Omsorg for socialt udsatte børn – en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner

  • Kirsten Elisa Petersen Aarhus Universitet

Resumé

Resumé:

Denne artikel er en sammenfattende præsentation af mit afsluttede ph.d.-projekt, der fokuserer på professionelle pædagogers arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner. Herværende artikel præsenterer projektets fokusområder, metode og centrale resultater. Projektet placerer sig teoretisk og empirisk inden for den danske professionsforskning, der omfatter traditionen for ikke skolastisk læring og er samtidig funderet i en kritisk psykologisk teoriramme, med særligt fokus på at udvikle viden fra et subjektperspektiv. Metodisk anlægges et praksisforskningsperspektiv med inddragelse af professionelle pædagoger i fire udvalgte daginstitutioner

Forfatterbiografi

Kirsten Elisa Petersen, Aarhus Universitet
Ph.d og post. doc. ved Institut for Pædagogik, DPU,
Publiceret
2009-03-27
Citation/Eksport
Petersen, K. E. (2009). Omsorg for socialt udsatte børn – en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner. Nordiske Udkast, 37(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nu/article/view/7260
Sektion
Articles