Paradigmeskiftet i dansk udviklingspolitik

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130806

Nøgleord:

policyparadigmer, politisering, dansk udviklingspolitik, bistand, fattigdom

Resumé

Har den danske udviklingspolitik ændret sig i det ny årtusind, og i så fald, hvad er drivkræfterne bag? Med udgangspunkt i Peter Halls begrebsapparat identificerer denne artikel skiftet i udviklingspolitik som en første-, anden- og tredjeordens forandring og dermed som et paradigmeskift, der er sket løbende som konsekvens af flere beslutninger i perioden siden 2001. Både bistandens størrelse, sammensætning af instrumenter og formål har ændret sig markant, idet bistandsprocenten er blevet reduceret med 30 pct., sammensætningen af bistanden er forandret med reducerede tildelinger til landeprogrammer i de fattigste lande og FN, og formålet er ikke længere fattigdomsreduktion over alle andre hensyn. Hvor Hall lægger vægt på endogene læreprocesser, viser artiklen, at dette paradigmeskift i højere grad er et resultat af en eksogen politisering af bistanden koblet med et forudgående skift i policyarena.

Referencer

Afrika Kontakt (2018). Big business på bistand. Rapport om Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) og dens investeringer i store danske virksomheder. København: Afrika Kontakt.

Bach, Christian Friis, Thorsten Borring Olesen, Sune Kaur-Pedersen og Jan Pedersen (2008). Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005. København: Gyldendal.

Baumgartner, Frank R. (2014). Ideas, paradigms and confusions. Journal of European Public Policy 21 (3): 475-480.

Baumgartner, Frank R. og Bryan D. Jones (1993). Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Breum, Martin (1998). K baner vejen for Venstre. Information, 17. september.

Brunbech, Peter Yding og Thorsten Borring Olesen (2013). The late front-runner: Denmark and the ODA percentage question, 1960-2008, i Thorsten Borring Olesen, Helge Ø. Pharo og Kristian Paaskesen (red.), Saints and Sinners: Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika Publishing.

Christiansen, Peter Munk (1999). Ej blot til pynt? Om budgettets politik og politikernes budget. Rockwool Fonden. Aalborg Universitetsforlag.

Christiansen. Peter Munk og Anne Mette Kjær (2020). Strukturer og aktører i analyser af politiske beslutninger. Politica 52 (2): 83-103.

Daigneault, Pierre-Marc (2014). Reassessing the concept of policy paradigm: aligning ontology and methodology in policy studies. Journal of European Public Policy 21 (3): 453-469.

Degn, Helle (2015). Har det betydning, om regeringen er rød eller blå? En analyse af dansk udviklingspolitik fra 1989 til i dag. Økonomi og Politik 88 (2): 22-36.

Engberg-Pedersen, Lars og Adam M. Fejerskov (2018). The transformation of Danish Foreign Aid, pp. 138-159 i Kristian Fischer og Hans Mouritzen (red.), Danish Foreign Policy Review 2018. København: DIIS.

Engberg-Pedersen, Lars (2018). Danmarks fald fra udviklingstinderne. Den skrantende bilaterale bistand. Globalnyt, 13. december. https://globalnyt.dk/content/den-skrantende-bilaterale-bistand

Estrup, Jørgen (2019). Politisk beretning ved FN-Forbundets landsmøde 28 april 2019.

Finansministeriet (2018). Danmarks finanslov. København: Finansministeriet.

Finansministeriet (2019). Danmarks finanslov. København: Finansministeriet.

FN (2003). Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development. United Nations.

Folketingsdebat (1998). http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19971/salen/F3_BEH1_10_2_49.htm

Government of Sweden (2016). Policy framework for Sweden’s development cooperation and humanitarian assistance. Stockholm.

Green-Pedersen, Christoffer, Carsten Jensen og Peter Nannestad (2018). Offentlig politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Hall, Peter (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics 25 (3): 275-296.

Heldgaard, Jesper (2018). På kanten. En analyse af det internationale udviklingssamarbejde i finansloven, 2018. Timbuktu Fonden. http://www.timbuktufonden.dk/wp-content/uploads/2018/10/På-Kanten.pdf

Holm, Hans-Henrik (1982). Hvad Danmark gør. En analyse af dansk u-landspolitik. Aarhus: Politica.

Jakobsen, Joakim (2015). Sjælelige gevinster. Weekendavisen, 19. juni.

Jakobsen, Peter Viggo (2019). Policy-fællesskaber, standard- og krisestyringsprocedurer: Det oversete institutionelle grundlag for den brede opbakning til Danmarks aktivitiske udenrigspolitik. Politica 51 (2): 139-167.

Jensen, Stig (2017). Paradokser udfordrer verdens bedste bistand. Økonomi og Politik 88 (2): 3-21.

Kjær, Anne Mette (2019). Udviklingsforskningens indflydelse: betydningen af forskningskonsensus og politisk polarisering. Politica 51 (3): 364-384.

