Traume, angst og skyld: gentagelsestvang i Danmarks militæraktivisme?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130460

Nøgleord:

Danmark, militæraktivisme, kollektiv identitet, nationaltraume, psykoanalyse

Resumé

Hårde militære bidrag til internationale operationer har efter 9/11 været Danmarks foretrukne sikkerhedspolitiske virkemiddel. Militæraktivismen ligner derigennem et selvreferentielt identitetsprojekt, der defineres af nationaltraumet i 1864 og domineres af forsvarsmekanismer mod angst og skyld. Angst relateret til Danmarks nærdødsoplevelser og skyld over ikke i fortiden at have handlet politisk derefter. I forlængelse af 9/11 træder besættelsen og fodnoteperioden derfor frem som kraftige identitetsmarkører, der driver og forstærker Danmarks militære engagement. Militæraktivismen føres og videreføres herefter uden væsentlig sikkerhedspolitisk afvejning af fordele og ulemper ved de konkrete militære bidrag. Dette skyldes, at Danmark gennem gentagelsen oplever at sikre den historiske overlevelse i 1864, 1940 og i den Kolde Krig som sin egen.

Forfatterbiografi

Jan Werner Mathiasen

Major, cand.soc. i politisk kommunikation, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. Forsker i national og politisk identitet, strategisk kultur og kollektiv bevidsthed. Hans forskningsområder er primært Danmarks, Storbritanniens og Frankrigs sikkerhedsstrategier efter Anden Verdenskrig. Kombinerer i sin forskning statsteori og strategi med psykoanalyse og politisk diskursteori.

Referencer

Anderson, Benedict (2012). Forestillede fællesskaber: refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. København: Roskilde Universitetsforlag.

Bjøl, Erling (1986). Denmark: Between Scandinavia and Europe? International Affairs 62 (4): 601-617.

Branner, Hans (2013). Denmark between Venus and Mars: How great a change in Danish foreign policy, pp. 134-166 i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red.), Danish Foreign Policy Yearbook 2013. København: Dansk Institut for Internationale Studier.

Bregnsbo, Michael (2014). Var 1864 afslutningen på det ”danske imperium”, og hvad blev der tilbage af den imperiale ånd i den danske stat?, pp. 35-55 i Lars Bangert Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (red.), Læren af 1864. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Caruth, Cathy (1996). Unclaimed Experience. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Elbjørn, Kasper og Anders Wivel (2006). Forståelsesbrevet, pp. 367-385 i Kasper Elbjørn og David Gress (red.), 20 begivenheder der skabte Danmark. København: Gyldendal.

Farbøl, Rosanna (2011a). Irakkrigen og den historiske legitimering. Slagmark 60: 68-80.

Farbøl, Rosanna (2011b). Kunsten at lægge historien til rette: Anders Fogh Rasmussen og opgøret med den danske udenrigspolitiske tradition. TEMP 2 (3): 65-90.

Feldbæk, Ole (1991). Dansk identitetshistorie, pp. 9-20 i Ole Feldbæk (red.), Dansk identitetshistorie bind 1: Fædreland og modersmål 1536-1789. København: C.A. Reitzel.

Gellner, Ernest (2006). Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Publishing.

Gress, David (2006). Det evige nederlag, pp. 163-193 i Kasper Elbjørn og David Gress (red.), 20 begivenheder der skabte Danmark. København: Gyldendal.

Hansen, Lene (2002). Sustaining sovereignty: The Danish way to Europe, pp. 50-87 i Lene Hansen og Ole Wæver (red.), European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge.

Holbraad, Carsten (2017). Danish Reactions to German Occupation. London: UCL Press.

Jakobsen, Peter Viggo (2009). Fra ferie til flagskib: Forsvaret og de internationale operationer. København: Forsvarsakademiet.

Jakobsen, Peter Viggo (2013). Hvorfor er danskerne så krigsglade og tolerante over for tab?, pp. 181-205 i Kristian Søby Kristensen (red.), Danmark i krig. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jakobsen, Peter Viggo (2015). Danmarks militære aktivisme fortsætter med eller uden USA. Politik 18 (4): 5-13.

Jakobsen, Peter Viggo (2016a). Denmark and UN peacekeeping: Glorious past, dim future. International Peacekeeping 23 (5): 741-761.

Jakobsen, Peter Viggo (2016b). The Danish Libya campagin, pp. 192-208 i Dag Henriksen og Ann Karin Larssen (red.), Political Rationale and International Consequenses of the War in Libya. Oxford: Oxford University Press.

Jakobsen, Peter Viggo (2019). Policyfællesskaber, standard- og krisestyringsprocedurer: det oversete institutionelle grundlag for den brede opbakning til Danmarks aktivistiske udenrigspolitik. Politica 51 (2): 139-167.

Jakobsen, Peter Viggo og Kristine Kjærsgaard (2017). Den danske FN-aktivismes storhed og fald 1945-2016. Politica 49 (4): 377-400.

Jakobsen, Peter Viggo og Karsten Jakob Møller (2012). Good news: Libya and the Danish way of war, pp. 106-130 i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red.), Danish Foreign Policy Yearbook 2012. København: Dansk Institut for International Studier.

