Færøske og grønlandske mandater i Folketinget

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130590

Nøgleord:

Folketinget, Færøerne, Grønland, rigsfællesskabet, parlamentarisk arbejde

Resumé

Rigsfællesskabet står højt på agendaen i disse år, men selvom Folketinget må siges at være en central arena for fællesskabets historiske og nutidige udfoldelse, ved vi kun meget lidt om de nordatlantiske mandaters deltagelse i folketingsarbejdet. Særligt ved vi næsten intet om forskellen på grønlandske og færøske medlemmers deltagelse: Deltager de på samme vis, eller er der væsentlige forskelle? I perioden 1953 til i dag har både medlemmer fra Færøerne og Grønland beskæftiget sig mest med nationale forhold, ligesom de har forholdt sig ens i spørgsmål om parlamentariske flertalsdannelser, men der er væsentlige forskelle. Blandt andet deltager de grønlandske medlemmer dobbelt så meget i en række parlamentariske aktiviteter, ligesom de holder langt mindre orlov.

Forfatterbiografi

Mette Marie Stæhr Harder

Ph.d., lektor, Institut for Statskundskab, Karlstad Universitet og Carlsberg postdocstipendiat ved Institut for Statskundskab, Stockholm Universitet. Forsker i Folketinget, parlamentarisk repræsentation, det dansk-grønlandske politiske forhold, ligestilling og køn. Har publiceret i blandt andet Representation, Scandinavian Studies og Parliamentary Affairs. 

Referencer

Ackrén, Maria (2015). Grönlands politiska utveckling efter andra världskriget till våra dagar, pp. 88-107 i Sia Åkermark Spiliopoulou og Gunilla Herlof (red.), Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv: Färöarna, Grönland och Åland. Mariehamn: Nordiska Rådet, Ålands fredsinstitut.

Adler-Nissen, Rebecca og Ulrik Pram Gad (2014). Introduction: Postimperial sovereignty games in the Nordic Region. Conflict and Cooperation 49 (1): 3-32.

Bentsen, Niels (1988). Den Færøske Folketingsrepræsentation under Hjemmestyreordningen. Thorshavn: Dagbladid.

Berg, Johannes og Jo Saglie (2015). Self-determination as a political cleavage: The Norwegian Samediggi Election of 2009, pp. 191-213 i Mikkel Berg-Nordlie, Jo Saglie og Ann Sullivan (red.), Indigenous Politics: Institutions, Representation and Mobilisation. Milton Keynes: ECPR Press.

Bureau for Inatsisartut (2018). Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. Nuuk: Bureau for Inatsisartut.

Clement, Karen (2017). Minister med opsigtsvækkende bemærkning: Vi har købt en grønlænder. TV 2/Nyhederne Online, 10. januar. nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-11-minister-med-opsigtsvaekkende-bemaerkning-vi-har-koebt-en-groenlaender (21.3.2021).

Fievé, Jonas (2017). Minister: Vi har købt en grønlænder. KNR. 11. januar. https://knr.gl/kl/node/194850 (21.3.2021).

Folketinget (2009). Lov om Grønlands Selvstyre. København: Folketinget.

Frederiksen, Tanja, Sandy French og Sverre Quist (2008). Rend og hop Fogh. Ekstra Bladet: Reportagen, side 4, 22. januar.

Harder, Mette Marie Stæhr (2017). Assessing the impact of parliamentary design: The case of the Danish Committee on Gender Equality. Scandinavian Political Studies 40 (4): 434–456.

Harmer, Nichola (2018). Spaces of concern: Parliamentary discourse on Britain’s overseas territories. The Geographical Journal 184: 384–397.

Helms, Hans Jacob (2007). Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget. København: Den nordatlantiske gruppe i Folketinget.

Holli, Anne Maria og Mette Marie Stæhr Harder (2016). Towards a dual approach: Comparing the effects of parliamentary committees on gender equality in Denmark and Finland. Parliamentary Affairs 69 (4): 794–811.

