Kolofon

  • Nanna Kann-Rasmussen

Resumé

Kolofon

5. årgang, nr. 3, udgivet november 2016

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Nanna Kann-Rasmussen (ansvh.)
Trine Schreiber
Maria Skou Nicolaisen
Lisa Engström
Martin Persson
Mimi Lindegaard Hansen (layout/administration)

Redaktører af dette nummer:
Redaktionen

Billedredaktør: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Lars Brorson Fich
Opdateret 24-01-2017

Citation/Eksport
Kann-Rasmussen, N. (1). Kolofon. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/ntik/article/view/25971