Strukturer og aktører i analyser af politiske beslutninger

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130800

Nøgleord:

politiske beslutninger, dansk politologi, policykontinuitet, policyforandring, dagsordensfastsættelse

Resumé

Denne artikel identificerer nogle væsentligste udviklinger i den politologiske litteratur om politiske beslutninger i det ny årtusind. Ved at bruge den traditionelle skelnen mellem struktur- og aktørforklaringer finder vi, at dansk politologi har arbejdet meget med at forklare både stabilitet og forandring i offentlig politik og politiske beslutninger. Det har bidraget til en bedre kombination af aktør- og strukturforklaringer, selvom litteraturen langtfra er i mål. Der er flere forhold vedrørende tilblivelsen af politiske beslutninger, som vi ved for lidt om. For eksempel mangler vi viden om, hvad der sker i den tidlige beslutningsfase, som gennem de senere år forekommer mere og mere lukket. Hertil kommer begrænset viden om den rolle, embedsværket spiller i forberedelsen af de politiske beslutninger. Endelig er der mangel på kvalitative casestudier af nyere politiske beslutninger og dermed på komparative analyser af disse. Artiklen efterlyser forskning med dette for øje.

Referencer

Albæk, Erik (1991). Den politiske dagsorden – en skraldespand. Politica 23 (4): 396-417.

Albæk, Erik og Christoffer Green-Pedersen (2020). Nyhedsmediernes rolle i politiske beslutningsprocesser. Politica 52 (2): 170-185.

Albæk, Erik, Christoffer Green-Pedersen og Lars Beer Nielsen (2007). Making tobacco consumption a political issue in the United States and Denmark: The dynamics of issue expansion in comparative perspective. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 9 (1): 1-20.

Allison, Christine Rothmayr og Denis Saint-Martin (2018). Half a century of “muddling”. Are we there yet? Policy & Society 30 (1): 1-8.

Andersen, Mikael Schou og Michael W. Hansen (1991). Vandmiljøplanen – fra forhandling til symbol. Harlev: Forlaget Niche.

Bachrach, Peter og Morton S. Baratz (1962). Two faces of power. American Political Science Review 56 (4): 947-952.

Baumgartner, Frank (2013). Ideas and policy changes. Governance 26 (2): 239-258.

Baumgartner, Frank og Bryan D. Jones (1991). Agenda dynamics and policy subsystems. The Journal of Politics 53 (4): 1044-1074.

Baumgartner, Frank R. og Bryan D. Jones (1993). Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Baumgartner, Frank R., Christoffer Green‐Pedersen, Bryan D. Jones, Peter B. Mortensen, Michiel Nuytemans og Stefaan Walgrave (2009). Punctuated equilibrium in comparative perspective. American Journal of Political Science 53 (3): 603-620.

Bevir, Mark og David Richards (2009). Decentring policy networks: A theoretical agenda. Public Administration 87 (1): 3-14.

Binderkrantz, Anne Skorkjær og Peter Munk Christiansen (2015). From classic to modern corporatism: Interest group representation in Danish public committees in 1975 and 2010. Journal of European Public Policy 22 (7): 1022-1039.

Binderkrantz, Anne Skorkjær, Peter Munk Christiansen og Helene Helboe Pedersen (2014). Organisationer i politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Blom-Hansen, Jens, Peter Munk Christiansen, Anne Lise Fimreite og Per Selle (2012). Reform strategies matter: Explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies 38 (1): 70-90.

Christensen, Jørgen Grønnegaard og Peter Bjerre Mortensen (2018). Overmod og afmagt. En analyse af det nye skat. København: DJØF forlaget.

Christiansen, Peter Munk (1997). Stat og interesseorganisationer – nogle teoretiske betragtninger. Politica 29 (4): 349-369.

Christiansen, Peter Munk (2018). Mørket sænker sig. Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser. Økonomi & Politik 91 (1): 95-105.

Christiansen, Peter Munk (2020). Exaggerated death rumours: Change and continuity in Danish corporatism, i Peter Munk Christiansen, Jørgen Elklit og Peter Nedergaard (red.), The Oxford Handbook on Danish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Christiansen, Peter Munk og Michael Baggesen Klitgaard (2008). Den utænkelige reform. Strukturreformens tilblivelse 2002-2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Christiansen, Peter Munk og Michael Baggesen Klitgaard (2009). Reformpolitik bag uklarhedens slør. Den danske strukturreform 2002-2005. Politica 41 (1): 92-113.

Christiansen, Peter Munk og Michael Baggesen Klitgaard (2010). Behind the veil of vagueness: Success and failure in institutional reforms. Journal of Public Policy 30 (2): 183-200.

