Kolofon

  • Nanna Kann-Rasmussen Institut for Informationsstudier

Resumé

7. årgang, nr. 2, udgivet december 2018ISSN (online) 2245-294X © Forfatterne og Institut for Informationsstudier. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og INF’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.
Redaktion:
Nanna Kann-Rasmussen (ansvh.)
Jeppe Nicolaisen
Karen Louise Grova Søilen
Patrick Heiberg Kapsch
Redaktører af dette nummer:
Trine Schreiber
Pernille Bjørn
Maria Menendez Blanco
Haakon Lund

Publiceret
2018-11-30
Citation/Eksport
Kann-Rasmussen, N. (2018). Kolofon. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 7(2). https://doi.org/10.7146/ntik.v7i2.111280