Følelser i politik: en ny tilgang til at forstå politisk adfærd

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130591

Nøgleord:

følelser, politisk psykologi, holdningsdannelse, politisk adfærd

Resumé

Følelser bliver ofte anset for at være problematiske i et demokratisk samfund, hvor rationaliteten efter sigende bør råde. Men følelser er reelt uomgængelige i politik, fordi politik handler om mennesker, og følelser gennemsyrer al menneskelig beslutningstagning. Denne artikel giver en introduktion til forskningen i følelser i politik, der er inde i en hastig udvikling i disse år. Artiklen behandler, hvad følelser er, og giver et overblik over en række specifikke følelsers funktioner, eksempelvis vrede, medfølelse og frygt, samt deres konsekvenser for politisk adfærd. Med afsæt i seks udbredte misforståelser runder artiklen af med at opstille seks principper for, hvordan følelsers betydning for politik kan forstås.

Forfatterbiografi

Kristina Jessen Hansen

Cand.scient.pol. og ph.d. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, adjunkt, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Forsker og underviser i politisk psykologi. Særlige forskningsinteresser er følelses betydning for politisk adfærd og holdningsdannelse herunder holdninger til økonomisk omfordeling og militære konflikter.

Referencer

Albertson, Bethany og Shana Kushner Gadarian (2015). Anxious politics: Democratic citizenship in a threatening world. Cambridge: Cambridge University Press.

Arceneaux, Kevin og Ryan J. Vander Wielen (2018). Taming intuition: how reflection minimizes partisan reasoning and promotes democratic accountability. New York: Cambridge University Press.

Bakker, Bert N., Gijs Schumacher og Matthijs Rooduijn (2021). Hot politics? Affective responses to political rhetoric. American Political Science Review 115 (1): 150-164.

Bargh, John A. og Tanya L. Chartrand (1999). The unbearable automaticity of being. The American Psychologist 54 (7): 462-479.

Bechara, Antoine (2004). The role of emotion in decision-making: Evidence from neurological patients with orbitofrontal damage. Brain and Cognition 55 (1): 30–40.

Bell, Elizabeth, Julian Christensen og Kristina Jessen Hansen (2021). Resistance or capitulation? How discrete emotions shape citizens’ interactions with the administrative state. Unpublished manuscript.

Bowles, Samuel og Herbert Gintis (2013). A cooperative species: Human reciprocity and its evolution. 1st paperback print. Princeton: Princeton University Press.

Boyer, Pascal og Michael Bang Petersen (2018). Folk-economic beliefs: An evolutionary cognitive model. Behavioral and Brain Sciences 41: e158.

Brader, Ted (2005). Striking a responsive chord: How political ads motivate and persuade voters by appealing to emotions. American Journal of Political Science 49 (2): 388–405.

Brader, Ted (2012). The emotional foundation of democratic citizenship”, pp. 193-216 Adam J. Berinsky (red.), New directions in public opinion. New York: Routledge.

Brader, Ted og George E. Marcus (2013). Emotion and political psychology, pp. 165-204 i The Oxford handbook of political psychology. New York: Oxford University Press.

Brader, Ted, George E. Marcus og Kristyn. L. Miller (2011). Emotion and public opinion, pp. 384-401 i Robert Y. Shapiro og Lawrence R. Jacobs (red.), Oxford handbook of American public opinion and the media. Oxford: Oxford University Press.

Bøggild, Troels og Lasse Laustsen (2016). An intra-group perspective on leader preferences: Different risks of exploitation shape preferences for leader facial dominance. The Leadership Quarterly 27 (6): 820–837.

Cosmides, Leda og John Tooby (2000). Evolutionary psychology and the emotions, pp. 91-115 i Michael Lewis og Jeannette M Haviland-Jones (red.), Handbook of emotions. New York: Guilford.

Damasio, Antonio R. (1994). Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain. New York: Putnam.

Damasio, Antonio R. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain. 1st ed. Orlando: Harcourt.

de Hooge, Ilona E., Seger M. Breugelmans og Marcel Zeelenberg (2008). Not so ugly after all: When shame acts as a commitment device. Journal of Personality and Social Psychology 95 (4): 933.

Durkee, Patrick K., Aaron W. Lukaszewski og David M. Buss (2019). Pride and shame: Key components of a culturally universal status management system. Evolution and Human Behavior 40 (5): 470–478.

Feldman, Stanley, Leonie Huddy, Julie Wronski og Patrick Lown (2020). The interplay of empathy and individualism in support for social welfare policies. Political Psychology 41 (2): 343–362.

Fiske, Susan T., Amy J.C. Cuddy og Peter Glick (2007). Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences 11 (2): 77–83.

Gintis, Herbert (2000). Strong reciprocity and human sociality. Journal of Theoretical Biology 206 (2): 169–179.

