Samskabelse sat i system? Kommunernes brug af 17-4-udvalg

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130455

Nøgleord:

17-4-udvalg, samskabelse, kommuner, politikudvikling

Resumé

En måde at organisere samskabelse på i kommunerne er udvalg nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Disse 17-4-udvalg kan ikke tage beslutninger, kan nedsættes ad hoc, kan have medlemmer, der ikke er valgt til kommunalbestyrelsen, og søger ofte at arbejde på tværs af traditionelle sektorområder. For at et 17-4-udvalg kan have potentiale som forum for samskabelse, må det kræves, at udvalget har politikudvikling som fokus, og at der udover kommunalpolitikere også er eksterne ikkeoffentlige aktører som medlemmer. En rundspørge til alle landets kommuner viser, at otte ud af ti kommuner har et eller flere 17-4-udvalg. Selvom der oftest sidder en kommunalpolitiker for bordenden som formand, så har de fleste udvalg eksterne medlemmer. Og en stor del af dem arbejder med politikudvikling. Samlet har to ud af tre 17-4-udvalg potentiale som samskabelsesforum. Fra kommunernes synsvinkel bidrager især disse 17-4-udvalg med at gøre det politiske arbejde mere lydhørt overfor borgerne og tilføre et bedre vidensgrundlag for politiske beslutninger.

Forfatterbiografier

Ulrik Kjær

Ph.d., professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Underviser på statskundskabsuddannelsen på SDU og på Master i Offentlig Ledelse (FMOL) samme sted. Forsker i lokalt demokrati, kommunalevalg og politisk lederskab. Formidler sin forskning i en bred vifte af danske medier og holder en lang række foredrag for partier, organisationer og kommunalbestyrelser.

Niels Opstrup

Ph.d., lektor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Studieleder for Master of Public Management (MPM). Hans forskningsinteresser omfatter offentlig styring, organisation og ledelse, medarbejdermotivation samt samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Mette Kjærgaard Thomsen

Ph.d., lektor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forsker i forskellige former for samspil mellem borgere og den offentlige forvaltning såsom borgernes bidrag til samproduktion og samskabelse, samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige samt borgernes oplevelse af administrative byrder.

Referencer

Agger, Annika (2015). Hvilke potentialer og udfordringer er der ved tidlig inddragelse af borgere i samproduktion af styring? Politica 47 (2): 185-201.

Alford, John (2009). Engaging public sector clients: From service-delivery to co-production. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Bovaird, Tony (2007). Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services. Public Administration Review 67 (5): 846-860.

Brandsen, Taco og Marlies Honingh (2018). Definitions of co-production and co-creation, i Taco Brandsen, Trui Steen og Bram Verschuere (red.), Co-production and co-creation: Engaging citizens in public services. New York: Routledge.

Bækgaard, Martin (2008). Politisk og administrativ organisering i danske kommuner: Strukturreformens betydning. Politica 40 (3): 349-368.

Faaborg-Midtfyns Kommune (2020). Kommissorium for opgaveudvalg om FN’s verdensmål. https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Arbejdsmarkedsudvalget_2018-21/2020/22-04-2020/%C3%85ben%20dagsorden/Bilag/Punkt_27_Bilag_1.pdf (10. november 2020).

Gentofte Kommune (2020). Bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse. https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Bibliotekernes-videre-udvikling-som-lokale-kulturhuse (10. november 2020).

Ibsen, Bjarne og Helle Hygum Espersen (2016). Kommunernes samarbejde med civile aktører: Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte. København: KORA.

Kjær, Ulrik (2020). Når der arbejdes med borgerinddragelse i kommunerne, pp. 166-189 i Er demokratiet i krise? Analyser og anbefalinger til at styrke demokratiet i Danmark. København: Demokratikommissionen/DUF.

Kjær, Ulrik og Niels Opstrup (2016). Variationer i udvalgsstyret: Den politiske organisering i syv kommuner. København: Kommunernes Jubilæumsfond af 1995.

Mandag Morgen (2016). Kommuner snyder sig selv for borgernes gode ideer, 4. april.

Ostrom, Elinor (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. World Development 24 (6): 1073-1087.

Parks, Roger B., Paula C. Baker, Larry Kiser, Ronald Oakerson, Elinor Ostrom, Vincent Ostrom, Stephen L. Percy, Martha B. Vandivort, Gordon P. Whitaker og Rick Wilson (1981). Consumers as coproducers of public services: Some economic and institutional considerations. Policy Studies Journal 9 (7): 1001-1011.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2018). Den offentlige sektor som en arena for samskabelse, pp. 30-48 i Ledelse og samskabelse. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2019). Towards robust hybrid democracy in Scandinavian municipalities? Scandinavian Political Studies 42 (1): 25-49.

Torfing, Jacob og Christopher Ansell (2017). Strengthening political leadership and policy innovation through the expansion of collaborative forms of governance. Public Management Review 19 (1): 37-54.

Torfing, Jacob og Tobias B. Køhler (2016). Styringskløft mellem Finansministeriet og kommunerne. Altinget, 28. april. https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/styringskloeft-mellem-finansministeriet-og-kommuner (14. november 2020)

Ulrich, Jan (2018). Samskabelse – hvilke værdier kan der høstes?, pp. 62-91 i Ledelse og samskabelse. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Voorberg, William, Victor Bekkers og Lars Tummers (2015). A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review (17) 9: 1333-1357.

Downloads

Publiceret

2021-09-06

Citation/Eksport

Kjær, U., Opstrup, N., & Kjærgaard Thomsen, M. (2021). Samskabelse sat i system? Kommunernes brug af 17-4-udvalg . Politica, 53(3), 240–260. https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130455