Danskernes holdninger til klimaskatter på flyrejser og oksekød

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130597

Nøgleord:

grøn omstilling, global opvarmning, klimaskat, flyrejser, oksekød

Resumé

Klimaskatter er et af de vigtigste politiske redskaber i den grønne omstilling af økonomien. I Danmark har debatterne om klimaskatter ofte fokuseret på flyrejser og oksekød. Derfor undersøger jeg i denne artikel, hvor stor opbakning der er til sådanne politikker, på baggrund af en undersøgelse indsamlet efter folketingsvalget i 2019. Resultaterne viser, at der er stor opbakning til en klimaskat på flyrejser, men ikke til en klimaskat på oksekød, og at der er variationer i opbakningen til klimaskatterne på tværs af aldersgrupper, indkomst, uddannelse og politisk tillid. Effekten af disse forklaringer varierer mellem klimaskatter på oksekød og flyrejser.

Forfatterbiografi

Troels Fage Hedegaard

Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Har skrevet om opbakningen til de nordiske velfærdsstater, indvandring og klimapolitikker. Senest relevante publikation i den forbindelse er ”Attitudes to Climate Migrants: Results from a Conjoint Survey Experiment in Denmark” udgivet i Scandinavian Political Studies (2021).

Referencer

Adaman, Fikret, Nihan Karali, Gükhan Kumbaroğlu, İlhan Or, Begüm Özkaynak og Ünal Zenginobuz (2011). What determines urban households’ willingness to pay for CO2 emission reductions in Turkey: A contingent valuation survey. Energy Policy 39 (2): 689-698.

Akter, Sonia og Jeff Bennett (2011). Household perceptions of climate change and preferences for mitigation action: The case of the carbon pollution reduction scheme in Australia. Climatic Change 109 (3): 417-436.

Andersen, Johannes og Kasper Møller Hansen (2021). Klimavalget, pp. 205-231 i Kasper Møller Hansen og Rune Stubager (red.), Klimavalget. København: DJØF.

Armingeon, Klaus og Reto Bürgisser (2021). Trade-offs between redistribution and environmental protection: The role of information, ideology, and self-interest. Journal of European Public Policy 28 (4): 489-509.

Biltoft-Jensen, Anja, Karsten Kørup, Tue Christensen, Katja Eriksen, Karin Hess Ygil og Sisse Fagt (2016). Køds rolle i kosten. Danmarks Tekniske Universitet: DTU Fødevarerinstituttet.

Business Insider (2020). The world’s airlines say they won’t recover until 2024, reflecting a new wave of pessimism as the pandemic rages on. businessinsider.com/airlines-coronavirus-recovery-2024-delays-2020-7?r=US&IR=T (17. november, 2021).

CEVEA (2020). Danskerne er delte, når det gælder prioriteringen af klima og velfærd. cevea.dk/analyse/danskerne-er-delte-naar-det-gaelder-prioriteringen-af-klima-og-velfaerd/ (17. november, 2021).

Chernick, Howard og Andrew Reschovsky (2000). Yes! consumption taxes are regressive. Challenge 43 (5): 60-91.

Concito (2020). Klimabarometeret 2020. concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret%202020_f%C3%A6rdigrapport.pdf (17. november, 2021).

Danmarks Radio (2019). Måling: Flertal af danskere klar til at betale 100 kroner i klimaafgift på flybilletten. dr.dk/nyheder/politik/maaling-flertal-af-danskere-klar-til-betale-100-kroner-i-klimaafgift-paa (17. november, 2021).

Danmarks Statistik (2016). FU51: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=FU51&PLanguage=0 (17. november, 2021).

Denstadli, Jon Martin og Knut Veisten (2020). The flight is valuable regardless of the carbon tax scheme: A case study of Norwegian leisure air travelers. Tourism Management 81 104150.

Douenne, Thomas og Adriane Fabre (2020). French attitudes on climate change, carbon taxation and other climate policies. Ecological Economics 169 106496.

Drews, Stefan og Jeroen van den Bergh (2016). What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies. Climate Policy 16 (7): 855-876.

