Temaintroduktion: Højt til loftet. Fortolkninger af museet som akademisk læringsrum

Temaintroduktion: Højt til loftet. Fortolkninger af museet som akademisk læringsrum

  • Line Hjorth Christensen

Resumé

Med temanummeret spørger vi, hvordan den sansebårne erkendelse, der altid karakteriserer museumsoplevelsen, kan forhandles og reflekteres i akademisk, forskningsbaseret regi, og hvordan undervisning konkret kan knyttes an til eller vokse frem af samlinger og udstillinger. Hvad kendetegner museet som læringsrum? Hvordan kan universitetsundervisning omsættes i og næres af museets videns- og formidlingsformer? Hvilke typer forløb og samvær inviterer museerne til, og hvad kan i praksis lade sig gøre inden for de studieordningsmæssige rammer, universiteterne selv sætter? Er der kompetencer, som med fordel kan “trænes” i museumsregi? Knytter der sig særlige vidensformer til museumsinstitutionen, og hvilke metoder kan bringes i spil? At undervisning flyttes ind i museet udløser ikke i sig selv en recept på “den gode undervisning”. Den udvidede læringsramme og de mange erkendelsesveje, museerne åbner for, kræver proportionelt mere af dem, der tilrettelægger og etablerer udadvendte forløb. I visse tilfælde kan det skabe usikkerhed hos studerende, der ofte balancerer på en knivsæg i forhold til eksamenskrav, ECTS og tidsrammer. Det må undervisningen kunne imødekomme ved at kende og eksplicitere forløbets idé, mål og metode.

Publiceret
2020-10-20
Citation/Eksport
Christensen, L. (2020). Temaintroduktion: Højt til loftet. Fortolkninger af museet som akademisk læringsrum. Periskop – Forum for Kunsthistorisk Debat, 2020(23), 4-11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/periskop/article/view/122562