En introduktion til Situeret læring og praksis i forandring

  • Erik Axel Roskilde Universitet
  • Lene Tanggaard Aalborg Universitet
Nøgleord: læring som engagement i aktuel praksis, situeret læring, mesterlære, decen­ trering, deltagerperspektiv

Resumé

Resumé

Jean Lave har igennem sin karriere udviklet et begreb om læring som engagement i aktuel praksis. Artiklen sammenligner to skridt på vejen, et tidligt udkast til monografien Situ­ eret læring, der blev bragt i dette tidsskrift i 1988, og monografien selv. Vi sætter derved scenen for den efterfølgende artikel. I artik­ len forstås læring som et produkt af, at en person får adgang til en praksis, gør dennes problemer til sine og derved lærer. I mono­ grafien er der større fokus på, at deltagere i praksis reproducerer den ved at hverve nye deltagere, og at praksis udvikles i en proces, hvor de nyankomne lærer i næsten uundgåe­ lige konflikt til veteraner ved at engagere sig i praksis. Derved får modsigelser i praksis en større betydning, hvilket understreges i den artikel, vi bringer efterfølgende. For receptionen i praksis peger vi på to vigtige begreber i tilgangen, decentreringen og del­ tagerperspektivet, som begge bidrager til at udføre analyserne af læringsforløb konkret situerede og fra de lærendes perspektiv. Vi opridser desuden en forskel i den danske reception mellem forskere med baggrund i Aarhus Universitet, hvor forskerne mere klart tager problemer omkring mesterlære op, og forskere med baggrund i Københavns Uni­versitet, hvor forskerne arbejder med læring i hverdagspraksis

Forfatterbiografier

Erik Axel, Roskilde Universitet
PAES, prof
Lene Tanggaard, Aalborg Universitet
Institut for kommunikation, prof
Publiceret
2009-03-27
Citation/Eksport
Axel, E., & Tanggaard, L. (2009). En introduktion til Situeret læring og praksis i forandring. Nordiske Udkast, 37(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nu/article/view/7254
Sektion
Articles