Jakobsen, Peter Viggo og Jens Ringsmose (2015). In Denmark, Afghanistan is worth dying for: How public support for the war was maintained in the face of mounting casualties and elusive success. Cooperation and Conflict 50 (2): 211-227.

Jakobsen, Peter Viggo og Jens Ringsmose (2017). Size and reputation: Why the USA has valued its “special relationship” with Denmark and the UK differently since 9/11. Journal of Transatlantic Studies 13 (2): 135-153.

Jakobsen, Peter Viggo og Sten Rynning (2019). Denmark: happy to fight, will travel. International Affairs 95 (4): 877-895.

Jakobsen, Peter Viggo, Jens Ringsmose og Håkon Saxi (2018). Prestige-seeking small states: Danish and Norwegian military contributions to US-led operations. European Journal of International Security 3 (2): 256-277.

Karsbøl, David B. (2006). Borgerlig kulturkamp i bakgear, pp. 386-405 i Kasper Elbjørn og David Gress (red.), 20 begivenheder der skabte Danmark. København: Gyldendal.

Kinnvall, Catarina og Jennifer Mitzen (2017). An introduction to the special issue: Ontological securities in world politics. Cooperation and Conflict 52 (1): 3-11.

Klein, Melanie (1946). Notes on some schizoid mechanics. International Journal of Psychoanalysis 27: 99-110.

Klein, Melanie (1948). A contribution to the theory of anxiety and guilt. International Journal of Psychoanalysis 29: 114-123.

Klein, Melanie (1958). On the development of mental functioning. International Journal of Psychoanalysis 39: 84-90.

Korsgaard, Ove (2006). Giving the spirit a national form: From Rousseau’s advice to Poland to Habermas’ advice to the European Union. Educational Philosophy and Theory 38 (2): 231-246.

Kristensen, Kristian Søby og Kristian Knus Larsen (2017). Denmark’s fight against irrelevance, or the alliance politics of “punching above your weight”, pp. 59-76 i Michael Wesley (red.), Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century. Canberra: ANU Press.

Libya-utvalget (2018). Evaluering av norsk deltakelse i Libyaoperasjonene i 2011. Oslo: Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Lidegaard, Bo (2018). Danmark i krig. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Lundgreen-Nielsen, Flemming (1992). Grundtvig og danskhed, pp. 9-187 i Ole Feldbæk (red.), Dansk Identitetshistorie, bind 3: Folkets Danmark 1848-1940. København: C.A. Reitzel.

Mariager, Rasmus og Anders Wivel (2019). Hvorfor gik Danmark i krig? Uvildig udredning af baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak Bind 1. København: Københavns Universitet.

Mitzen, Jennifer (2006). Ontological security in world politics: State identity and the security dilemma. European Journal of International Relations 12 (3): 341-370.

Mouritzen, Hans (2007). Denmark’s super Atlanticism. Journal of Transatlantic Studies 5 (2): 155-167.

Mouritzen, Hans (2014). Et spøgelse går gennem nyere dansk udenrigspolitik, pp. 81-100 i Lars Bangert Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (red.), Læren af 1864. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Nielsen, Mads Korsager (2020). Overgik sprængkraften ved Dybbøl i 1864: Irans missilangreb skrev dansk militærhistorie. Danmarks Radio, 17. januar. https://www.dr.dk/nyheder/indland/overgik-spraengkraften-ved-dybboel-i-1864-irans-missil-angreb-skrev-dansk (26. januar 2021).

Olesen, Mikkel Runge (2014). Dansk udenrigspolitik i skyggen af katastrofen, pp. 57-80 i Lars Bangert Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (red.), Læren af 1864. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Olesen, Thorsten Borring (2015). Prioritering, profilering og politisk orientering: engagement og aktivisme i dansk udviklings- og bistandspolitik 1962-2015. Politik 18 (4): 25-36.

Pedersen, Lene M. (2004). Når småstater fører stormagtspolitik: Dansk Baltikumpolitik fra Murens fald i 1989 til EU-topmødet i København i 2002. Kontur 9: 50-60.

Pedersen, Ove Kaj (2014). Nederlagets tid: Krige og velfærdsstat, pp. 15-33 i Lars Bangert Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (red.), Læren af 1864. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Pedersen, Rasmus Brun (2012). Fra aktiv internationalisme til international aktivisme: udvikling og tendenser i dansk udenrigspolitisk aktivisme. Politica 44 (1): 111-130.

Pedersen, Rasmus Brun (2013). Revanchisme og revisionisme i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Politica 45 (3): 344-361.

Pedersen, Rasmus Brun (2015). Tilkoblings- og afkoblingsstrategier i dansk udenrigspolitik: udvikling og tendenser i de danske udenrigspolitiske doktriner. Politik 18 (4): 37-45.

Pedersen, Rasmus Brun (2018a). Bandwagon for status: Changing patterns in the Nordic states’ status-seeking strategies? International Peacekeeping 25 (2): 217-241.

Pedersen, Rasmus Brun (2018b). Was something rotten in the state of Denmark? Three narratives of the active internationalism in Danish foreign policy. Cooperation and Conflict 53 (4): 449-466.

