Norsk EF-terminologi - Om det pågående arbeidet med å registrere norsk terminologi knyttet til oversettelsen av deler av EFs regelverk til norsk

Forfattere

  • Jan Hoel

Resumé

I forbindelse med de pågående EØS-forhandlingene (sv. EES) mellom EFTA og EF (sv. EG) er det i de nordiske EFTA-stater under oversettelse en stor mengde EF-rettsakter til nasjonalspråket. I Norge blir oppgaven ivaretatt av OversettelsesenhetenÆØS i Det kongelige utenriksdepartement. Terminologisk konsekvens er en nØdvendighet i lovtekster for at de skal fungere i praksis. Oversettelsesarbeidet krever derfor en kraftig innsats også på det terminologiske plan. En del av termene i rettsaktene er problematiske å registrere. Ikke minst gjelder dette når det er semantiskkognitive ulikheter mellom kilde- og målspråk, eller når termen er en konstruksjon for å tilfredsstille EFs lovgivningsbehov.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Hoel, J. (1992). Norsk EF-terminologi - Om det pågående arbeidet med å registrere norsk terminologi knyttet til oversettelsen av deler av EFs regelverk til norsk. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19770

Nummer

Sektion

Artikler