Redaktionsgruppe

Redaktionsgruppe:

Kristoffer Friis Bøegh, Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet (2022-) kfb@cc.au.dk

Mette-Marie Møller Svendsen, Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet (2022-) mms@cc.au.dk

 

Tidligere redaktionsmedlemmer:

Viggo Sørensen, redaktion (1981-2021)

Kirsten Lyshøj, redaktion, layout, m.v. (1996-2021)