Laursen, Jytte B. (2018). IFU – får vi udvikling for pengene? Globalnyt, 4. november.

Lancaster, Carol (2007). Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. Chicago: The University of Chicago Press.

Lund, Sine Riis (2016). Udenrigsministeriet er alvorligt svækket. Altinget.dk, 14. maj.

Marcussen, Martin (2016). Diplomati. Et portræt af den moderne udenrigstjeneste. Hans Reitzels Forlag.

Marcussen, Martin (2018). Dag-til-dag indsatser fjerner fokus fra den udviklingspolitiske strategi. Altinget, 27. august. https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/professor-dag-til-dag-indsatser-fjerner-fokus-fra-den-udviklingspolitiske-strategi (november 2018).

Møller, Per Stig (2017). Udenrigsminister i krig og fred. København: Gyldendal.

OECD (1999). Denmark. Development Assistance Committee (DAC). Peer Review. Paris: OECD.

OECD (2003). Denmark. Development Assistance Committee (DAC). Peer Review. Paris: OECD.

OECD (2007). Denmark. Development Assistance Committee (DAC). Peer Review. Paris: OECD.

OECD (2008). The Paris Declaration and The Accra Agenda for Action. OECD DAC. https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf

OECD (2011). Denmark. Development Assistance Committee (DAC). Peer Review. Paris: OECD.

OECD (2016). Denmark. Development Assistance Committee (DAC). Peer Review. Paris: OECD.

OECD (2019). Sweden. Development Assistance Committee (DAC). Peer Review. Paris: OECD.

Olesen, Thorsten B. (2015). Prioritering, profilering og politisk orientering. Engagement og aktivisme i dansk udviklings- og bistandspolitik, 1962-2015. Tidsskriftet Politik 18 (4): 25-36.

Olsen, Gorm R. (1995). Dansk udviklingspolitik. Kompromisets kunst. Politica 27 (2): 195-212.

Olsen, Gorm Rye (2003). ”Annus Horribilis” for Danish development aid: Has Denmark’s influence been reduced?, i Per Carlsen og Hans Mouritzen (red.), Danish Foreign Policy Yearbook 2003. København: DIIS.

Paldam, Martin (1997). Dansk u-landshjælp. Altruismens politiske økonomi. Aarhus: Rockwool Fonden, Aarhus Universitetsforlag.

Pedersen, Jørgen Dige (1997). Martin Paldam, Dansk u-landshjælp. Altruismens politiske økonomi. Politica 29 (4): 435-439.

Sørensen, Amalie Pil og Henrik Hoffman-Hansen (2015). 23 dages kamp om seks store valgtemaer. Kristeligt Dagblad, 28. maj.

Rasmussen, Morten (2001). Landbrugstop afviser Venstres kritik af ulandsbistand, Kristeligt Dagblad, 19. november.

Ravnborg, Helle Munk (2019). Udviklingsbistanden er ikke alene blevet mindre de seneste år; også dens karakter er mærkbart forandret. DIIS comment, 15. april.

Schjørring, Esben og Michael Jannerup (2018). Værdikæmperne. Slaget om danskernes sjæl. VK-regeringerne 2001-2011. København: Gyldendal.

Skogstad, Grace (1998). Ideas, paradigms, and institutions: Agricultural exceptionalism in the European Union and the United States. Governance: An International Journal of Policy and Adminsitration 11 (4): 463-490.

Socialdemokratiet (2018). Retfærdig og realistisk. En udlændingepolitik der samler Danmark. https://www.socialdemokratiet.dk/media/7011/en-udlaendingepolitik-der-samler-danmark.pdf (6. maj 2019).

Taksøe-Jensen, Peter (2016). Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Vejen frem for Danmarks interesser og værdier mod 2030. København: Udenrigsministeriet.

Therkildsen, Ole (2019). Transparency in Denmark’s Openaid.dk: A mixture of light and Darkness. DIIS Working Paper No 5.

Tørnæs, Ulla (2017). Tørnæs: De store perspektiver drukner i kritik. Altinget, 30. juni https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/toernaes-de-store-perspektiver-drukner-i-kritik

Udenrigsministeriet (1994). En verden i udvikling. Strategi for Danmarks udviklingspolitik frem mod år 2000. København: Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet (2000). Partnerskab 2000. Danmarks udviklingsstrategi. København: Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet (2016). Verden 2030. Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. København: Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet (1999-2018). Danidas årsberetninger indtil 2013. Herefter openaid.dk

Wood, Matthew (2015). Puzzling and powering in policy paradigm shifts: politicization, depoliticization and social learning. Critical Policy Studies 9 (1): 2-21.

Downloads

Publiceret

2020-05-18

Citation/Eksport

Kjær, A. M. (2020). Paradigmeskiftet i dansk udviklingspolitik. Politica, 52(2), 125–146. https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130806