DTU fødevareinstituttet (2018). Gennemsnitsdanskere spiser 52 kilo kød om året. food.dtu.dk/nyheder/2018/12/gennemsnitsdanskere-spiser-52-kilo-koed-om-aaret?id=1481037a-8136-4db4-9d79-6767e6dc1592 (17. november, 2021)

European Union (2021). Paris agreement. ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en (17. november, 2021).

Fairbrother, Malcom, Ingemar Sevä og Joakim Kulin (2019). Political trust and the relationship between climate change beliefs and support for fossil fuel taxes: Evidence from a survey of 23 European countries. Global Environmental Change 59 102003.

Frederiksen, Morten (2019). Usikker modernitet: Danskernes værdier 1981-2017. København: Hans Reitzels Forlag.

Gomila, Robin (2020). Logistic or linear? Estimating causal effects of treatments on binary outcomes using regression analysis. Journal of Experimental Psychology: General 150 (4): 700–709.

Gössling, Stefan og Andreas Humpe (2020). The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change. Global Environmental Change 65 102194.

Hansen, Kasper Møller og Rune Stubager (2021). Klimavalget. København: DJØF.

Inglehart, Ronald (1971). The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. The American Political Science Review 65 (4): 991-1017.

Inglehart, Ronald (1997). Modernization and postmodernization cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald og Pippa Norris (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. Cambridge: Cambridge University Press.

Jagers, Sverker, Åsa Löfgren og Johannes Stripple (2010). Attitudes to personal carbon allowances: Political trust, fairness and ideology. Climate Policy 10 (4): 410-431.

Kantenbacher, Joseph, Paul Hanna, Scott Cohen, Graham Miller og Caroline Scarles (2018). Public attitudes about climate policy options for aviation. Environmental Science & Policy 81: 46-53.

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet (2021). Bred aftale om ambitiøs og bindende klimalov. regeringen.dk/nyheder/2019/bred-aftale-om-ambitioes-og-bindende-klimalov/ (17. november, 2021).

Klimarådet (2016). Afgifter der forandrer – forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger. klimaraadet.dk/da/rapporter/afgifter-der-forandrer (17. november, 2021).

Klimarådet (2019). Regulering af flysektoren – vurderingsnotat om mulighederne for at nedbringe luftfartens drivhusgasudledninger. klimaraadet.dk/da/analyser/regulering-af-flysektoren (17. november, 2021).

Klimarådet (2020). Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark. klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion (17. november, 2021).

Kulin, Joakim og Ingemar Sevä (2020). Who do you trust? How trust in partial and impartial government institutions influences climate policy attitudes. Climate Policy 21 (1): 1-14.

Kyselá, Eva, Milan Ščasný og Iva Zvěřinová (2019). Attitudes toward climate change mitigation policies: A review of measures and a construct of policy attitudes. Climate Policy 19 (7): 878-892.

North Media Bureau (2021). Københavns lufthavn forventer fald på 85-95 procent i flytrafik. ugeavisen.dk/amager/artikel/k%C3%B8benhavns-lufthavn-forventer-fald-p%C3%A5-85-95-procent-i-flytrafik (17. november, 2021).

Otto, Adeline og Demitri Gugushvili (2020). Eco-social divides in Europe: Public attitudes towards welfare and climate change policies. Sustainability 12 (1): 404-422.

Sharp, Elaine (1999). The sometime connection: Public opinion and social policy. New York: SUNY Press.

SKAT (2021). Grøn check – en historisk oversigt. skm.dk/skattetal/satser/skattehistorik/groen-check-en-historisk-oversigt/ (17. november, 2021).

Stubager, Rune (2021). Klima og pension flyttede vælgere over midten: holdninger til politiske emner og partiskift, pp. 69-103 i Kasper Møller Hansen og Rune Stubager (red.), Klimavalget. København: DJØF.

TV2 (2021). Sådan kan CO2-afgifter påvirke prisen på hverdagsvarer. nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-26-saadan-kan-co2-afgifter-paavirke-prisen-paa-hverdagsvarer (17. november, 2021).

Umit, Resul og Lena Maria Schaffer (2020). Attitudes towards carbon taxes across Europe: The role of perceived uncertainty and self-interest. Energy Policy 140 111385.

Downloads

Publiceret

2022-02-01

Citation/Eksport

Hedegaard, T. F. (2022). Danskernes holdninger til klimaskatter på flyrejser og oksekød. Politica, 54(1), 85–99. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130597