Kommunernes brug af struktur- og styringstænkning

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130451

Nøgleord:

styringsparadigmer, struktur- og styringstænkning, koncernmodel, strategi og ledelse

Resumé

Kommunernes brug af struktur- og styringstænkning kommer til udtryk i hybride pakker, hvoraf nogle karakteriseres som modeller. Udviklingen er karakteriseret først af divergens imellem forvaltningsmodellen og virksomhedsmodellen og siden af konvergens i retning af koncernmodellen. Den historiske udvikling, hvorigennem kommunerne tilpasser sig ændrede vilkår og forventninger, forklares som funktionel og strategisk tilpasning koblet med læringsteori og teori om institutionel isomorfi. Kommunernes tilpasning er bemærkelsesværdigt ens i betragtning af deres relativt store autonomi. Med udviklingen af hybride modeller bliver lederne nødt til at manøvrere i kompleksitet og flertydighed.

Forfatterbiografi

Kurt Klaudi Klausen

Professor i offentlig organisationsteori og ledelse, Institut for Statskundskab, SDU. Gennem mange år leder af diverse lederuddannelser møntet på den offentlige sektor. Medlem af en række redaktioner, tænketanke og bestyrelser. Forskningsmæssigt fokus på organisation og ledelse i kommunerne og på strategisk ledelse.

Referencer

Aldrich, Howard E. (1979). Organizations and environments. New Jersey: Prentice Hall.

Andrews, Kenneth. R. (1971). The concept of corporate strategy. New York: Dow-Jones Irwing.

Barnard, Chester (1938). The functions of the executive. Cambridge: Harvard University Press.

Bogason, Peter (1988). Organisation og beslutning. København: Systime.

Bourgon Jocelyn og Kristian Dahl (2017). Den nye syntese for offentlig værdiskabelse i det 21. århundrede. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Borins, Sandy (1998). Lessons from the New Public Management in Commonwealth nations. International Public Management Journal 1 (1): 37-58.

Brunsson, Nils (1989). The organization of hypocricy. Chichester: John Wiley & Sons.

Bundsgaard, Inge (2000). Statslig lokalforvaltning og kommunalt selvstyre, pp. 841-890 i Tim Knudsen et al. (red.), Dansk forvaltningshistorie. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj og Karina Skovvang Christensen (2018). Strategi og styring med effekt. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Burgelman, Robert S. (2002). Strategy is destiny. New York: The Free Press.

Burton, Richard M. og Børge Obel (2004). Strategic organizational diagnosis and design. New York: Springer.

Collins, Jim og Jerry I. Porras (1994). Built to last. Harper Business.

Chandler, Alfred (1962). Strategy and structure. Boston: MIT.

Christensen, Morten og Anders Seneca (2012). Kend din kerneopgave. København: Gyldendal Business.

Christoffersen, Henrik og Kurt Klaudi Klausen (2012). Den danske kommunekonstruktion. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Dahl, Kristian og Thorkild Molly-Søholm (2013). Leaderhip pipeline i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

DiMaggio, Paul J. og Walter Powell (1983). The iron cage revisited. American Sociological Review 48 (2): 147-160.

Ejersbo, Niels (1996). Den kommunale forvaltning under omstilling. Odense: Odense Universitetsforlag.

Ejersbo, Niels (1998). Kommunale strukturer. Politica 30 (3): 285-297.

Ejersbo, Niels og Carsten Greve (2014). Modernisering af den offentlige sektor. København: Akademisk Forlag.

Fukuyama, Frances (2004). State building. London: Profile Books.

Galbraith, Jay R. (1973). Designing complex organizations. Reading: Addison-Wesley Publishing Company.

Golsorkhi, Damon, Linda Rouleau, David Seidl og Eero Vaara (red.) (2010). Cambridge handbook of strategy as practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, Peter A. og Rosemary C.R. Taylor (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political Studies XLIV: 936-957.

Jørgensen, Torben Beck (2003). På sporet af offentlig identitet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Jørgensen, Torben Beck og Lotte Bøgh Andersen (2010). Værdier og motivation i den offentlige sektor. Økonomi og Politik 83 (1): 34-46.

Ketll, Donld F. (1997). The global revolution in public management. Journal of Policy Analyses and Management 16 (3): 446-462.

Kim, Chan og Renée Mougborgne (2005). Blue ocean strategy. Boston: Boston Business School Press.

