Kampen om eReolen : Biblioteker, bogmarked og framing af det litterære kredsløb

Forfattere

  • Rasmus Grøn Rasmus Grøn, lektor, ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, gron@hum.aau.dk
  • Gitte Balling Gitte Balling, lektor, ph.d. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, gitte.balling@hum.ku.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25789

Resumé

Digitaliseringen af bogmediet har radikalt forandret ellers stabile strukturer på bogmarkeder verden over. Det gælder også i Danmark, hvor eReolen, folkebibliotekernes portal for e- og lydbøger, siden sin opstart i 2011 har affødt en konstant og til tider ophedet debat mellem det litterære kredsløbs aktø- rer. Debatten har foreløbigt ført til to genforhandlinger af modellen for bibliotekernes udlån af digitalt litteratur, uden det er lykkedes at samle alle parter. Bogens digitalisering har således brudt den modus vivendi, som traditionelt har hersket mellem bibliotek og bogmarked, og 'kampen' om eReolen er også blevet et vigtigt slag i definitionen af rammerne for et nyt digitalt bogmarked - og bibliotekets rolle på dette marked. Denne definitionskamp er emnet for herværende artikel, som med inspiration fra Ethnographic Content Analysis (Altheide & Schneider 2013) undersøger debattens perspektiver og argumenter. Der foretages en kortlægning og analyse af debatten med henblik på at blotlægge de centrale frames der anvendes af debattens aktører og hvordan disse frames definerer folkebibliotekets aktuelle og fremtidige rolle og legitimitet som litterær institution på det digitale bogmarked.

Referencer

Altheide, D.L. & Schneider, C.J. (2013). Qualitative Media Analysis. London: Sage.

Claesson, K. (2009). Författaren i den digitala världen- en upphovsrättslig analy. Den nordiska digigruppen, Författaren i den digitala världen. En studiebeställd av den nordiska digigruppen. Stockholm, 184-222.

Dansk kultur-statistik / Danish cultural statistics 1970-85 (1987) Copenhagen: Danmarks Statistik & Kulturministeriet.

Ebbesen, T.R. (2011). EBØGER PÅ BIBLIOTEKET - DEN NY AFTALE. Digitaludvikling.dk, Lokaliseret på http://digitaludvikling.dk/ebibaftale/ (2014-10-24).

Forlæggerforeningen (2013). Årsstatistik, Lokaliseret på Http://www.danskeforlag.dk/download/pdf/027aiak999.pdf (2014-10-24).

Grøn, R. (2010). Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Aalborg: Danmarks Biblioteksskole (Ph.d.-afhandling).

Hanson, J. (2011). Viewpoint: Considering e-books. Scandinavian Library Quarterly, vol. 44. Lokaliseret på http://slq.nu/?article=sweden-viewpoint-considering-e-books#sthash.VLWZhwmA.dpuf (2014-10-24).

Heide Petersen, J. (2011). The delicate balance of loans and sales. Scandinavian Library Quarterly, vol. 44. Lokaliseret på http://slq.nu/?article=denmark-the-delicate-balance-of-loansand-sales#sthash.KjIEIXma.dpuf (2014-10-24).

Hjarvard, S. & Helles, R. (2013). Digital Books on the Point of Take-off? Akademisk Kvarter/ Academic Quarter, vol. 7, 34-50.

Hjarvard, S. & Helles, R. (2015). Going digital: Changing the game of Danish publishing. Northern Lights Film & Media Studies Yearbook, 13/1, 49-64.

Downloads

Publiceret

2016-03-08

Citation/Eksport

Grøn, R., & Balling, G. (2016). Kampen om eReolen : Biblioteker, bogmarked og framing af det litterære kredsløb. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(3), 53–68. https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25789