Om tidsskriftet

Fokus og område

Ord & Sag tjener et dobbelt formål:

1) Publicering af videnskabelige artikler med emner inden for fagområderne dialektologi, ældre landbokultur, filologi og sociolingvistik/sociodialektologi – altsammen fortrinsvis baseret på et jysk materiale. Sådanne artikler er alle fagfællebedømte forud for publiceringen.

2) Orientering til en bred offentlighed om arbejdet på Peter Skautrup Centret, Jysk Ordbogs redaktion samt om, hvad der i øvrigt publiceres på og om jysk dialekt.

Artiklerne er på typisk på dansk, men svenske eller norske bidrag kan også indgå i udgivelsen.

Ord & Sag udkommer én gang årligt i december. Tidsskriftet er gratis tilgængeligt online. Det koster ikke noget at få en artikel udgivet i Ord & Sag.

Tidsskriftshistorik

Siden 1981 har Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning udgivet årsskriftet Ord & Sag. Nogle af årsskriftets artikler udspringer af arbejdet med Jysk Ordbog, idet mange ord indbyder til en bredere behandling end den, der kan rummes i en ordbogsartikel. Andre artikler afspejler øvrige aktiviteter i forskningsmiljøet på og omkring Peter Skautrup Centret.

Årsskriftet var fra starten tænkt som en tak til de mange meddelere, hvis hjælp har været en forudsætning for Jysk Ordbogs detaljerede dialektgeografiske oplysninger; men årsskriftet har vist sig at være af interesse også for mange andre med interesse for sproglig variation (dialektforskning, sociolingvistik, sproghistorie) og ældre almuekultur.

Fra 2023 udkommer Ord & Sag ikke længere på tryk, men er overgået til udelukkende at være et Open Access-onlinetidsskrift. 

Ældre numre af Ord & Sag vil løbende blive tilgængeliggjort på tidsskrift.dk.

Peer review-proces

Indsendte manuskripter kvalitetsbedømmes af redaktionen og sendes herefter enten til anonym fagfællebedømmelse (double-blind peer review) hos en ekstern bedømmer (dvs. ikke et medlem af redaktionen) eller retur til forfatteren med begrundelse for afvisningen. Artikler skal være redaktionen i hænde senest to måneder før udgivelsen af det næste nummer, dvs. senest 15. oktober hvert år. Hvis artikler modtages efter den 15. oktober, vil de komme i betragtning til det følgende års udgivelse.

Open Access

Ord & Sags indhold vil være tilgængeligt som Open Access øjeblikkeligt efter publiceringen af et nummer.

Udgivelse

Ord & Sag udgives af Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet. Kunne du tænke dig at skrive en artikel til Ord & Sag? Kontakt redaktionen.

Ophavsret og licens

Artikler i Ord & Sag nummer 1-42 må læses, downloades og linkes til.

I Ord & Sag nummer 43 og frem er artiklerne udgivet under en CC-BY-licens.