Christiansen, Peter Munk, Asbjørn Sonne Nørgaard og Niels Chr. Sidenius (2004). Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Cohen, Michael D., James G. March og Johan P. Olsen (1972). A garbage can model of organizational choice. Administrative Science Quarterly 17 (1): 1-25.

Cyert, Richard og James March (1963). A Behavioural Theory of the Firm (2. udg. 1992). Wiley-Blackwell.

Dahl, Robert (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. New Haven: Yale University Press.

Daugbjerg, Carsten og Darren Halpin (2010). Generating policy capacity in emerging green industries: The development of organic farming in Denmark and Australia. Journal of Environmental Policy and Planning 12 (2): 141-157.

Engeli, Isabelle, Christoffer Green-Pedersen og Lars Thorup Larsen (2013). The puzzle of permissiveness: Understanding policy processes concerning morality issues. Journal of European Public Policy 20 (3): 335-352.

Fawcett, Paul og Carsten Daugbjerg (2012). Explaining governance outcomes: Epistemology, network governance and policy network analysis. Political Studies Review 10: 195-207.

Gibson Diane og Robert E. Goodin (1999). The veil of vagueness: A model of institutional design, i Morten Egeberg og Per Lægreid (red.), Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen. Oslo: Scandinavian University Press.

Green-Pedersen, Christoffer og Jesper Krogstrup (2008). Immigration as a political issue in Denmark and Sweden. European Journal of Political Research 47 (5): 610-634.

Green-Pedersen, Christoffer og John Wilkerson (2006). How agenda-setting attributes shape politics: Basic dilemmas, problem attention and health politics developments in Denmark and the US. Journal of European Public Policy 13 (7): 1039-1052.

Green-Pedersen, Christoffer og Michelle Wolfe (2009). The institutionalization of environmental attention in the United States and Denmark: Multiple‐ versus single‐venue systems. Governance 22 (4): 625-646.

Green-Pedersen, Christoffer, Carsten Jensen og Peter Nannestad (2018). Offentlig politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Hall, Peter (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics 25 (3): 275-296.

Hall, Peter og Rosemary Taylor (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political Studies 19: 937-957

Heclo, Hugh (1974). Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income maintenance. New Haven: Yale University Press.

Hemerijck, Anton (2013). Changing Welfare States. Oxford: Oxford University Press.

Herweg, Nicole, Christian Huß og Reimut Zohlnhöfer (2015). Straightening the three streams: Theorizing extensions of the multiple streams framework. European Journal of Political Research 54 (3): 435-449.

Jakobsen, Mads Leth Felsager (2007). Når usikkerheden er størst … En analyse af idéer, EU-krav og globaliseringens betydning for liberaliseringsprocesserne i de danske sektorer for telekommunikation og elektricitetsforsyning. Aarhus: Politica.

Jakobsen, Mads Leth Felsager (2010). Untangling the impact of EUropeanization and globalization on national utility liberalization: a systematic process analysis of two Danish reforms. Journal of European Public Policy 17 (6): 891-908.

Jakobsen, Peter Viggo (2019). Policy-fællesskaber, standard- og krisestyringsprocedurer: det oversete institutionelle grundlag for den brede opbakning til Danmarks aktivitiske udenrigspolitik. Politica 51 (2): 139-167.

Jensen, Carsten, Seonghui Lee, Christoph Arndt og Georg Wenzelburger (2016). Hvordan reagerer vælgerne på velfærdsreformer? Politica 48 (3): 303-319.

Jensen, Jens Ledet, Peter Bjerre Mortensen og Søren Serritzlew (2018). A comparative distributional method for public administration: Illustrated using comparative public data. Journal of Public Administration Research and Theory. doi.org/10.1093/jopart/muy056 04.

Jensen, Lotte og Eva Sørensen (2004). Netværk – fra vilkår til værktøj for styring og demokrati. Politica 36 (2): 125-142.

Kickert, Walter J.M og Joop F.M. Koppenjan (1999). Public management and network management: An overview, i Walter Kickert, Erik-Hans Klijn og Joop Koppenjan (red.), Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector. London: Sage Publications.

Kingdon, John W. (2014, 1984). Agendas, Alternatives and Public Policies. Essex: Pearson Education Ltd.

Kjær, Anne Mette (2004). Governance. Cambridge: Polity Press.

Kjærgaard, Marie, Kurt Houlberg, Jens Blom-Hansen, Signy Irene Vabo og Siv Sandberg (2020). De nordiske kommunalreformer. Hvilken betydning har nationale reformstrategier haft for tilblivelsen og omfanget af reformerne i Danmark, Norge og Finland? København: VIVE.

Klitgaard, Michael B. og Asbjørn S. Nørgaard (2014). Structural stress or deliberate decision? How governments have disempowered unions in Denmark. European Journal of Political Research 53 (2): 404-421.

