Kolofon

  • Nanna Kann-Rasmussen

Resumé

7. årgang, nr. 1, udgivet april/maj 2018 ISSN (online) 2245-294X

© Forfatterne og Institut for Informationsstudier. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og INF’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.


Redaktion:

Nanna Kann-Rasmussen (ansvh.)

Jeppe Nicolaisen

Karen Louise Grova Søilen 

Lisa Engström

Publiceret
2018-05-01
Citation/Eksport
Kann-Rasmussen, N. (2018). Kolofon. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 7(1). https://doi.org/10.7146/ntik.v7i1.105406
Sektion
Forord