Goetz, Jennifer L., Dacher Keltner og Emiliana Simon-Thomas (2010). Compassion: An evolutionary analysis and empirical review. Psychological Bulletin 136 (3): 351–374.

Groenendyk, Eric (2011). Current emotion research in political science: How emotions help democracy overcome its collective action problem. Emotion Review 3 (4): 455–463.

Groenendyk, Eric W. og Antoine J. Banks (2014). Emotional rescue: How affect helps partisans overcome collective action problems. Political Psychology 35 (3): 359–378.

Gur, Tamar, Shahar Ayal og Eran Halperin (2021). A bright side of sadness: The depolarizing role of sadness in intergroup conflicts. European Journal of Social Psychology 51: 68–83.

Haidt, Jonathan (2003). The moral emotions, pp. 852-870 i R. J. Davidson, Klaus R. Scherer og H. H. Goldsmith (red.), Handbook of affective sciences. Oxford: Oxford University Press.

Haidt, Jonathan (2013). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. New York: Vintage Books.

Hansen, Kristina Jessen (2021). Greed, envy, and admiration: The distinct nature of public opinion about redistribution from the rich. Unpublished manuscript.

Haselton, Martie G., Daniel Nettle og Damian R. Murray (2015). The evolution of cognitive bias, pp. 1-20 i David M. Buss (red.), The handbook of evolutionary psychology. Hoboken: John Wiley og Sons, Inc. http://doi.wiley.com/10.1002/9781119125563.evpsych241 (10. juni 2021).

Hibbing, John R. og John R. Alford (2004). Accepting authoritative decisions: Humans as wary cooperators. American Journal of Political Science 48 (1): 62–76.

Huddy, Leonie, Lilliana Mason og Lene Aarøe (2015). Expressive partisanship: Campaign involvement, political emotion, and partisan identity. American Political Science Review 109 (1): 1–17.

Huddy, Leonie, Stanley Feldman og Erin Cassese (2007). On the distinct political effects of anxiety and anger, pp. 202-230 i W. Russell. Neuman, George E. Marcus, M. MacKuen og Ann N. Crigler (red.), The affect effect: Dynamics of emotion in political thinking and behavior. Chicago: University of Chicago Press.

Kahneman, Daniel (2012). Thinking, fast and slow. London: Penguin Books.

Leeper, Thomas J. og Rune Slothuus (2014). Political parties, motivated reasoning, and public opinion formation: Parties and motivated reasoning. Political Psychology 35 (S1): 129–156.

Lerner, Jennifer S. og Dacher Keltner (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgement and choice. Cognition og Emotion 14 (4): 473–493.

Lerner, Jennifer S. og Dacher Keltner (2001). Fear, anger, and risk. Journal of Personality and Social Psychology 81 (1): 146–159.

Lodge, Milton og Charles S. Taber (2013). The rationalizing voter. Cambridge: Cambridge University Press. http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9781139032490 (21. april 2014).

McClendon, Gwyneth H (2018). Envy in politics. Princeton: Princeton University Press.

Nivette, Amy et al. (2021). Non-compliance with COVID-19-related public health measures among young adults in Switzerland: Insights from a longitudinal cohort study. Social Science og Medicine 268: 113370.

Nørgaard, Asbjørn Sonne (2018). Human behavior inside and outside bureaucracy: Lessons from psychology”. Journal of Behavioral Public Administration 1 (1): 1–16.

Onu, Diana, Thomas Kessler og Joanne R. Smith (2016). Admiration: A conceptual review”. Emotion Review 8 (3): 218–30.

Panagopoulos, Costas (2010). Affect, social pressure and prosocial motivation: Field experimental evidence of the mobilizing effects of pride, shame and publicizing voting behavior. Political Behavior 32 (3): 369–386.

Petersen, Michael Bang (2010). Distinct emotions, distinct domains: Anger, anxiety and perceptions of intentionality. The Journal of Politics 72 (2): 357–365.

Petersen, Michael Bang (2012). Social welfare as small-scale help: Evolutionary psychology and the deservingness heuristic. American Journal of Political Science 56 (1): 1–16.

Petersen, Michael Bang (2015). Evolutionary political psychology: On the origin and structure of heuristics and biases in politics. Political Psychology 36 (S1): 45–78.

Petersen, Michael Bang og Lene Aarøe (2014). Politisk psykologi – de næste skridt. Politik 17 (3): 38–48.

Petersen, Michael Bang, Daniel Sznycer, Leda Cosmides og John Tooby (2012). Who deserves help? Evolutionary psychology, social emotions, and public opinion about welfare. Political Psychology 33 (3): 395–418.

Poggi, Isabella (2007). Enthusiasm and its contagion: Nature and function, pp. 410-421 i Ana C. R. Paiva, Rui Prada og Rosalind W. Picard (red.), Affective computing and intelligent interaction. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer. http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-74889-2_36 (9. november 2020).

