Situeret projektering i et byggeprojekt

  • Erik Axel Roskilde Universitet

Resumé

Resumé

Forfatteren har udført en deltagerobservation, hvor han har fulgt projekteringen af et menighedshus. Fra disse observationer præsenteres projekteringen af en parkeringsplads til menighedshuset. Materialet bliver analyseret som et udviklingsforløb, og det bliver argumenteret, at et sådant kun kan forstås på en praksisforståelse, der inddrager de subjektive aspekter af menneskers praksis, og viser deres relationer til de sammensatte og modsætningsfyldte betingelser i praksis. Der argumenteres for, at projekteringen er situeret, at den er en aktuel materiel ting under projekteringen, der eksiste- rer som gensidige forpligtelser om fremtidige aktiviteter på baggrund af deltagernes erfaringer og betingelser. Det fremdrages, hvorledes projekteringen reguleres situeret med redskaber, og den situerede brug af faseinddelinger og budgettering analyseres

Forfatterbiografi

Erik Axel, Roskilde Universitet
dr. phil., prof. PAES
Publiceret
2009-03-27
Citation/Eksport
Axel, E. (2009). Situeret projektering i et byggeprojekt. Nordiske Udkast, 37(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nu/article/view/7262
Sektion
Articles