Omsorg for socialt udsatte børn – en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner

Forfattere

  • Kirsten Elisa Petersen Aarhus Universitet

Nøgleord:

Professionsforskning, socialt udsatte børn, daginstitutioner, praksisforskning, kritisk psykologi, sociokulturel læringsteori, barndomsforskning

Resumé

Resumé:

Denne artikel er en sammenfattende præsentation af mit afsluttede ph.d.-projekt, der fokuserer på professionelle pædagogers arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner. Herværende artikel præsenterer projektets fokusområder, metode og centrale resultater. Projektet placerer sig teoretisk og empirisk inden for den danske professionsforskning, der omfatter traditionen for ikke skolastisk læring og er samtidig funderet i en kritisk psykologisk teoriramme, med særligt fokus på at udvikle viden fra et subjektperspektiv. Metodisk anlægges et praksisforskningsperspektiv med inddragelse af professionelle pædagoger i fire udvalgte daginstitutioner

Forfatterbiografi

Kirsten Elisa Petersen, Aarhus Universitet

Ph.d og post. doc. ved Institut for Pædagogik, DPU,

Downloads

Publiceret

2009-03-27

Citation/Eksport

Petersen, K. E. (2009). Omsorg for socialt udsatte børn – en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner. Nordiske Udkast, 37(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nu/article/view/7260

Nummer

Sektion

Articles