Holm Johannesen, Uni (2016). Den lunkede interesse for folketingsvalget på Færøerne. Speciale. Odense: Syddansk Universitet.

Hovgaard, Gestur og Maria Ackrén (2017). Autonomy in Denmark: Greenland and the Faroe Islands, pp. 69-76 i Diego Muro og Eckart Woertz (red.), Secession and Counter-Secession. An International Relations Perspective. Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs.

Jensen, Henrik (2002). Partigrupperne i Folketinget. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Joensen, Kaj (2019). Lagtingsformanden vil afskaffe færøsk folketingsrepræsentation. Sermitsiaq.ag. 9. marts. www.fonyhedsbureau.dk/lagtingsformanden-vil-afskaffe-faeroesk-folketingsrepraesentation (21.3.2021).

Karapetian, Gohar (2020). Uniformity and diversity: A confrontation between French and Dutch thought on citizenship, pp. 41-60 i Francesco Biagi, Justin O. Frosini og Jason Mazzone (red.), Comparative Constitutional History. Boston: Brill.

Meyle, Marie Hyllested (2016). Danmark er et kongerige, også bestående af Grønland. Uppsats. Lunds Universitet

Michelsen, Johannes (1979). Grønland - et partisystem under udvikling? Politica 11 (3): 46-75.

Møller, Per Stig og Jóannes Eidesgaard (2005). Fælles principerklæring mellem Danmarks regering og Færøernes Landsstyre om Færøernes medvirken og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Fámjin.

Møller, Per Stig og Hans Enoksen (2003). Fælles principerklæring mellem Danmarks regering og Grønlands Landsstyre om Grønlands medvirken og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Itelleq.

Qvist, Niels Ole (2017). Den Utæmmelige. København: Politikens forlag.

Qvist, Niels Ole og Christian Schultz-Lorentzen (2019). Kuupik Kleist. Drømmen om frihed. København: Politikens forlag.

Schultz-Lorentzen, Christian (2011). Nordatlanten i fælles front. Sermitsiaq.dk., 28. september sermitsiaq.ag/node/108657 (21.3.2021).

Skjæveland, Asbjørn (2003). Government Formation in Denmark 1953-98. Aarhus: Politica.

Statsministeriet (1948). 137 LOV Nr 137 af 23/03/1948. Lov om Færøernes Hjemmestyre. København: Statsministeriet.

Statsministeriet (2005a). LOV Nr 577 af 24/06/2005 (Historisk). Lov om Grønlands Landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. København: Statsministeriet.

Statsministeriet (2005b). LOV Nr 579 af 24/06/2005. Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. København: Statsministeriet.

Statsministeriet (2010. Oversigt over Sagsområder, der er overtaget af Grønlands Hjemmestyre (I Og II) Henholdsvis Grønlands Selvstyre (III). København: Statsministeriet.

Statsministeriet (2012). Vejledning om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne, VEJ Nr 59 Af 02/07/2012. København: Statsministeriet.

Statsministeriet (2020). Statsministeriets hjemmeside. http://www.stm.dk/_a_2565.html (05 03 2020).

West, Hallbera (2019). Ways for MPs to oversee Arctic foreign policy: The case of the Faroe Islands. Paper præsenteret på Årsmødet for Statskundskab, 24-25. oktober 2019, Hotel Vejlefjord.

White, Te Hau (2016). A difference of perspective? Maori Members of Parliament and Te Ao Maori in Parliament. Political Science 68 (2): 175-191.

Xanthaki, Alexandra og Dominic O’Sullivan (2009). Indigenous participation in elective bodies: The Maori in New Zealand. International Journal on Minority and Group Rights 16 (2): 181-207.

Downloads

Publiceret

2022-02-01

Citation/Eksport

Harder, M. M. S. (2022). Færøske og grønlandske mandater i Folketinget. Politica, 54(1), 5–22. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130590