedelse til lovindgreb og perspektiver. Økonomi & Politik 88 (4): 23-33.

Mathiasen, Anders-Peter (2017). Søren og Mette i benlås. København: Politikens Forlag.

Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand. Administrativ Debat 4: 9-14.

Pierson, Paul (1994). Dismantling the Welfare State. Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press.

Pierson, Paul (1996). The new politics of the welfare state. World Politics 48 (2): 143-179.

Pierson, Paul (red.) (2001). The New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press

Regeringen (2015). Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Finansloven for 2016. https://www.fm.dk/publikationer/2015/aftaler-om-finansloven-for-2016

Regeringen (2019). Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder. http://www.stm.dk/multimedia/2019_udspil-patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf

Regeringen og Danske Regioner (2019). Aftale om regionernes økonomi for 2020. https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf

Skocpol, Theda og Alexander Hertel-Fernandez (2016). The Koch network and Republican party extremism. Perspectives on Politics 14 (3): 681-699.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten (2019). Retfærdig retning for Danmark. https://ufm.dk/ministeriet/regeringsgrundlag-vision-og-strategier/regeringen-mette-frederiksens-forstaelsespapir/retfaerdig-retning-for-danmark_2019-06-25_endelig.pdf

Svallfors, Stefan (2016). Politics as organised combat: New players and new rules of the game in Sweden. New Political Economy 21 (6): 505-519.

Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Tsebelis, George (1995). Decision making in political systems: Veto players in presidentialism, parlamentarism, multicameralism and multipartism. British Journal of Political Science 25 (3): 289-325.

Tsebelis, George (2002). Veto Players. How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press.

Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman og Henry E. Brady (2012). Voice and Equality:. Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press.

Vrangbæk, Karsten (2010). Structural reform in Denmark, 2007–09: Central reform processes in a decentralised environment. Local Government Studies 36 (2): 205-221.

Williamson, Peter J. (1989). Corporatism in Perspective. London: Sage Publications

Wilson, James Q. (1980). The politics of regulation, pp. 357-395 i James Q. Wilson (red.), The Politics of Regulation. New York: Basic Books.

Winter, Søren (1991). Udviklingen i beslutningsprocesteori: en introduktion. Politica 23 (4): 357-374.

Downloads

Publiceret

2020-05-18

Citation/Eksport

Christiansen, P. M., & Klitgaard, M. B. (2020). Imperiet slår igen: handlemuligheder og reformbeslutninger. Politica, 52(2), 186–203. https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130813