Ballerup Bibliotekernes Makerspace

- Eksempel fra praksis

  • Michael Anker Ballerup Bibliotek
  • Thomas Sture Rasmussen Ballerup Bibliotek

Referencer

Arduino. (2018). Arduino. Lokaliseret 8/11/2018 på https://www.arduino.cc

Ballerup Kommune. (u.å.). Vision 2029. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029

Cavalcanti, G. (2013, May 22). Is it a Hackerspace, Makerspace, TechShop, or FabLab? Make:

Lokaliseret 8/11/2018 på: https://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspacesmakerspaces-techshops-and-fablabs/

Center for Undervisningsmidler. (2018). 21Skills. Lokaliseret 8/11/2018 på: http://info.21skills.dk/

DR. (u.å.). Ultra:bit. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://www.dr.dk/skole/ultrabit

England, H. (2017, April 4). Build a personal food computer. Open Agriculture Initiative (OpenAg). Lokaliseret 8/11/2018 på: https://www.media.mit.edu/posts/build-a-food-computer/

Future Classroom Lab. (u.å.). Future classroom Lab.dk. Lokaliseret 8/11/2018 på: http://www.futureclassroomlab.dk

Kulturministeriet. (2013) Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. LBK nr 100 af 30/01/2013. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145152

Lego Group. (u.å.). Lego. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://www.lego.com/en-us/mindstorms

Littlebits Electronics Inc. (u.å.). Making change makers. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://littlebits.com

plix. (u.å.). plix. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://plix.media.mit.edu/activities/

Ryan. (2016, April 3). LEGO art machine. The thinkering studio - sketchpad. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://www.exploratorium.edu/tinkering/blog

SIV. (u.å.). Skolenivirkeligheden.dk: Danmark. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://skolenivirkeligheden.dk/info-om-siv

SoftBank Robotics America, Inc. (2018). SoftBank Robotics. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://www.softbankrobotics.com/us/

Steen-Hansen, M. (2016, March 11). Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav. Biblioteksdebat - en blog om kultur, politik og bibliotek, hvor Michel kommenterer. Lokaliseret 8/11/2018 på: https://biblioteksdebat.blogspot.com/2016/03/digital-dannelse-er-en-samfundsopgave.html

Publiceret
2018-12-03
Citation/Eksport
Anker, M., & Rasmussen, T. (2018). Ballerup Bibliotekernes Makerspace. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 7(2), 46-51. https://doi.org/10.7146/ntik.v7i2.111299