Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Kontakt en af redaktørerne, før du indsender et manuskript til til Ord & Sag.

Indsendelsesfilen skal være i et OpenOffice-, Microsoft Word- eller RTF-dokumentfilformat.

Der skal angives URL-adresser til referencerne, hvor disse er tilgængelige.

Indsendelsen må ikke tidligere have været publiceret, og teksten må heller ikke være sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.

Artiklen følger Unified Style Sheet for Linguistics: https://www.linguisticsociety.org/sites/default/files/style-sheet_0.pdf

Kildehenvisninger er sat op i overensstemmelse med Unified Style Sheet for Linguistics.

Artikler (fagfællebedømte)

Videnskabelige artikler med emner inden for fagområder dialektologi, ældre landbokultur, filologi og sociolingvistik/sociodialektologi. Disse artikler fagfællebedømmes inden udgivelse.

Artikler (ukendt bedømmelse)

Artikler fra tidlige numre af Ord & Sag. Ikke angivet hvorvidt de er fagfællebedømte.

Orientering

Orientering til en bred offentlighed om arbejdet på Peter Skautrup Centret, Jysk Ordbogs redaktion samt om, hvad der i øvrigt publiceres på og om jysk dialekt.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.