4-rumsmodellen som idégenereringsværktøj : En analyse af 4-rumsmodellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis

Forfattere

  • Mette Nissen Mette Nissen, Cand.scient.bibl., Vesthimmerlands Biblioteker (meni@vesthimmerland.dk)
  • Tine Furbo Carlsen Tine Furbo Carlsen, Cand.scient.bibl., Aalborg Universitetsbibliotek (tfc@aub.aau.dk)

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v3i1.25960

Resumé

4-rumsmodellen er en vision for vidensamfundets bibliotek og har siden præsentationen i 2010 været rammesættende for dansk biblioteksudvikling. Formålet med denne artikel er at formidle en undersø- gelse af, hvordan 4-rumsmodellen indholdsudfyldes af brugere, ikke-brugere og bibliotekspersonalet i Vesthimmerlands Kommune og derfra at vurdere, hvilke styrker og svagheder 4-rumsmodellen har ved anvendelse i praksis. Som baggrund for undersøgelsen redegøres for udvalgte teoretiske vinkler. Den valgte dataindsamlingsmetode er to typer af diskussionsfora, fokusgruppeinterviews med brugere og ikkebrugere samt workshops med personalet. Resultaterne viser, at deltagerne indsætter 4-rumsmodellen i en lokal kontekst, at de nævner emner, der rækker ud over modellen og at det performative rum skaber mest debat. På baggrund af resultaterne konkluderes, at 4-rumsmodellen er en god ramme til diskussion af biblioteksudvikling, men at den behøver følgetekster for at inspirere deltagerne.

Downloads

Publiceret

2014-03-21

Citation/Eksport

Nissen, M., & Carlsen, T. F. (2014). 4-rumsmodellen som idégenereringsværktøj : En analyse af 4-rumsmodellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 3(1), 33–43. https://doi.org/10.7146/ntik.v3i1.25960