Nøgenbilleder, kønsforhandlinger og fællesskab

En kvalitativ undersøgelse af unges seksualiserede digitale billeddelingspraksisser

Forfattere

  • Penille Kærsmose Bøegh Rasmussen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nu.v51i2.143074

Resumé

Artiklen baserer sig på Ph.d.-afhandlingen ”Traveling Imagery – a qualitative study of young people’s use and sharing of sexualized digital imagery of peers”, som blev forsvaret på Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet i januar 2022. Formålet var at undersøge ‘hvordan unges forskelligartede seksuali-serede digitale billeddelingspraksisser er konstitueret og at analysere, hvordan de giver mening for unge i alderen 15-20 år’. Mere specifikt fokuserede afhandlingen på, hvordan billederne produceres, spredes, bruges og diskuteres, hvilke sociale og kønnede normer og positioneringer, der produceres og forhandles, samt hvordan praksisserne faciliteres og inviteres af de teknologiske muligheder.
Med teoretisk udgangspunkt i posthumanistisk og nymaterialistisk tænkning, kombi-neret med begreber fra filosofi, poststrukturalisme, postfænomenologi og affekt teori, udforskede afhandlingen således de sociale og teknologiske dynamikker, der med-konstituerer unges involvering i seksualiserede digitale billeddelingspraksisser. Det-te blev muliggjort af forskningsmateriale produceret via digital etnografi, analogt feltarbejde, interviews samt cases fra en rådgivningslinje.
Analyserne viser, hvordan unges seksualiserede digitale billeder bevæger sig i nogle ret ustabile og grænseløse sociale netværk på tværs af både analoge og digitale kon-tekster. Dette synes at sløre distinktionen mellem de unges hverdagslige billedde-lingspraksisser og mere krænkende og kriminelle praksisser. Selvom billederne af nogle unge (primært drenge) bruges til at forfølge seksuelle længsler eller opnå sek-suel ophidselse, fungerer de for de fleste unge som en værdifuld valuta, der bruges til at opnå status og anerkendelse gennem de sociale og kønnede forhandlinger blandt venner og bekendte i og på tværs af den analoge og digitale verden.

Nøgleord:

Sexting, digitale sexkrænkelser, unge, køn, sociale medier, nymaterialisme 

Downloads

Publiceret

2024-01-31

Citation/Eksport

Kærsmose Bøegh Rasmussen, P. (2024). Nøgenbilleder, kønsforhandlinger og fællesskab: En kvalitativ undersøgelse af unges seksualiserede digitale billeddelingspraksisser. Nordiske Udkast, 51(2). https://doi.org/10.7146/nu.v51i2.143074

Nummer

Sektion

Articles