Endelig! Historien om en tiltrængt public service succes

Forfattere

  • Nanna Kann-Rasmussen lektor, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet, nanna.kann.rasmussen@hum.ku.dk
  • Gitte Balling lektor, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet, gitte.balling@hum.ku.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v6i2.99081

Nøgleord:

Public Service, SKAM, NRK, DR, Transmedialitet, Kulturpolitik

Resumé

The article discusses why and how SKAM, as a public service production, has become a success. The article presents two interconnected challenges for public service broadcasters today. The first challenge pertains to the fact that young people in particular turn away from traditional television; the second challenge relates to the concept social media logic, a logic that is largely incompatible with public service logic. The article presents a discussion on how SKAM has met these challenges. The article focusses mainly on its Danish reception. Through SKAMs thematic emphasis, the series offers its intended audience (young people) a contemporary guide to Nordic values. Furthermore, its transmedial distribution has engaged a large audience of people who are otherwise moving away from traditional public service content.

Referencer

Alfort, S. (2017). Erik på 15 år har aldrig rigtigt set fjernsyn. Mød fremtidens mediebrugere. Zetland. 27 juli 2017.

DR Medieforskning (2017). Medieudviklingen 2016. Lokaliseret på http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/EDBEE3F4-5C3E-439E-A08E-870734C3CD72/6150035/medieudviklingen_2016.pdf

Edmond, M. (2014). All platforms considered: Contemporary radio and transmedia engagement, New Media and Society 17(9), 1-17.

Fuchs, C. (2013). Social media and capitalism. I T. Olsson (Red.), Producing the Internet. Critical perspectives of social media, (pp. 25-44). Göteborg: Nordicom.

Hills, M. (2002). Fan Cultures. London: Routledge.

Hvenegaard Rasmussen, C. (2015). Brugerinddragelse og kulturpolitisk kvalitet. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 18(1), 81–100.

Jenkins, H. & Bertozzi, V. (2008). Artistic expression in the age of participatory culture. I S. J. Tepper & B. Ivey (Eds.), Engaging art. The next great transformation of America’s cultural life (pp. 171-195). New York, NY: Routledge.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture. New York: NYU Press.

Kampmann Walter, B. (2012). Computerspil og de nye mediefortællinger. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Klastrup, L. & Tosca, S. (2014). Game of Thrones: transmedial Worlds, fandom and social gaming. I M.L. Ryan & J.N. Thon (Eds.), Storyworlds across media: towards a media-conscious narratology. (pp. 295-314). Lincoln & London: University of Nebraska Press.

Mouritsen, P. (2006). I folkets tjeneste: Public service som omstridt begreb. Journalistika (3), 65-85.

Kongelege Kulturdepartement (2014). Stortingsmelding 38. Open og Opplyst. Lokaliseret på https://www.regjeringen.no/contentassets/98dcafb6544e4161b32b5c2e8b978d20/nn-no/pdfs/stm201420150038000dddpdfs.pdf

Kulturministeriet (2014). Mediepolitisk aftale for 2015-2018. Lokaliseret på http://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/Medieaftalen/Medieaftale_2014/Medieaftale_af_26__juni_2014endelig1.pdf

Kulturstyrelsen (2014). DRs public service kontrakt for 2015-2018. Lokaliseret på http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/tv/DR/Kontrakter/Kontrakt_2015-2018/DRs_PS-kontrakt_2015-2018.pdf

Larsen, H. (2014a). Legitimation work in state cultural organizations: the case of Norway. International Journal of Cultural Policy, 20(4), 456-470.

Larsen, H. (2014b). The legitimacy of public service broadcasting in the 21st century: the case of Scandinavia. Nordicom Review, 2, 65-76.

Mittel, J. (2014). Strategies of storytelling on transmedia television. I M.L. Ryan & J.N. Thon (Eds.), Storyworlds across media: towards a media-conscious narratology. (pp. 253-277). Lincoln & London: University of Nebraska Press.

Mouritsen, P. (2006). I folkets tjeneste: Public service som omstridt begreb. Journalistika, 3, 65-85, http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/article/view/1797/1619

NRK (2016). Langtidsstrategi 2016-2021 lokaliseret på https://fido.nrk.no/ac747416b8a31f633cc2fe88edc653a07d0a842797f0b644b4bbdb208999770f/nrk_strategi_2016_20121.pdf

Rønlev, R. (2014). Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab. Ph.d. afhandling, København: Københavns Universitet.

Slots- og Kulturstyrelsen (2016). Mediernes udvikling i Danmark: TV. Lokaliseret på http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2016/TV/TV_2016_FINAL_TIL_UPLOAD.pdf

Syvertsen, T. (1999). The many uses of the "Public Service" concept. Nordicom Review, 20(1), 5-12.

Syvertsen, T. (2003). Challenges to public television in the era of convergence and commercialization. Television & New Media 4(2), 155-75.

van Dijck, J. & Poell, T. (2013). Understanding social media logic. Media and communication, 1(1), 2-14.

van Dijck, J. & Poell, T. (2015). Making public television social? Public service broadcasting and the challenges of social media. Television & New Media, 16(2), 148–164.

Downloads

Publiceret

2017-11-28

Citation/Eksport

Kann-Rasmussen, N., & Balling, G. (2017). Endelig! Historien om en tiltrængt public service succes. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 6(2), 82–88. https://doi.org/10.7146/ntik.v6i2.99081