Autokommunikation. Hvad er det?

  • Jan Foght Mikkelsen Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Nøgleord: auto-communication, status-update, magic of the media,, magic of the media, self-corroborating, commercials, Facebook

Resumé

Auto-communication is communication directed to the sender himself or herself, but communicated via the
outside world in an external media with a self-corroborating function. Auto-communication is an overlooked
phenomenon in media and communication research. Therefore, the purpose of this article is to examine the
phenomenon of auto-communication as a special type of communication by stating its specific textual traits and
its function for the sender: to stimulate the self-esteem and to confirm the identity. The article distinguishes
between an unreflected auto-communication and a planned and strategic use of auto-communication. Autocommunication
exists on an organizatorial level, for example, in self-referential and inside advertisings which are
irrelevant to the consumer. Auto-communication also exists on an individual level, for example in personal
updatings on Facebook, which are only relevant to the sender because of the egocentric, superficial and trivial
character of the content.

Referencer

Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press
Austin, L. T. (1962/1975). How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press
Bauman, Z. (1988/2003). Frihed. København: Hans Reitzels Forlag
Broms, H. & Gahmberg, H. (1983). Communication to Self in Organizations and Cultures. Administrative Science Quarterly,Vol. 28, (pp 482-495)
Christensen, L., T. (2001). Reklame i selvsving. København: Samfundslitteratur
Christensen, L., T. (2003). Virksomhedens identitet som forførelse og selvforførelse, In Helder, J. & Kragh, B. (red.): Når virksomheden åbner sit vindue – et corporate perspektiv (pp 87-100). København: Samfundslitteratur
Christensen, L., T. (2004). Det forførende medie. Om autokommunikation i markedsføringen. In MedieKultur, nr. 37, (pp 14-23)
Christensen, L., T., & Morsing, M., (2005). Bagom Corporate Communication, København: Samfundslitteratur
Christensen, L., T., Andersen, L. P., & Marcussen (2007). Being Montana, In MedieKultur nr. 42/43 (pp 102-116)
Eco, U. (1977). The Role of the Reader. London: Hutchinson
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press
Goffman, E. (1959/2015). Hverdagslivets rollespil. København: Samfundslitteratur
Hagen, Ø. (2008). Seduced by their Procative Image? On Using Auto Communication to Enchance CSR. I Corporate Reputation Review, june 2008, Volume 11, pp 170-182, DOI 10.1057
Hatch, M., J., & Schultz, M. (2009). Brug dit brand. Udtryk organisationens identitet gennem corporate branding. København: Gyldendal Business
Honneth, A. (2003). Behovet for anerkendelse. København: Hans Reitzels Forlag
Jensen, K., B. (1987). Seernes tv-avis. København: Danmarks Radio
Klastrup, L. (2016). Sociale netværksmedier. København: Samfundslitteratur
Lotman, J., M. (1990/2001). Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. London: I.B. Tauris
Lotman, J., M. (1977). Two Models of Communication. In Lucid, D., P., (Eds.), Sovjet Semiotics: an Anthology (pp 99-101). London: The John Hopkins University Press
Mikkelsen, J., F. (1996). Let at læse – men svær at forstå. Receptionsorienteret analyse af tekstforståelighed. In Jørgensen, K., G. & Geist, U. (red.) Det nye korstog. Sproganalytiske vinkler på en sagprosatekst (pp 49-73). København: Roskilde Universitetsforlag
Morsing, M. (2006). Corporate Social Responsibility as Strategic Auto Communication. On the Role of Stakeholders for Member Identification. Business Ethics: A European Review, Volume 15, Number 2 April 2006, pp 130-144
Pittelkow, R. (1985). Seernes tv-avis. In Pittelkow R. (red), Analyser af tv (pp 65-100). København: Reitzel
Poulsen, I. (1988). Radioavisens forståelighed. København: Danmarks Radio Forfatter (1996)
Sørensen, A., S. (2012). Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering. In MedieKultur nr. 52 (pp 132-152)
Publiceret
2019-08-26
Citation/Eksport
Mikkelsen, J. (2019). Autokommunikation. Hvad er det?. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 8(1), 22-35. https://doi.org/10.7146/ntik.v8i1.115601
Sektion
Artikler