Overvågning : Kan persondataretten gøre nytte?

Forfattere

  • Peter Blume Peter Blume, Professor dr.jur Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (Peter.Blume@jur.ku.dk)

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v3i2-3.25953

Resumé

Artiklen tager sit udgangspunkt i en overvejelse af hvad privathed med hensyn til information dækker over. Dette er ikke fuldstændigt klart, men centrale værdier er relateret til den enkeltes mulighed for at udøve kontrol og adgangen til at have et privat område ("at være alene"). Privathed betragtes som en positiv værdi, men er generelt betinget af de samfundsmæssigt dominerende politiske værdier og er ligeledes i betydelig udstrækning påvirket af den foreliggende informationsteknologi. Privathed er ikke nogen konstant værdi og må ikke tages for givet. Nutidens samfund er overvågeligt, og den digitale teknologi har gjort individet sårbart og transparent. Internettet fremhæves som både en velsignelse og forbandelse. En specifik form for overvågning må forstås og vurderes under hensyntagen til dens formål, de anvendte midler, hvor den finder sted, og de overvågedes og den overvågendes karakteristika. I den digitale verden er datasikkerhed det primære middel til at forebygge og begrænse overvågning.

Downloads

Publiceret

2017-03-21

Citation/Eksport

Blume, P. (2017). Overvågning : Kan persondataretten gøre nytte?. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 3(2-3), 63–81. https://doi.org/10.7146/ntik.v3i2-3.25953