Omkring modelprogrammets tilblivelse og funktion

Forfattere

  • Jens Thorhauge Jens Thorhauge, senior rådgiver Thorhauge Consulting, jt@jensthorhauge.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v5i2.25860

Resumé

Modelprogram for folkebiblioteker (http://modelprogrammer.slks.dk/) er en af det danske biblioteksvæ- sens nyere succeser. Ikke bare er det blevet en dynamisk ramme for deling og udvikling af erfaringer med biblioteksudvikling mellem danske biblioteker, det er også blevet en eksport artikel, både til Norden og den øvrige verden. Programmet bygger på firerumsmodellen, som Dorte Skot-Hansen har været en afgørende person bag. Jeg har været aktiv i promovering af programmet og har i de seneste år noteret mig, at det ofte går under navnet The Danish Model. Programmet er fortsat højt prioriteret i Slots- og Kulturstyrelsen. Som initiativtager og aktivt medvirkende til programmets realisering skal jeg her knytte nogle personlige kommentarer til programmets tilblivelse og baggrund, der dels belyser hvordan programmet blev til og dels giver et bud på, hvorfor det slog så bredt igennem, som tilfældet var og er.

Downloads

Publiceret

2016-03-13

Citation/Eksport

Thorhauge, J. (2016). Omkring modelprogrammets tilblivelse og funktion. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(2), 25–30. https://doi.org/10.7146/ntik.v5i2.25860