Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manus er nyt og ikke indsendt til bedømmelse andre steder
 • Manus sendes i en wordfil eller tilsvarende redigerbart format
 • Artiklen er forsynet med dansk(skandinavisk) resume og engelsk abstract
 • Artiklen er forsynet med 5 emneord på dansk (skandinavisk) og engelsk
 • Manus er korrekturlæst
 • Referencer er korrekte og korrekturlæst ifølge Retningslinjer for forfattere

Retningslinjer for forfattere

Manskriptet SKAL sendes til Nanna Kann-Rasmussen (se oversigten 
https://tidsskrift.dk/ntik/about/editorialTeam
 )

NTIK beskæftiger sig med den nyeste forskning indenfor Informationsvidenskab og Kulturformidling. NTIK ønsker at afspejle diversiteten inden for feltet, hvorfor informationsvidenskab og kulturformidling forstås i bredeste forstand.

Artikler skal overholde nedenstående krav til opsætning og henvisningspraksis.

Omfang

Artikler må fylde op til 8.000 ord og anmeldelser op til 3.000 ord.

Sprog

Artiklerne forfattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk er velkomne.

Bedømmelse

Indsendte artikler bliver fagfælle-bedømt for at garantere høj faglig kvalitet. Hver artikel bedømmes af to uafhængige bedømmere med fagligt kendskab til det felt, artiklen bevæger sig indenfor. Bedømmelse er double blind peer review, hvorfor redaktionen sørger for at sikre gensidig anonymitet mellem bedømmer og forfatter. Efter endt bedømmelse afgør redaktionen, om artiklen bliver publiceret i tidsskriftet samt informerer forfatter herom.

Tidsskriftets bedømmelseskriterier kan ses på tidsskriftets hjemmeside.

Abstract

Abstractet fungerer som substitut for fuldtekst-dokumentet og bør derfor være kortfattet, præcis og informativ. Til artikler skal udarbejdes titel samt abstract på engelsk (op til 200-250 ord). Hvis artiklen er skrevet på et skandinavisk sprog skal både titel og abstract udarbejdes på både engelsk og det pågældende skandinaviske sprog.

Artiklen skal tilføjes en liste af 5-7 keywords.

Opsætning

Forfatterens titel, arbejdssted og email-adresse placeres på forsiden. Vi gør opmærksom på, at der kun arbejdes med to overskriftsniveauer. Disse niveauer skal markeres tydeligt, men uden anvendelse af nummerering. Fremhævninger i artiklen kursiveres.

Korrekturlæsning

Korrekturlæsning af egen tekst inden indsendelse er obligatorisk.

Referencer

Tidsskriftet benytter American Psychological Associations (APA) henvisningspraksis.

 

Teksthenvisning

For referencer i brødtekst bruges APA’s navne-år-metode.

 • … som betegnes afsenderorienteret formidling (Hvenegaard Rasmussen, 2016).
 • Finnemann (1994) beskriver i sin doktordisputats en række …
 • Hayles (2012, s. 29) understreger...

 

Når en henvisning refererer til et værk af to forfattere, nævnes begge navne:

 • … er kendetegnende for digitalisering af ikke-digitale originaler (Buzzetti & McGann, 2005)

Drejer det sig om henvisning til et værk af 3 eller flere forfattere, anføres 1. forfatter efterfulgt af et al. (med flere): 

 • Ifølge Wildgaard et al. (2014) er videnskabelige bibliometriske forskningsindikatorer …

Hvis man bruger flere kilder til at dokumentere et synspunkt, anføres de i alfabetisk orden adskilt af semikolon: 

 • … mediets betydning (Drucker, 2008; Eisenstein, 1979; McLuhan, 1964; Weel, 2011).

Værker uden forfatter anføres med de første 2-3 ord af titlen svarende til indførelsen i litteraturlisten: 

 • … behandler TEI dokumenter ("Gentle Introduction", 2015) 

 

Litteraturliste

Referencer ordnes alfabetisk efter forfatternavn og udgivelsesår.

Henvisning til bog:

 • Kitchin, R. (2014). The data revolution: big data, open data, data infrastructures & their consequences.

London: SAGE Publications.

 

Henvisning til antologi:

 • Høyrup, H., Nielsen, H. J., & Hjørland, B. (Red.). (2012). Viden i spil: forskningsbibliotekers funktioner forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

Henvisning til kapitel i bog/antologi:

 • Andersen, J. (2015). What genre theory does. I J. Andersen (Red.), Genre theory in information studies

(pp. 1-12). Bingley, UK: Emerald.

 

Henvisning til web-dokument:

 

Henvisning til artikel i fysisk tidsskrift:

 • Mai, J.E. (2013). Ethics, Values and Morality in Contemporary Library Classifications. Knowledge Organization, 40(4), 242-253.

 

Henvisning til online artikel med flere forfattere:

 • Lloyd, A., Kennan, M.A., Thompson, K. M., & Qayyum, A. (2013). Connecting with new information landscapes: Information literacy practices of refugees. Journal of Documentation, 69(1), 121-144. doi:10.1108/00220411311295351

Hvis artiklen findes online men ikke har en doi angives URL til artiklen i stedet.

 

Henvisning til samme forfatter i forbindelse med ene- og samforfatterskaber:

Forfattere ordnes først som eneforfatter og derefter alfabetisk efter samforfatterskaber f.eks.:

 • Thelwall, M. (2002). Research dissemination and invocation on the Web. Online In-formation Review, 26(6), 413-420.
 • Thelwall, M. (2003). A layered approach for investigating the topological structure of communities in the Web. Journal of Documentation, 59(4), 410-429.
 • Thelwall, M., Harries, G. & Wilkinson, D. (2003). Why do web sites from different academic subjects interlink? Journal of Information Science, 29(6), 453-471.
 • Thelwall, M. & Smith, A. (2002). Interlinking between Asia-Pacific University Web Sites. Scientometrics, 55(3), 363-376.

 

Læs mere om referencer her:

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. ed.). Washington, DC: APA.  

For mangelfulde referencer, brug følgende template:

http://blog.apastyle.org/files/missing-pieces---apa-style-reference-table.pdf

 

Fod- og slutnoter

Der skal ikke bruges fodnoter til almindelige litteraturhenvisninger. Slutnoter kan bruges til uddybende kommentarer.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.