Kulturformidlingens transformation - folkebibliotekernes formidling i en digital tid

Forfattere

  • Bo Skøtt

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v7i1.105408

Nøgleord:

Kulturformidling, kultursociologi, digitale dokumenter, folkebibliotek, digitale strategier, Danmark

Resumé

The aim of this article is to investigate how the digital conversion that currently takes place in public libraries in Denmark, affects the perception of those cultural dissemination activities that result from the work with documents. My starting point is that the digital conversion means an increase in digital documents and that the characteristics of these documents differ so significantly from analog documents that it potentially means changes in both the practical handling and the conceptual universe associated with the designation, identification, and definition of practice. The study is conducted as a literature survey, where Johan Fjord Jensen (1988), Dag Solhjell (2001) and Jens Gudiksen (2005) constitute the theoretical framework and where eight public libraries’ digital strategies from region Midtjylland are analyzed on the basis of a heuristic approach to the discourse concept. The conclusion is that the eight digital strategies do not explicitly refer to concepts that traditionally denote the cultural activities of the public library (e.g. 'enlightenment' and 'cultural activity') but that these concepts are thematized and understood in new and more transmissive terms such as 'accessibility' 'usage frequency' and as 'need', 'consumption' and 'demand'. This happens because the eight strategies consider technology and the use of technology superior to content, which makes the strategies more part of the public libraries' legitimization work and less a part of the facilitation of people’s common actions in late modernity.

Referencer

Balling, G., Dahl, T. A., Höglund, L., Lund, H., Mangen, A., & Nilsson, S. K. (2014). E-bogen : skandinaviske perspektiver på forskning og uddannelse. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 3(1), 5–19.

Biblioteksloven (2013). Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. LBK nr. 100 af 30/01/2013.

Bog- og Litteraturpanelet. (2015). Bogen og litteraturens vilkår 2015, Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. S.l.: Kulturstyrelsen.

Brug brugerne i biblioteket. (2008). Om brugerdrevet innovation. Hentet fra http://brugbrugerne.dk/om-brugerdreven-innovation.html

Dahl, T. A., & Mangen, A. (2015). Deep Reading i biblioteket: et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 4(1), 5–21.

Danmarks statistik. (2014). Folkebibliotekernes nøgletal. Hentet fra http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/emner/biblioteker/folkebiblioteker

Danskernes Digitale Bibliotek. (2016). Hentet 28. april 2017, fra http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/hvad/

Digitaliseringsstyrelsen. (2016). Hentet 28. april 2017, fra https://www.digst.dk/Servicemenu/Om-os

Drotner, K. (2006). Formidlingens kunst: formidlingsformer og børnekultur. I Larsen, H. & Børnekulturens Netværk, Når børn møder kultur, en antologi om formidling i børnehøjde (s. 8–15). København: Børnekulturens netværk.

Ehn, B., & Löfgren, O. (1982). Kulturanalys : ett etnologiskt perspektiv (Uppl. 1:4). Malmö: Liber.

Elias, N., & Scotson, J. L. (1994). The Established and the Outsiders. London: SAGE Publications Ltd.

Favrskov Bibliotekerne. (2014). Digital strategi for netmedier og licenser. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/legacy/digital_strategi_for_netmedier_og_licenser.favrskov_bibliotek_-_kort_udgave.pdf

Giddens, A. (1996). Modernitet og selvidentitet. København: Hans Retizels Forlag.

Gram, L. K. (2012). Er biblioteket performancelitteraturens bogomslag? Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 1(1/2), 81–89.

Grøn, R. (2010). Oplevelsens rammer : former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker : ph.d. afhandling fra forskningsprogrammet Videnskultur og vidensmedier på Danmarks Biblioteksskole. Aalborg: Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Grøn, R., & Balling, G. (2016). Kampen om eReolen : biblioteker, bogmarked og framing af det litterære kredsløb. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 5(3), 53–68.

Gudiksen, J. (2005). Formidling: En karakteristik af forskellige formidlingsforståelser og deres kommunikationsteoretiske og forskningstypologiske grundlag. Dansk Biblioteksforskning, 31–40.

Hastrup, K. (2004). Kultur: det fleksible fællesskab. Aarhus: Aarhus universitetsforlag.

Herning bibliotekerne. (2014). Digital strategi: Herning bibliotekerne - Danmarks bedste digitale bibliotek. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/legacy/herning_bibliotekernes_digitale_strategi_cb.pdf

Horsens Bibliotek. (u.å.). Digital strategi Horsens Bibliotek. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/nyheder/digitale-strategier-fra-bibliotekerne-i-cb-omr%C3%A5de-midtjylland

Hvenegaard Lassen, H. (1962). De danske folkebibliotekers historie 1876-1940. København: Dansk Bibliografisk Kontor.