Larsen, Christian Albrekt og Jørgen Goul Andersen (2004). Magten på borgen. En analyse af beslutningsprocesser i større politiske reformer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Lindblom, Charles (1959). The science of muddling through. Public Administration Review 19: 79-88.

Loftager, Jørn (2004). Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Mayntz, Renate (1993). Governing failures and the problem of governability, i Jan Kooiman (red.), Modern Governance: New Government-Society Interactions. London: Sage Publications.

Mortensen, Peter Bjerre (2005). Policy punctuations in Danish local budgeting. Public Administration 83 (4): 931-950.

Mortensen, Peter Bjerre (2007). Stability and change in public policy: A longitudinal study of comparative subsystem dynamics. The Policy Studies Journal 35 (3): 373-394.

Mortensen, Peter Bjerre (2009). Political attention and public spending in the United States. Policy Studies Journal 37 (3): 435-455.

Mortensen, Peter Bjerre og Søren Serritzlew (2012). Aaron Wildavsky. København: Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand. Administrativ Debat 4: 9-14.

Nørgaard, Asbjørn Sonne (1997). The Politics of Institutional Control: Corporatism in Danish Occupation Safety and Health Regulation & Unemployment Insurance, 1870-1995. Aarhus: Politica.

Nørgaard, Asbjørn Sonne (1999). Arbejdsmarkedspolitik: korporatisme til alle tider og alle sider, pp. 36-60 i Jens Blom-Hansen og Carsten Daugbjerg (red.), Magtens organisering. Stat og interesseorganisationer i Danmark. Aarhus: Systime.

Olsen, Gorm R. (1995). Dansk udviklingspolitik. Kompromisets kunst. Politica 27 (2): 195-212.

Pallesen, Thomas (2019). Hvad siger teorierne?, pp. 43-67 i Peter Munk Christiansen (red.), Budgetlægning og offentlige udgifter. København: Hans Reitzels Forlag.

Peters, Guy B. (2000). Governance and comparative politics, i Jon Pierre (red.), Debating Governance. Authority, Steering, and Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Pierson, Paul (1994). Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press.

Pierson, Paul (1996). The new politics of the welfare state. World Politics 48 (2): 143-179.

Rhodes, R.A.W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies XLIV: 652-667.

Rhodes, R.A.W. (1997). Coherence, capacity and the hollow crown, in Patrick Weller et al. (red.), The Hollow Crown: Countervailing Trends in Core Executives. London: Macmillan

Rhodes, R.A.W. (2005). Policy network analysis, kapitel 20 i Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press.

Riiskjær, Erik (1988). Når lofterne drysser i kommunen. En historie fra den lokalpolitiske virkelighed. Aarhus: Forlaget Politica.

Rosenau, James N. (1995). Governance in the twenty-first century. Global Governance 1 (1): 13-43.

Scharpf, Fritz W. (1994). Games real actors could play: Positive and negative coordination in embedded negotiations. Journal of Theoretical Politics 6 (1): 27-53.

Shepsle, Kenneth H. (2008). Rational choice institutionalism, pp. 23-38 i R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder og Bert A. Rockman (red.), The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press.

Simon, Herbert A. (1947). Administrative Behavior: A Study of Decision-making Processes in Administrative Organizations. New York: The Macmillan Company.

Swank, Duane (2003). Withering welfare? Globalization, political economic institutions, and contemporary welfare states, pp. 52-82 i Linda Weiss (red.), States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back In. Cambridge: Cambridge University Press. 58-82.

Toke, David og Helle Ørsted Nielsen (2015). Policy consultation and political styles: Renewable energy consultations in the UK and Denmark. British Politics 10 (4): 454-474.

Torfing, Jacob (2004). Det stille sporskifte i velfærdsstaten – en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Vis, Barbara og Kees van Kersbergen (2007). Why and how do political actors pursue risky reforms? Journal of Theoretical Politics 19 (2): 153-172.

Vrangbæk, Karsten (2010). Structural reform in Denmark, 2007-09: Central reform processes in a decentralised environment. Local Government Studies 36 (2): 205-221.

Weaver, R. Kent (1986). The politics of blame avoidance. Journal of Public Policy. 6: 371-398.

Wildavsky, Aaron (1964). The Politics of the Budgetary Process. Boston: Little, Brown Company.

Winter, Søren (1991). Udviklingen i beslutningsprocesteori: en introduktion. Politica 23 (4): 357-375.

Zohlnhöfer, Reimut, Nicole Herweg og Christian Huß (2016). Bringing formal political institutions into the multiple streams framework: An analytical proposal for comparative policy analysis. Journal of Comparative Policy Analysis 18 (3): 243-256.

Downloads

Publiceret

2020-05-18

Citation/Eksport

Christiansen, P. M., & Kjær, A. M. (2020). Strukturer og aktører i analyser af politiske beslutninger. Politica, 52(2), 83–103. https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130800