Redlawsk, David P., Andrew J. W. Civettini og Karen M. Emmerson (2010). The affective tipping point: Do motivated reasoners ever ‘get it’? Political Psychology 31 (4): 563–593.

Robertson, Theresa et al. (2018). The true trigger of shame: Social devaluation is sufficient, wrongdoing is unnecessary. Evolution and Human Behavior 39 (5): 566–573.

Sell, Aaron N. (2011). The recalibrational theory and violent anger. Aggression and Violent Behavior 16 (5): 381–389.

Sell, Aaron N., Daniel Sznycer og Laith Al-Shawaf (2017). The grammar of anger: Mapping the computational architecture of a recalibrational emotion. Cognition 168: 110–128.

Shafran, JoBeth, Bryan D. Jones og Connor Dye (2020). Bounded rationality in public administration, i Oxford research encyclopedia of politics. Oxford: Oxford University Press. https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1460 (10. november 2020).

Simas, Elizabeth N., Scott Clifford og Justin H. Kirkland (2020). How empathic concern fuels political polarization. American Political Science Review 114 (1): 258–269.

Slothuus, Rune (2017). Politisk motiveret tænkning, pp. 281-300 i Kasper Møller Hansen og Rune Stubager (red.), Oprør fra udkanten: Folketingsvalget 2015. København: Djøf Forlag.

Smith, Craig A. og Richard S. Lazarus (1990). Emotion and adaptation, pp. 609-637 i L.A. Pervin (red.), Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford. https://www.researchgate.net/profile/Craig_Smith11/publication/232438867_Emotion_and_Adaptation/links/00463536ae7d206717000000.pdf (13. juli 2020).

Smith, Heather J., Tracey Cronin og Thomas Kessler (2008). Anger, fear, or sadness: Faculty members’ emotional reactions to collective pay disadvantage. Political Psychology 29 (2): 221–246.

Suhay, Elizabeth og Cengiz Erisen (2018). The role of anger in the biased assimilation of political information. Political Psychology 39 (4): 793–810.

Sweetman, Joseph, Russell Spears, Andrew G. Livingstone og Antony S.R. Manstead (2013). Admiration regulates social hierarchy: Antecedents, dispositions, and effects on intergroup behavior. Journal of Experimental Social Psychology 49 (3): 534–542.

Sznycer, Daniel et al. (2018). Cross-cultural invariances in the architecture of shame. Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (39): 9702–9707.

Sznycer, Daniel og Aaron W. Lukaszewski (2019). The emotion–valuation constellation: Multiple emotions are governed by a common grammar of social valuation. Evolution and Human Behavior 40 (4): 395–404.

Sznycer, Daniel, Laith Al-Shawaf et al. (2017). Cross-cultural regularities in the cognitive architecture of pride. Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (8): 1874–1879.

Sznycer, Daniel, Maria Florencia Lopez Seal et al. (2017). Support for redistribution is shaped by compassion, envy, and self-interest, but not a taste for fairness. Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (31): 8420–8425.

Valentino, Nicholas A. et al. (2011). Election night’s alright for fighting: The role of emotions in political participation. The Journal of Politics 73 (1): 156–170.

Valentino, Nicholas A., Vincent L. Hutchings, Antoine J. Banks og Anne K. Davis (2008). Is a worried citizen a good citizen? Emotions, political information seeking, and learning via the internet. Political Psychology 29 (2): 247–273.

van der Meer, Tom WG, Erika van Elsas, Rozemarijn Lubbe og Wouter van der Brug (2015). Are volatile voters erratic, whimsical or seriously picky? A panel study of 58 waves into the nature of electoral volatility (The Netherlands 2006–2010). Party Politics 21 (1): 100–114.

Zaller, John (1992). The nature and origins of mass opinion. Cambridge: Cambridge University Press.

Aarøe, Lene og Michael Bang Petersen (2017). Evolution, psykologi og vælgeradfærd – den politiske betydning af bekymringer for infektioner, pp. 109-129 i Kasper Møller Hansen og Rune Stubager (red.), Oprør fra udkanten: Folketingsvalget 2015. København: Djøf Forlag.

Aarøe, Lene, Mathias Osmundsen og Michael Bang Petersen (2016). Distrust as a disease avoidance strategy: Individual differences in disgust sensitivity regulate generalized social trust. Frontiers in Psychology 35 (4): 450–474.

Aarøe, Lene, Michael Bang Petersen og Kevin Arceneaux (2017). The behavioral immune system shapes political intuitions: Why and how individual differences in disgust sensitivity underlie opposition to immigration. American Political Science Review 111 (2): 277–294.

Downloads

Publiceret

2022-02-01

Citation/Eksport

Hansen, K. J. (2022). Følelser i politik: en ny tilgang til at forstå politisk adfærd. Politica, 54(1), 23–43. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130591