Hvenegaard Rasmussen, C. (2016). Formidlingsstrategier : en grundbog om kulturinstitutioners formidling. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Jantzen, C. (2005). Tertium datur: kampen om kulturbegrebet. I A. Scott Sørensen (Red.), Kunstkritik og Kulturkamp (s. 85–103). Aarhus: Klim.

Jensen, E. A. (1985). Til bibliotekssagens fremme - træk af Bibliotekstilsynets historie indtil 1970. Christiansfeld: Edvard Pedersens Biblioteksfond.

Jensen, J. F. (1988). Det dobbelte kulturbegreb: den dobbelte bevidsthed. I H. Horstbøll (Red.), Kulturbegrebets kulturhistorie (s. 155–191). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Juncker, B. (2015). Digital youth : a challenge to cultural policy and cultural dissemination addressing children and young people in the nordic countries. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 4(2), 20–28.

Kann-Rasmussen, N., & Tank, E. (2016). Strategi som legitimitetsarbejde : strategiske svar på bibliotekernes udfordringer. Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 5(3), 5–19.

Knudsen, H. M. (2014). Bibliotek & borger : du er altid velkommen. Kbh: Danmarks Biblioteksforening.

Kulturministeriet & Center for Kultur- oplevelsesøkonomi. (2012). Reach Out: Naviger i brugerinddragelse og brugerdrevet innovation. Hentet fra http://www.cko.dk/sites/default/files/reach_out_inspirationskatalog_1.pdf

Lerche, A., & Mønsted, S. (2015). Hvad er godt og hvad er mindre godt ved eReolens nye aftale? Perspektiv, 20–22.

Lund, N. W., & Audunson, R. A. (2001). Det siviliserte informasjonssamfunn : folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid. Bergen: Fagbokforlaget.

Lövgren, O. (2004). Tingens tingslighet. I Kragelund, M., Ting og tingester: Materielle kulturstudier. (s. 13-26). Kbh: Danmarks pædagogiske universitet.

Mackey, M. (2012). Where in the new literary world are we? Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling, 1(1/2), 7–17.

Mangen, A., & Kristiansen, M. (2013). Tekstlesning på skjerm: noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesning og forståelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 52–62.

McLuhan, M. (2013). Understanding Media : The Extensions of Man. New York: Gingko Press. Hentet fra http://kbdk.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1222206

Mønsted, S., & Lerche, A. (2015, 17 dec). Det går (for) godt for eReolen. Hentet 10. oktober 2016, fra http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet/2015/Perspektiv11/DetGaarForGodtForEReolen

Odder Bibliotek. (2014). Digital strategi for Odder Bibliotek. (2014). Hentet fra http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/legacy/digital_strategi.odder_bibliotek.pdf

Pors, N. O. (1994). Tilgængelighed og græsning; om bibliotekets brugere, materialer og servicekvalitet. Ballerup: Danmarks Biblioteksforening.

Randers Bibliotek. (2013). Digital strategi for Randers Bibliotek 2013-14. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/legacy/digital_strategi_2013-2014.randers_bibliotek.pdf

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne. (2014). Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Digital strategi. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/nyheder/digitale-strategier-fra-bibliotekerne-i-cb-omr%C3%A5de-midtjylland

Skive Bibliotek. (2013). Digital strategi Skive Bibliotek 2013-2015. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/nyheder/digitale-strategier-fra-bibliotekerne-i-cb-omr%C3%A5de-midtjylland

Solhjell, D. (2001). Formidler og formidlet : en teori om kunstformidlingens praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Styrelsen for Bibliotek og Medier. (2010). Folkebibliotekerne i videnssamfundet: rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i videnssamfundet. København.

Sørensen, A. S., Høygård, O. M., Bjurström, E., & Vike, H. (2008). Nye Kulturstudier: en innføring. Oslo: Spartacus Forlag AS/Scandinavian Academic Press [Elektronisk resurs].

Viborg bibliotekerne. (u.å.). Strategi for digitale netmedier og e-ressourcer. Hentet fra http://centralbibliotek.dk/nyheder/digitale-strategier-fra-bibliotekerne-i-cb-omr%C3%A5de-midtjylland

Willim, R. (2002). Framtid.nu: flyt och friktion i ett snabbt företag. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Downloads

Publiceret

2018-05-01

Citation/Eksport

Skøtt, B. (2018). Kulturformidlingens transformation - folkebibliotekernes formidling i en digital tid. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 7(1), 18–32. https://doi.org/10.7146/ntik.v7i1.105408

Nummer

Sektion

Artikler