Omløpstallet som styringsverktøy

  • Jannicke Røgler Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver, Buskerud fylkesbibliotek, jannicke.rogler@bfk.no
  • Tord Høivik Tord Høivik, seniorrådgiver, Høgskolen i Oslo og Akershus, tordhoivik@gmail.com

Resumé

Blant bibliotekarer er omløpstallet, altså utlån/bestand, en kjent, men lite brukt størrelse. Artikkelen undersøker hvilket bidrag omløpstall kan ha i utviklingen av det moderne bibliotek. Omløpstallet viser bruksverdien av bibliotekets samlinger. Lave tall betyr at faglige tiltak bør settes inn. De fleste norske folkebibliotek har større samlinger enn nødvendig. Ved å vise til omløpstallene blir det lettere å vinne gehør for kassering. Fagmiljøet trenger teoretisk forståelse av og praktisk veiledning i bruken av denne indikatoren. Vi oppsummerer faglitteraturen og analyserer et variert empirisk materiale for å oppnå dette. Norske omløpstall ligger lavest i Norden. Halve variasjonen er knyttet til folketallet. Små kommuner har svært lave omløpstall, spesielt av bøker. Det nordiske fagmiljøet har i liten grad utviklet normer for samlingsstørrelse, omløpstall og kassering. Vi viser hvordan bibliotekarer kan beregne omløpstall i samlinger og delsamlinger og avslutter med forslag til praktiske normer.
Publiceret
2015-03-15
Citation/Eksport
Røgler, J., & Høivik, T. (2015). Omløpstallet som styringsverktøy. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 4(3), 53-66. https://doi.org/10.7146/ntik.v4i3.25891