Nyere sakprosaforskning i Norge : En kort presentasjon

  • Johan L. Tønnesson Johan L. Tønnesson, professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo (johan.tonnesson@iln.uio.no)

Resumé

I Norge, som i Sverige, har "sakprosa" vist seg å være et virksomt begrep i forskning og kulturliv. Gjennom forskningen økes kunnskapen og bevisstheten om det tekstlige ved ytringer som vanligvis oppfattes kun som fag og sak. Sakprosaforskningen tilstreber ikke å gi begrepet noen essensiell status, men det er foreslått en arbeidsdefinisjon som skiller mellom litterær og funksjonell sakprosa og forstår sakprosa som "tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten". Gjennom to forskningsprosjekter og opprettelsen av to sakprosaprofessorater har forskningsfeltet blitt institusjonalisert, og det er utgitt en lang rekke publikasjoner siden starten i 1994, særlig om vitenskapelige, pedagogiske tekster, medietekster og politiske taler, men også om typiske brukstekster. I 2009 ble det nordiske tidsskriftet Sakprosa opprettet med norsk hovedredaktør, og det er utviklet en norsk forskningsbibliograf
Publiceret
2017-03-22
Citation/Eksport
Tønnesson, J. (2017). Nyere sakprosaforskning i Norge : En kort presentasjon. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 2(3), 29-38. https://doi.org/10.7146/ntik.v2i3.25966