Nye aktører på det danske bogmarked - Litteratursociologiens udfordringer

Forfattere

  • Lisbeth Worsøe-Schmidt

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v7i1.105407

Nøgleord:

Book market, literary communications circuit, analysis of functions, Raymond Williams, mediatization

Resumé

Traditionelly, since Robert Escarpit (1958), sociology of literature has analysed the book world as a book communications circuit. Typically, these models function as flow charts showing the transformation of a manuscript to a book within a print culture. The question is, however, if this approach is still suitable for analysing and understanding current changes within the book world. The aim of this article is to step behind the institutional flow charts by examining two distinct phenomena emerged as result of digitization and liberalisation of the Danish book market, NewPub and Mofibo, by means of Johan Svedjedal’s analysis of functions in combination with core concepts in Raymond Williams’ cultural theory. In addition, the concepts of mediation and mediatization are discussed. The main conclusions are that the circuit model reproduces the dominant culture and its omissions, especially communication, while analysis of functions coupled with Williams' concepts is well suited for analysing changes within the book world and, in addition, qualifies the difference between mediation and mediatization. Mofibo may be seen as a new institution within the dominant culture, while NewPub rather is an alternative, emergent formation.

Referencer

Adams, T.R. and Barker, N. (1993). A new model for the study of the book. In Barker, N. (ed.) A Potencie of Life: Books in Society (pp. 5–43). London: British Library.

Baumann, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity.

Benhamou, F. (2015). Fair use and fair competition for digitized cultural goods: the case of eBooks. Journal of Cultural Economics, 39(2), 123-131.

Bjervig, N. (2015). Alternative publikationsformer i Danmark og deres position på det danske bogmarked. Undersøgelse for Bog- og litteraturpanelet. Uden sted: Bjervigs bureau. Lokaliseret 24-02-2017: http://slks.dk/bogen-2015/selvudgivere/

Björkman, M. (1993). Läsarnas nöje, kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 29). Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen.

Bog- og Litteraturpanelet. (2015a). Bogen og litteraturens vilkår 2015, Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. S.l.: Kulturstyrelsen.Bog- og Litteraturpanelet. (2016). Bogen og litteraturens vilkår 2016, Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. S.l.: Kulturstyrelsen.

Bog- og litteraturpanelet. (2015b). Oplæg til forskningsprojekt om alternative publikationsformer på det danske bogmarked. Lokaliseret 24-02-2017: http://slks.dk/bogen-2015/selvudgivere/

Bog- og Litteraturpanelet. (2016). Bogen og litteraturens vilkår 2016, Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. S.l.: Kulturstyrelsen.

Bogudvalget, & Kulturministeriet. (1983). Bøger i Danmark, bogudvalgets betænkning (Betænkning 969). Kbh: [Ministeren for kulturelle anliggender].

Couldry, N. (2012). Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice. Cambridge: Polity.

Couldry, N., & Hepp, A. (2013). Conceptualizing Mediatization: Contexts, Traditions, Arguments. Communication Theory, 23(3), 191-202.

Darnton R. (1982). What is the history of books? Daedalus 111(3), 65–83.

Deacon, D., & Stanyer, J. (2014). Mediatization: Key concept or conceptual bandwagon? Media, Culture & Society, 36(7), 1032-1044.

Deacon, D., & Stanyer, J. (2015). ‘Mediatization’ and or ‘Mediatization of ’? A response to Hepp et al. Media, Culture & Society, 37(4), 655-657.

Eide, E.S. (2010). Reading Societies and Lending Libraries in Nineteenth-Century Norway. Library & Information History 26(2), 121-38.

Eppard, P.B. (1986). The Rental Library in Twentieth-Century America. Journal of Library History 21(1), 240-52.

Escarpit, R. (1972/org. 1958). Bogen og læseren: Udkast til en litteratursociologi. Kbh.: Hans Reitzel.

Ekstrøm, M., Fornäs, J., Jansson, A., & Jerslev, A. (2016). Three tasks for mediatization research: contributions to an open agenda. Media, Culture & Society, 38(7), 1090-1108. DOI: 10.1177/0163443716664857

Eskjaer, M.F. (2013). Medialisering som mediespecifik moderniseringsproces. Nordicom-Information 35(3-4), 15-31.

EU-domstolen (2016). Præjudiciel forelæggelse – ophavsret og beslægtede rettigheder – udlejnings- og udlånsrettigheder i forbindelse med beskyttede værker – direktiv 2006/115/EF – artikel 1, stk. 1 – udlån af eksemplarer af værker – artikel 2, stk. 1 – udlån af værker – udlån af en bog i digital form – offentlige biblioteker. ECLI:EU:C:2016:856. Lokaliseret 24-02-2017: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61ce5380e554941eca6a0ce72ab2bc1c5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmRe0?text=&docid=185250&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=580894

Forge, S., & Blackman, C. (2009). OLEDs and E-PAPER: their disruptive potential for the European display industry. IPTS report.

