Association of Nordic Theatre Scholars/ Föreningen Nordiska teaterforskare
Teatervetenskap
Institutionen för kultur och estetik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Sverige

Principal Contact

Ken Nielsen
Editor-in-Chief
NYU Abu Dhabi, United Arab Emirates
Phone +9710564804124

Support Contact

Thomas Rosendal Nielsen