Efter indhentet efterretning : Et historisk rids af overvågning i enevældens København

Forfattere

  • Laura Skouvig

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v3i2-3.25949

Resumé

Denne artikel handler om overvågning i enevældens København i begyndelsen af 1800-tallet. At enevældens kontrol med information og overvågning af befolkningen samt den latente kritik af samme kontrol fandt sted på et helt andet grundlag end overvågningen af og kontrollen med enkeltindividers personlige oplysninger i dag er ikke epokegørende. Artiklens udgangspunkt er Michel Foucaults sammenkædning mellem overvågning og produktion af viden om individet samt en informationshistorisk diskussion af informationsstaten og overvågning i andre bymæssige rum (som Venedig og Paris) i perioden 1500-1800. Informationshistorisk set er det vigtigt at undersøge hvordan statslige, bureaukratiske procedurer til overvågning af og produktion af information om borgerne blev etableret. Derfor er pointen i denne artikel ikke at pege på, at overvågning og kontrol fandt sted under enevælden, men snarere indkredse og diskutere nogle af de teknologier, som muliggjorde og blev anvendt i en stigende overvågning i den sene enevælde.

Forfatterbiografi

Laura Skouvig

Laura Skouvig, PhD, Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet (sgx665@iva.ku.dk)

Downloads

Publiceret

2017-03-21

Citation/Eksport

Skouvig, L. (2017). Efter indhentet efterretning : Et historisk rids af overvågning i enevældens København. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 3(2-3), 7–17. https://doi.org/10.7146/ntik.v3i2-3.25949