Konfigurationer af digitalt borgerskab i Danmark gennem fortællinger om Torben og it-labyrinten

Forfattere

  • Sara Marinus Jensen Sara Marinus Jensen, ph.d. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, btg539@hum.ku.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25788

Resumé

Denne artikel tager sit afsæt i den offentlige sektors digitaliseringsstrategi i Danmark; nærmere bestemt digitaliseringen af borgerne. Artiklen studerer og diskuterer, hvordan den offentlige sektors digitalisering af borgerne konfigurerer digitalt borgerskab med dertilhørende handlingsmuligheder. Artiklens analyse baserer sig for det første på empiri hentet i et feltstudie, hvor forskeren tog ophold hos udvalgte borgere i deres hjem; borgere der tilhører de 80 procent af befolkningen, der forventes at kunne bidrage til at indfri digitaliseringsmålet. En af disse borgere var en mand ved navn Torben. Analysen baserer sig for det andet på et offentligt publiceret materiale om en såkaldt "it-labyrint", som er en del af en undervisningsguide udarbejdet i forbindelse med implementeringen af Digitaliseringsstrategien 2011-2015. Ved at "læse" Torben med it-labyrinten og ved at inddrage forskellige forståelser af begrebet om "konfiguration" hentet i feltet "Science and Technology Studies" (STS) undersøger artiklen, hvordan materialet om itlabyrinten kan siges at konfigurere borgerne. It-labyrintens konfiguration af Torben bliver derved et eksempel på, at et analytisk værktøj, som er tiltænkt at skulle hjælpe og skabe orden i en implementeringssituation, giver anledning til en konfiguration, der bliver den selvsamme, som borgeren sætter sig imod. Ved at inddrage en forståelse af konfiguration som relationelt skabt af forskellige entiteter, diskurser og normer, hvori identitetsskabelse også kan have del, peger artiklen på, at det hverken er en moralsk borgerlig bevidsthed med dertilhørende samfundsmæssige forpligtelser eller niveau af it-færdigheder, der er udslagsgivende for Torbens konfiguration i situationen. Dermed nuancerer artiklen billedet af de 80 procent, som nogle, der uproblematisk bidrager til opfyldelsen af digitaliseringsmålet, blot fordi de besidder de rette it-færdigheder

Referencer

Amit, V. (2000). Constructing the field: Ethnographic fieldwork in the contemporary world. Routledge.

Berger, J.B. & Andersen, K.N. (2013). Digital kommunikation med den offentlige sektor: Årsager til manglende svar på digital post (delrapport 3). Aalborg University. Lokaliseret på http://rudar.ruc.dk//bitstream/1800/17242/1/Digital_kommunikation_med_den_offentlige_sektor_delrapport3.pdf.

Bøjesen, K. (2014). Kommuner kæmper for at digitalisere borgerne. DR Østjylland. September 9. Lokaliseret på http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/09/09/09073756.htm.

Callon, M. & Rabeharisoa, V. (1999). Gino's lesson on humanity. In: Pp. 1-32. Maastrict. Lokaliseret på http://dx.doi.org/10.1080/0308514042000176711, accessed May 4, 2014.

Caputo, V. (2000). Constructing the field: Ethnographic fieldwork in the contemporary world. Edited by Vered Amit. Routledge. Digitaliseringsstyrelsen (2011). Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Lokaliseret på http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Download-strategien.

Digitaliseringsstyrelsen (2014). Effektiv digital kommunikation med borgerne. Accessed November 26. 2014. Lokaliseret på http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Effektiv-digital-kommunikation-med-borgerne Erhvervsstyrelsen (2012).

Det digitale samfund 2012. Lokaliseret på http://erhvervsstyrelsen.dk/file/279739/det-digitale-samfund-2012.pdf.

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Grint, K. & Woolgar, S. (1997). The machine atwork. Cambridge: Polity.

Hasse, C. & Tafdrup, O. (2013). Nye spørgsmål om teknikken. Kasper Schiølin and Søren Riis (eds.) Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Hastrup, K. (ed.) (2010[2003]). Ind i verden : En grundbog i antropologisk metode. 2nd ed. Kbh.: Hans Reitzel.

Hine, C. (2007). Multi-sited ethnography as a middle range methodology for contemporary STS. Science, Technology & Human Values, 32 (6), 652-71. doi:10.1177/0162243907303598.

Jensen, S.M. (2015). It-Labyrinter, Udestuer og Dis/abilities - En undersøgelse af relationen mellem digitalisering og borgere med udgangspunkt i den offentlige sektors digitaliseringsstrategi. PhD dissertation. Faculty of Humanities, Copenhagen University.

KL. N.d. Bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Lokaliseret på http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering/Opdateret-version-af-bolgeplanen-for-obligatorisk-digital-selvbetjening-id114939/, accessed November 26, 2014.

Lakoff, G. & Johnson M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.

Karkov, R. (2010). Befolkningen lades i stikken når det offentlige digitaliserer. Information. March 23. Lokaliseret på http://www.information.dk/227956.

Latour, B. (1993[1991]). We have never been modern. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford; New York: Oxford University Press. 51

Mortensen, H.N. (2014). Borgere og politikere sår stor tvivl om tvangsdigitalisering. Version 2. January 16. Lokaliseret på http://www.version2.dk/artikel/borgere-og-politikere-saar-stor-tvivl-om-tvangsdigitalisering-55805.

NIRAS (2012a). It-barrierer, motivation og læring. Digitaliseringsstyrelsen. Lokaliseret på http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/Faerdigheder/Publikationer-og-statistik/~/media/Files/F%C3%A6rdigheder/Rapport12_it_barrierermotivationl%C3%A6ring.ashx. NIRAS (2012b). Hjælp en nybegynder i gang med it. Lokaliseret på http://www.digst.dk/~/media/Files/F%C3%A6rdigheder/Undervisningsguide_hj%C3%A6lpennybegynderigangmedit.pdf.

Orlikowski, W.J. & Scott, S.V. (2008). Sociomateriality: Challenging the separation of technology, work and organization. The Academy of Management Annals, 2(1), 433-474.

Skaarup, S., Madsen C.Ø. & Berger, J.B. (2014). Forventninger til den digitale fremtid. Www.b.dk. Accessed November 23. Lokaliseret på http://www.b.dk/kronikker/forventninger-til-den-digitalefremtid.

Star, S.L. & Bowker, G.C. (2007). Enacting silence: Residual categories as a challenge for ethics, information systems, and communication. Ethics and Information Technology, 9(4), 273-280.

Suchman, L. (1995). Making work visible. Communications of the ACM, 38(9), 56-ff.

Suchman, L. (2007). Human-machine reconfigurations: Plans and situated actions. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Suchman, L. (2012). Configuration. I: Lury, C. & Wakeford, N. (eds.) Inventive methods: The happening of the social. N.Y.: Routledge.

Verran, H. (2001). Science and an African Logic. Chicago, Ill.: University of Chicago Press. Wyatt, S. (2008). Technological Determinism Is Dead; Long Live Technological Determinism. The Handbook of Science and Technology Studies. Edited by Edward J Hackett. Cambridge, Mass., MIT Press, Published in cooperation with the Society for the Social Studies of Science, 165-180.

Downloads

Publiceret

2016-03-08

Citation/Eksport

Jensen, S. M. (2016). Konfigurationer af digitalt borgerskab i Danmark gennem fortællinger om Torben og it-labyrinten. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(3), 39–51. https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25788