From “rooted out” to “rootless”: Images of Emigration in Lithuanian Drama

Authors

  • Rūta Mažeikienė Vytautas Magnus University, Kaunas

DOI:

https://doi.org/10.7146/nts.v27i1.24240

Keywords:

Lithuanian drama, migration, emigration, post-Soviet identity, fragmented identity, images of emigration

Abstract

Since the early 1990s, when the Iron Curtain was lifted after over fifty years of Soviet occupation, approximately 800 000 citizens of Lithuania have emigrated, leaving a population of less than three million. This article addresses the phe- nomenon of emigration from Lithuania and analyzes how the issue of emigration and the experiences of the emigrants are reflected in Lithuanian drama. In the first part of the article, two plays – Without Conscience (Be sumnenės arba kaip ant svieto einasi) by Antanas Turskis and America in the Bathhouse (Amerika pirtyje) by Keturakis – will be analysed focusing on how the late nineteenth century plays shaped a critical attitude towards emigration, deconstructed the myth of the foreign land of gold and proposed a romantic image of the motherland as one’s native soil where one needs to return. The second part of the article analyses the plays Goodbye, My Love (Antoškos Kartoškos) by Marius Macevičius and Expulsion (Išvarymas) by Marius Ivaškevičius and points out how reflection on the contemporary experience of emigration helps to explore deeper problems of post-Soviet society and the individual such as a sense of placelessness and fragmented identity. A comparative analysis of these texts makes it possible to analyse the dynamics of the different conceptions of emigration, emigrant’s identity and self-perception as well as their artistic representations.

Author Biography

Rūta Mažeikienė, Vytautas Magnus University, Kaunas

Rūta Mažeikienė, Ph.D., is associate professor and researcher at the Theatre Studies department at Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania). She has published numerous scientific and critical articles on contemporary Lithuanian theatre and drama and has given presentations at a number of national and international theatre conferences. Her academic experience includes researching contemporary Lithuanian theatre, focusing on different forms of acting and performing as well as strategies of participation and community involvement in contemporary theatre.

References

Egidijus Aleksandravičius, Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija, Versus Aureus, Vilnius 2013.

Elona Bajorinienė, “Išvaryta Lietuva XXL formatu” in Kultūros barai, no. 1, 2012.

Julius Būtėnas, Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas, Žara, Vilnius 2004.

Stephen Castles, Hein de Haas, Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Palgrave Macmillan, Houndmills 2009.

Una Chaudhuri, Staging Place. The Geography of Modern Drama, University of Michigan Press, Ann Arbor 1995.

Daiva Dapkutė, Ingrida Celešiūtė, Diana Jovaišienė, Daiva Kristina Kuzmickaitė, Linas Saldukas, Kristina Ūsaitė, Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje, Baltic Printing House, Klaipėda 2012.

Daiva Dapkutė, “An Overview of the Emigration Processes of Lithuanians” in Lithuanus, vol. 58, no. 3, 2012 Fall.

Valdas Gedgaudas, “Torpedoms nebūna Kalėdų” in Menufaktura, 27 December 2011.

Marius Ivaškevičius, Išvarymas: vieno obuolio kronika, Apostrofa, Vilnius 2012.

Mindaugas Jackevičius, “Istorikas L.Truska: tai ne emi- gracija, tai – evakuacija” in Lietuvos Rytas, 7 March 2011.

Ieva Kripienė, Identitetų konstravimas transnacionalinėje migracijoje: šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos Jungtinėse Amerikos valstijose, Daktaro disertaci- ja, VDU, Kaunas 2012.

Vincas Kuzmickas, Antanas Vilkutaitis-Keturakis, Mokslas, Vilnius 1981.

Daiva Kuzmickaitė, Between two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago, Versus Aureus, Vilnius 2003.

Jonas Lankutis, “Pirmoji lietuviška komedija” in Juozas Vilkutaitis, Amerika Pirtyje, Vaga, Vilnius 1966.

Vaidutis Laurėnas, “Tautos delokalizacijos trauma” in Tautinės tapatybės dramaturgija: lietuvių tautinis identi- tetas ir integralumas kintančiame pasaulyje, R. Grigas, L. Klimka, eds., Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla,Vilnius 2005.

Neringa Liubinienė, “Aš esu lietuvė visada, tiktai galiuturėti kitą pilietybę: imigrantų iš Lietuvos identiteto dėlionės Šiaurės Airijoje” in Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose, Vytis Čiubrinskas, ed., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas 2011.

Marius Macevičius, Antoškos kartoškos = Goodbye, my love = Картошки Антошки, Kitos knygos, Kaunas 2009.

Vytautas Maknys, Teatro dirvonuose, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius 1997.

Vytautas Maknys, Raštai, II tomas, Artaviva, Vilnius 2009.

Lina Mustafinaitė, “Kitoks požiūris į emigraciją” in Lietuvos Rytas, 12 October 2011.

Danutė Petrauskaitė, “Operetė lietuviškoje egzodo sce- noje JAV: pastangos išlikti ir prisitaikyti (XX a. pirma pusė)” in Lietuvos muzikologija, vol. 13, 2012.

Inga Saukienė, “Apklausa: apie emigraciją vienaip ar kitaip mąsto pusė šalies gyventojų” in Delfi, 21 November 2011.

Dalia Satkauskytė, “Lėtas transkultūrinis tapsmas ir jovertės naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje” in Žmogus ir žodis, vol. 2, 2012.

Daiva Valevičienė, “Emigracija – didžiausia nekarinė grėsmė” in Kauno Diena, 16 March 2006.

Valdas Vasiliauskas, “Mūsų bilietas į vieną pusę” in Lietuvos žinios, 29 December 2011.

B. Vaškelis, Žvilgsnis iš atokiau, 2 dalis, Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1883-1990, Versus Aureus, Vilnius 2006.

Juozas Vilkutaitis, Amerika Pirtyje, Vaga, Vilnius 1966.

Jūratė Visockaitė, “Išsivalymas” in 7 meno dienos, 13 January 201

Paul White, “Geography, Literature and Migration” in Writing Across Worlds. Literature and Migration, R. King, J. Connel, P. White, eds., Routledge, London and New York 1995.

Downloads

Published

2015-05-12

How to Cite

Mažeikienė R. (2015). From “rooted out” to “rootless”: Images of Emigration in Lithuanian Drama. Nordic Theatre Studies, 27(1), 67–76. https://doi.org/10.7146/nts.v27i1.24240

Issue

Section

Articles thematic section