Klausen, Kurt Klaudi (2013). Vilkår under forandring, pp. 13-43 i Søren Thorup (red.), I fællesskabets tjeneste: 100 års kommunal ledelse. København: Gyldendal.

Klausen, Kurt Klaudi (2014). Strategisk ledelse i det offentlige. København: Gyldendal.

Klausen, Kurt Klaudi (2020). Verden vendt på hovedet. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Klausen, Kurt Klaudi og Krister Ståhlberg (red.) (1998). New Public Management i Norden. Odense: Odense Universitetsforlag.

Klausen, Kurt Klaudi og Johannes Michelsen (2004). Institutionslederen. København. Lederne.

Klausen, Kurt Klaudi, Johannes Michelsen og Dan Bonde Nielsen (2011). Den decentrale leder. København: Lederne.

Klausen, Kurt Klaudi, Jesper J. Hansen og Signe Pihl-Thingvad (2018). Den decentrale kommunale lederundersøgelse 2003, 2010 og 2017. Kommunalpolitiske Studier 32.

Lundquist, Lennard (1988). Byråkratisk etik. Lund: Studentliteratur.

Lundquist, Lennard (1998). Demokratin väktare. Lund: Studentliteratur.

Mayer, John W og Brian Rowan (1977). Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology 83 (2): 340-363.

March, James G. og Johan P. Olsen (1989). Rediscovering institutions. London: The Free Press.

Meyer, Poul (1970). Offentlig forvaltning. København: Nyt Nordisk Forlag.

Michelsen, Johannes, Kurt Klaudi Klausen og Carsten Strømbæk Pedersen (2004). Kommunernes styring af de store institutionsområder. Politologiske Skrifter 2.

Miles, Raymond E. og Charles C. Snow (1978). Organizational strategy, structure and process. Stanford: Stanford University Press.

Miles, Raymond E. og Charles C. Snow (1994). Fit, failure and the hall of fame. New York: The Free Press.

Mintzberg, Henry (1983). Structures in fives. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Mouritzen, Poul Erik, Henrik Larsen, Hanne R. Hansen og Ane Storm Liedecke (1993). Mod en fælles fremtid. Odense: Odense Universitetsforlag.

Müller Maja (2020). Udsat for samskabelse. Ph.d.-afhandling, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Møller, Jørgen Nue red (1973). Den offentlige forvaltning i Danmark. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Olsen, Johan P. (2006). Maybe it is time to rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory 16 (1): 1-24.

Peters, Thomas J. og Robert H. Watermann (1981). In search of excellence. Cambridge: Harper and Row.

Pfeffer, Jeffrey og Gerald R. Salancik (1978). The external control of organizations. New York: Harper & Row.

Politt, Christopher og Geert Bouckaert (2017). Public management reform. 4. udg. Oxford: Oxford University Press.

Porter, Michael E. (1985). Competitive advantage. New York: The Free Press.

Røvik, Kjel A. (1998). Moderne organisasjoner. Oslo: Fagbokforlaget.

Sancton Andrew (2000). Merger mania. Montreal: McGill Queens University Press.

Selznick, Philip (1957). Leadership in administration. New York: Harper & Row.

Sharmer, Carl Otto (2005). Teori U. Aarhus: Ankerhus.

Shia, Robert C. R. og Robin Holt (2009). Strategy without design. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Bo (2015). Samspillet mellem politikere og embedsmænd, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Tilly, Charles ed. (1975). The formation of nationstates in Europe. Princeton: Princeton University Press.

Thompson, James D. (1967). Organizations in action. New Brunswick: McGraw-Hill.

Torfing, Jacob og Peter Triantafillou (2017). New Public Governance på dansk. København: Akademisk Forlag.

Torfing, Jacob, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve og Kurt Klaudi Klausen (2020). Public governance paradigms. Cheltenham: Edward Elgar.

Torp, Vicky M. (2016). Offentlig ledelse i udvikling. Ph.d.-afhandling. Roskilde: RUC.

Tortzen, Anne (2016). Samskabelse i kommunale rammer. Ph.d.-afhandling. Roskilde: RUC.

Villadsen, Søren (2000). Fra lokal statsforvaltning til kommunalt demokrati, pp. 151-192 i Peter Bogason (red.), Statsforvaltning og samfund efter 1950. København: Jurist- og Økonomfiorbundets Forlag.

Downloads

Publiceret

2021-09-06

Citation/Eksport

Klaudi Klausen, K. (2021). Kommunernes brug af struktur- og styringstænkning. Politica, 53(3), 197–217. https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130451