Furuland, L. (1991). Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser ((Skrifter utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 28). Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen.

Giddens, A. (1995). Modernitetens konsekvenser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Hepp, A., Hjarvard, S., & Lundby, K. (2015). Mediatization: Theorizing the interplay between media, culture and society. Media, Culture & Society, 37(2), 314-324.

Hertel, H. (1995). 500000 £ er prisen - bogen i mediesymbiosens tid (The Adam Helms Lecture ; 1995). Kbh: Det Kongelige Bibliotek: Museum Tusculanum.

Hillesund, T. (2006). Bøker I en digital tid. Norsk medietidsskrift, 13(4), 319-38.

Hjarvard, S. & Helles, R. (2015). Going digital: Changing the game of Danish publishing. Northern Lights 13, 49-64.

Konkurrencestyrelsen (1999). Debatoplæg. Bogbranchens erhvervsvilkår. Kbh.: Konkurrencestyrelsen.

Kjørup, S. (1971). Æstetiske problemer, en indføring i kunstens filosofi. Kbh.: Munksgaard.

Lundblad, K. (2014). Dokument, taktilitet och ’diakronisk doft’. In Cronqvist, M., Lundell, P. & Snickars, P. (red.) Återkopplingar (349-63). Lund: Mediehistorisk arkiv, 28.

Lundblad, K. (2016). Föreställningar om förlag : gränser mellan produktion och förmedling i den svenska bokvärlden, 1600-tal till i dag. Biblis, (72), 3-11.

Lundby, K. (2009). Mediatization, concept, changes, consequences. New York: Peter Lang.

Lundby, K. (2014). Mediatization of communication (Handbooks of communication science 21). Berlin Boston: De Gruyter Mouton.

McGuigan, J. (ed. 2014). Raymond Williams on Culture & Society. Essential Writings. London: SAGE Publications.

McGuigan, J. (ed. 2015). A short Counter-Revolution – Towards 2000 Revisited. SAGE Publications. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/detail.action?docID=1712660.

McLuhan, M. (1964). Understanding media, the extensions of man. New York: McGraw-Hill.

Mofibo (2014). Om os. Lokaliseret 17-08-2014: https://mofibo.com/dk/da/about/

Mosolff, K. (2005). Bibliotekstilbud I København 1850-1885. Bibliotekshistorie 7, 25-72.

Murray, M. and Squires, C. (2013). The digital publishing communications circuit. Book 2.0, 3(1), 3-23.

Nyrop, C. (1870). Bidrag til den danske boghandels historie. Anden del. Kbh.: Gyldendal.

Ritzau (2016). Mofibo-stifter ville ruske op i støvet bogbranche. Ritzaus Bureau 20.05.16.

Slots- og kulturstyrelsen. (2016). Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2016. Lokaliseret 24-02-17: https://slks.dk/biblioteker/udviklingspuljen/arkiv/

Sutherland, J. (1988). Publishing history: A hole in the centre of literary sociology. Critical Inquiry 14(3), 574–589.

Svedjedal, J. (1999). Busy Being Born or Busy Dying? Human IT 3(1). Borås. Lokaliseret 24-02-17: https://humanit.hb.se/article/view/220

Svedjedal, J. (2000). The literary web: literature and publishing in the age of digital production. Stockholm: Kungl. Biblioteket.

Thompson, J. (2005). Books in the digital age, the transformation of academic and higher education publishing in Britain and the United States. Oxford: Polity.

Thompson, J. (2012). Merchants of culture, the publishing business in the twenty-first century. 2nd ed. Cambridge: Polity.

Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Vitiello, G. (2014). International Librarianship in Europe (1990-2000). Lyon: IFLA. Lokaliseret 24-02-17: http://www.library.ifla.org/946/1/071-vitiello-en.pdf

Worsøe-Schmidt, L., & Dansk Forfatterforening. (1994). Forfatter i Danmark 1894-1994. Kbh: Dansk Forfatterforening.

Worsøe-Schmidt, L. (2017). The e-book war in Denmark. Journal of Librarianship and Information Science, Doi: 0961000616685641.

Downloads

Publiceret

2018-05-01

Citation/Eksport

Worsøe-Schmidt, L. (2018). Nye aktører på det danske bogmarked - Litteratursociologiens udfordringer. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 7(1), 2–17. https://doi.org/10.7146/ntik.v7i1.105407

Nummer

Sektion

Artikler