SKAM – ophavsretlige grænser på det grænseløse Internet?

Forfattere

  • Sebastian Schwemer ErhvervsPostdoc, Center for informations- og innovationsret (CIIR), Københavns Universitet / Dansk Internet Forum (DIFO), sebastian.felix.schwemer@jur.ku.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v6i2.99097

Nøgleord:

Det digitale indre marked, ophavsret, geoblokering, grænseoverskridende portabilitet, multiterritoriale licenser

Resumé

This article examines some of the copyright-related questions that arise in the context of cross-border access to the Norwegian series SKAM. The programme has turned into a cultural phenomenon throughout the Nordics and rightholders’ geo-blocking of consumers from other countries led to much awareness of cross-border access in January 2017, not least from the former Danish minister of culture. The EU-legislator has in the recent years proposed a variety of solutions to secure cross-border access to copyright-protected works. This article provides an overview on these initiatives and their complex interplay. A consumer-focused perspective is finding its way into the academic discourse and the lawmaker’s agenda for copyright in the 21st century. The article argues, however, that there is a long way until the traditionally unproblematic geographical delineation finds its balance on the Internet. Conventionally, an argumentation based on culture is used to justify a high level of protection for rightholders. In the light of transnational culture, this article reflects on transferring these considerations to cross-border access to content, i.e. the justification for a high level of access to transnational culture.

Referencer

Europa-Kommissionen (2012). Meddelelse om indhold på det digitale indre marked, COM(2012) 789 final, Bruxelles, den 18.12.2012

Europa-Kommissionen (2015). En strategi for et digitalt indre marked i EU, COM(2015) 192 final, Bruxelles, den 6.5.2015

Europa-Kommissionen (2015). Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked, COM(2015) 627 final, Bruxelles den 9.12.2015

Europa-Kommissionen (2016). Forslag til en forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF, COM(2016) 289 final, Bruxelles den 22.5.2016

Europa-Kommissionen (2016). Forslag til en forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetrans-missioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer, COM(2016) 594 final, Bruxelles, den 14.9.2016

Folketingets Europaudvalg (2017). Politisk udtalelse om forslag til reform af ophavsretten, 25. april 2017

Geiger, C. (2015). Copyright as an Access Right, Securing Cultural Participation through the Protection of Creators’ Interests, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-07 2015

Hugenholtz, B. (2015). Extending the SatCab Model to the Internet, Study commissioned by BEUC (Brussels, 2015)

Hugenholtz B. & Helberger, N. (2007). No Place Like Home for Making a Copy: Private Copying in European Copyright Law and Consumer Law, Berkeley Technology Law Journal (22), 1061-1098. doi.org/doi:10.15779/Z38296M

Kulturministeriet (2016). Grund- og nærhedsnotat til folketingets Europaudvalg, 21. december 2016

Riis T. & Schovsbo J. (2016). Den grænseløse onlinebruger – geografisk opdeling af markedet for online- og streamingtjenester. In Liber Amicorum Jan Rosén (pp. 665-680). Visby: Eddy.se.

Schwemer, S. F. (2015). Kollektiv forvaltning i informationssamfundet og det nye regime under direktivet 2014/26/EU i Danmark. NIR, 697-705.

Schwemer, S. F. (2016). Emerging models for cross-border online licensing. In T. Riis (Ed.), User Generated Law, Re-Constructing Intellectual Property Law in a Knowledge Society (pp. 77-98). Cheltenham: Edward Elgar.

Schovsbo, J., Rosenmeier, M., Salung Petersen, C. (2015). Immaterialret, 4. udgave 2015. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Schønning, P. (2016). Ophavsretsloven med kommetarer, 6. udgave 2016. Copenhagen: Karnov Group.

Downloads

Publiceret

2017-11-28

Citation/Eksport

Schwemer, S. (2017). SKAM – ophavsretlige grænser på det grænseløse Internet?. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 6(2), 105–112. https://doi.org/10.7146/ntik.v6i2.99097