Pedersen, Rasmus Brun og Karen Gram-Skjoldager (2015). International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2009 – en tværfaglig forskningsstatus. Historisk Tidsskrift 115 (1): 163-188.

Pedersen, Rasmus Brun og Jens Ringsmose (2017). Aktivisme i dansk udenrigspolitik: Norden, FN, NATO og EU. Politica 49 (4): 339-357.

Petersen, Nikolaj (2003). Interview med Nikolaj Petersen: Farvel til småstaten? Nyhedsmagasinet RÆSON 4.

Petersen, Nikolaj (2006). Dansk sikkerhedspolitik 1973-2006: Linjer og beslutninger. Økonomi og politik 79 (2): 19-37.

Petersen, Nikolaj (2009). Kampen om Den Kolde Krig i politik og forskning. Historisk Tidsskrift 109 (1): 154-204.

Rasmussen, Anders Fogh (2003). Hvad kan det nytte? Berlingske Tidende, 26. marts. https://www.stm.dk/statsministeren/indlaeg/afr-hvad-kan-det-nytte-kronik-i-berlingske-tidende-den-26-marts-2003/ (26. januar 2021).

Rasmussen, Mikkel Vedby (2005). ”What’s the use of it?” Danish strategic culture and the utility of armed force. Cooperation and Conflict 40 (1): 67-89.

Ringsmose, Jens (2007). Danmarks NATO-omdømme. København: Dansk Institut for Militære Studier.

Ringsmose, Jens og Sten Rynning (2017). Rutsjebane: udsving og udfordringer i Danmarks NATO-aktivisme. Politica 49 (4): 401-425.

Ryborg, Ole og Noa Redington (2006). Fogh: Danmark må gøre op med småstatsmentaliteten. Mandag Morgen 30: 6-11.

Rynning, Sten (2003). Denmark as a strategic actor? Danish security policy after 11 September, pp 23-46 i Per Carlsen og Hans Mouritzen (red.), Danish Foreign Policy Yearbook 2003. København: Dansk Institut for Internationale Studier.

Rösing, Lilian Munk (2005). Psykoanalyse – Lacans formalisering af Freud, pp. 97-126 i Anders Esmark, Carsten Bagge Laustsen og Niels Åkerstrøm Andersen (red.), Poststrukturalistiske analysestrategier. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Segal, Hanna (2006). Introduction to the Work of Melanie Klein. London: Karnac Books.

Smith, Anthony D. (1999). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishers

Udenrigsministeriet (2003). En verden i forandring. Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks udenrigspolitik. København: Udenrigsministeriet.

Villaume, Poul (2008). Confronting the “small state syndrome”: Danish post-Cold War foreign policy and the use of Cold War history, pp. 37-60 i Juhana Aunesluoma og Pauli Kettunen (red.), The Cold War and the Politics of History. Helsinki: University of Helsinki

Volkan, Vamik (1994). The Need to Have Enemies and Allies. London: Jason Arenson Inc.

Volkan, Vamik (2001). Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large-group identity. Group Analysis 34: 79-97.

Volkan, Vamik (2014). Psychoanalysis, International Relations, and Diplomacy. London: Routledge.

Wivel, Anders (2005). Between paradise and power: Denmark’s transatlantic dilemma. Security dialogue 36 (3): 417-421.

Wivel, Anders (2013a). From peacemaker to warmonger? Explaining Denmark’s great power politics. Swiss Political Science Review 19 (3): 298-321.

Wivel, Anders (2013b). Danmarks militære aktivisme, pp. 27-51 i Kristian Søby Kristensen (red.), Danmark i krig. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Wivel, Anders (2014). Still living in the shadow of 1864? Danish foreign policy doctrines and the origins of Denmark’s pragmatic activism, pp. 109-139 i Nanna Hvidt og Hans Mouritzen (red.), Danish Foreign Policy Yearbook 2013. København: Dansk Institut for Internationale Studier.

Wivel, Anders (2020). Evig aktivisme i uendelig krig: sikkerhed, status og strategisk kultur i dansk udenrigspolitik. Internasjonal Politikk 78 (3): 411-420.

Wivel, Anders og Matthew Crandall (2019). Punching above their weight, but why? Explaining Denmark and Estonia in the transatlantic relationship. Journal of Transalantic Studies 17: 392-419

Wæver, Ole (2000). Fra halvneutral til hyperallieret: men hvor længe?, pp. 57-72 i Troels Frøling og Martin Ishøy (red.), På sporet af europæisk sikkerhed? København: Atlantsammenslutningen.

Wæver, Ole (2016). Danmark i krig, igen og igen, pp. 21-42 i Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen (red.), Robust mandat. Juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Østergaard, Uffe (1992). Peasants and Danes: The Danish national identity and political culture. Comparative Studies in Society and History 34 (1): 3-27.

Downloads

Publiceret

2021-09-06

Citation/Eksport

Mathiasen, J. W. (2021). Traume, angst og skyld: gentagelsestvang i Danmarks militæraktivisme?. Politica, 53(3), 300–324. https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130460